RUHSAT İŞYERİ

458 89 17

 

Sıhhi İşyerleri

Sıhhi İşyerleri Nerelerdir?

Sıhhi İşyeri Açılırken İstenen Belgeler Sıhhi İşyeri Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

Gayri Sıhhi İşyerleri

Gayrisıhhî İşyerleri Nerelerdir?

Gayri Sıhhi İşyeri Açılırken İstenen Belgeler

Gayri Sıhhi İşyeri Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri Nerelerdir?

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açılırken İstenen Belgeler

Hafta Tatili Ruhsatı

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı

Hafta Tatili Ruhsatı Beyannamesi'ni indirmek için tıklayınız.

İşyerleri Açılış ve Kapanış Saatleri

2017 Yılı Ücret ve Tarifeler

Sıkça Sorulan Sorular

Engelsiz İşyeri Kılavuzu

Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi İle Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyerlerini kapatan veya adres değişikliği yapan mükelleflerin ruhsatlarını bir dilekçe ile Müdürlüğümüze iade etmeleri gerekmektedir.

İŞYERİ AÇACAKLARA ÖNEMLİ UYARI!

* Yeni açılacak işyerinin faaliyet konusuna uygun olup olmadığı hakkında müdürlüğümüzden ön inceleme ve kontrol talep edilebilir.

* Yeni işyeri açmak isteyen tüm vatandaşlarımızın, açacakları işyeri binasının;

a.Onaylı mimari projesine uygun olduğuna,
b.Binanın iskânı(yapı kullanma) olduğuna,
c.Binanın yangından korunmasına dair yönetmeliğe uygun olduğuna,

* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü'nden alınacak kapı numarasını gösterir yazı,

* Kiralanan yer mesken ise tüm kat maliklerinden oy birliği ile muvafakat alınması gerektiğini (muvafakat; bizzat tapu malikleri veya vekalet vereceği kişilerden alınacaktır),

* Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (kahvehane içkili lokanta internet salonu vb.) açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu ile muvafakat alınması gerektiğini,

* İşyeri açılacak yer Pasaj/İşhanı veya Alış Veriş Merkezi ise yönetim muvafakati getirmeleri gerektiğini,

* İşyeri devralacak kişilerin, noterde devir işlemlerini yapmadan önce dosyası üzerinden,  imar durumu, genel güvenlik ve asayiş ile mesafe uygunluğu açısından faaliyeti ile ilgili sakıncalı bir durum olup olmadığı hakkında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ön bilgi almalarında fayda olacağını,

* 11/06/2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunun ve değişik 4250 sayılı Kanunun değişen 9.maddesi gereğince; alkollü içki sunumu yapacak,  kapalı şişede alkollü içki satacak işyerleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını veya mesafe uygunluk yazısını ilgili kuruma ibraz etmeleri gerektiğini,

Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yer ile nargilelik tütün sunum yapacak işyerleri örgün eğitim kurumlarından, ibadethaneler, öğrenci yurtları ve dershanelerden kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerektiğini, 

Canlı müzik yapan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gürültüye neden olacak makine ve ekipman kullanan gayrı sıhhi müesseselerin, ses yalıtımı yaptırmaları gerektiğini,

Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

Bu sayfa 238428 kere görüntülendi.
<< Geri Dön