Sağlık Denetimi Hizmetleri

Toplum ve çevre sağlığının korunması, sürekliliğinin sağlanması amacıyla sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile halkın toplu olarak kullandığı yerlerin ve umuma açık eğlence yerleri ile konutların denetimlerinin yapılması ve bu konularda gelen istek ve şikâyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmektir.

Neler Yapıyoruz?

  • Konutlarda ortaya çıkan sağlık sorunlarına ilişkin yazılı olarak başvuru yapılması durumunda derhal sorun tespiti yapılmaktadır. Gerekli tespit tutanakları düzenlenerek ilgili üçüncü kişi veya kurumlara da bildirilerek, şikâyetin giderilmesi sağlanmaktadır.
  • Sıhhi ve Gayrı Sıhhi Müesseselerden mağdur olan konut veya işyeri sahipleri, şikâyetlerini yazılı olarak bildirmeleri durumunda, adı geçen işletmelerin neden olduğu çevre ve insan sağlığını tehdit eden şikâyetlerin giderilmesi sağlanmaktadır.
  • Güzellik salonu, masaj salonu, sauna gibi işyerlerinin, ruhsata aykırı davrandığının bildirilmesi durumunda, bu işletmelerde yapılacak sağlık denetimi ile şikâyetlerin giderilmesi sağlanmaktadır.
  • Lokanta, ekmek fırını, simit fırını vb. işletmelerin faaliyetleri sırasında bina veya çevreye; bacaları ile kurum ve partikül bırakması durumunda oluşan şikâyetler incelenerek, işletmelerin gerekli önlemleri almaları sağlanmaktadır.
  • Gayrı Sıhhi Müessese ruhsatlı işyerlerinde; çalışanların çalışma koşulları, havalandırma, ısıtma ve sosyal tesislerle (duş, lavabo, WC gibi) ilgili şikâyetler, bu işletmelerin çevre sağlığı yönünden tehdit oluşturan unsurları denetlenerek çevre ve toplum sağlığı yönünden uygun hale getirilmesine çalışılmaktadır.
  • Çevre sağlığının korunması yönünden; konutlardan, işletmelerden, kurumlardan kaynaklı çevreye akan pis suların tahliyesi için gerekli denetim ve sorunun giderilme çalışmalarının yürütülmesi.
  • İşçi ve işyeri sağlığı tüzüğü gereğince işletmelerde işçi sağlığını ve işyeri sağlığını tehdit eden sorunların veya yerine getirilmeyen yükümlülüklerin tespiti ve giderilmesi sağlanır.
Bu sayfa 215959 kere görüntülendi.
<< Geri Dön