FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(0312) 442 33 99

Birlik Mah. Kahire Cad. No: 3 06550 Çankaya, ANKARA

fenisleri@cankaya.bel.tr

Fen İşleri Müdürlüğü : 442 75 06

Yol ve Asfalt Bölümü: 438 20 59 – 60

Yapı Sanatları Bölümü: 440 68 95

Yapı Sanatları Bölümü (Üretim Tesisi) : 390 86 18

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Çankaya İlçe sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda İmar planları gereğince, yeni yollar açmak, bunun içinde gerekli proje, keşif, ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak bu amaçla kamulaştırmalar için gereken ön işlemleri yapmak; yol kaplama çalışmaları için gerekli asfaltı sağlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak; ilçe sınırları içerisindeki ara yolların asfalt ve sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak ve bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlığa teklifte bulunmak gibi görevleri yapar.

Yetki ve Sorumluluklar

 • Belediye sınırları içinde imar plan ve programları gereğince yeni yollar açmak; gerekli proje, keşif ve ön hazırlıkları yapmak, onaylamak veya onaylatmak; bu amaçla yapılacak kamulaştırmalar için gerekli ön işlemleri yapmak,
 • Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfalt malzemelerini ihtiyaca göre zamanında temin etmek, serimini yapmak ve asfaltlamaya ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
 • Belediye sorumluluğunda olan yolların, kaldırım, asfalt ve sanat yapıları ile tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri halde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak,
 • Belediye hizmet binalarının ve lojmanların yapım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Kış aylarında karla-buzla mücadele etmek, tuzlama ile trafik akışını sağlamak, altyapı kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmak,
 • Yol, asfalt ve tretuvar hizmetleri karşılığında mükelleflerden alınacak katılım bedellerinin tespitini yapmak ve tahsili için gecikmeksizin Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,
 • Müdürlüğe bağlı birimlerin hizmetleri sırasında ihtiyaç duyacağı danışmanlık, mal, hizmet alımı ve yapım işlerine ilişkin Kamu İhale Kanununda belirlenen iş ve işlemleri yürütmek,
 • Belediyeye bağlı diğer birimlerin yapacağı ihalelerde ihtiyaç duyulduğu takdirde teknik yardım ve personel desteğinde bulunmak,
 • İmara aykırı yapı ve gecekonduların yıkım işlerinde birimlere lojistik (iş makinesi, araç gereç ve personel) destekte bulunmak,
 • Belediyenin imkânları ölçüsünde mahalli idareler, eğitim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenmek veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunmak,
 • Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazası, hizmet gereklerine göre sevk ve idaresi ile iyi kullanılmalarını sağlamak ve işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirin alınmasını sağlamak,
 • Belediyedeki tüm araç ve iş makineleri ile müteferrik işlerin bakım, onarım ve ikmal işlerini yapmak, gerektiğinde hurdaya ayırmak,
 • Bakım, onarım, ikmal hizmetlerinin geliştirilmesi (tesis, ekipman, yedek parça, tezgah-teçhizat, takım-avadanlık vb.) için gerekli her tür araştırma-geliştirme faaliyetinde bulunmak,
 • Belediye hizmetlerinde kullanılacak araç ve ekipmanın teminine yönelik Teknik Şartname hazırlamak, ihale iş ve işlemlerini koordine etmek,
 • İmara aykırı yapılar ile ilgili olarak belediye encümeni tarafından alınan kararları uygulamaktır.

  BETON ELEMANLARI ÜRETİM TESİSLERİ
  YOL VE ASFALT BÖLÜMÜ ASFALT ÜRETİM TESİSLERİ
  Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

   

Bu sayfa 148658 kere görüntülendi.
<< Geri Dön