ZABITA HİZMETLERİ

Görev Tanımı

Belediye Zabıtası belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetleri yürüten kolluk gücüdür.

Müdürlüğün görevi, Çankaya’nın kimliğini ön planda tutarak, beldenin düzeni, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan yetkili organların bu amaçla alacakları kararları kamu yararı, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri göz önüne alarak sunmaktır.

Zabıta örgütümüz, kurumsal değerlerimizi sahiplenen toplum ve çevre bilinci gelişmiş öğretici ve özgüveni ile Çankaya Halkına hizmet veren bir yapıyı sürdürmek hedefindedir.

Başarı ve hizmet kalitesini sürdürmek, zabıta mevzuatı ve uygulamalarında öncü, örnek ve çağdaş teknoloji kullanan, her kurumun tecrübe ve bilgisinden faydalanmak istediği, görüşleri ile uygulama sahasına yön veren ve düşüncelerine başvurulan bir yapıyı en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.       

Yetki ve Sorumluluklar

Belde halkının huzur ve refahını sağlamak bakımından vardiyalar halinde günün yirmi dört saatinde geceli gündüzlü faaliyetini sürdürmekte, hizmetlerini en geniş şekilde halka ulaştırmaya çalışmaktadır.

 • Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevler
 • İmar ile ilgili görevler
 • Sağlık ile ilgili görevler
 • Trafikle ilgili görevler
 • Yardım görevleri

Denetimler

 • Esnaf ve çevre denetimleri,
 • Pazar yerleri denetimleri,
 • Talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi,
 • Seyyar satıcıların men’i şeklinde yürütülmektedir.
Esnaf Denetimlerinde İşyerlerinde İstenen Belgeler
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
 • Esnaf teftiş defteri
 • Yangın söndürme cihazı
 • Ecza dolabı
 • Çevre temizlik vergi makbuzu
 • İlan reklam vergi levhası
 • Canlı müzik var ise canlı müzik izin belgesi
 • İşgali var ise işgal ödendi belgesi
 • Sağlık bilgisi belgesi alması gereken işyeri ise çalışanlara ait hijyen sertifikası

Faaliyet Alanlarımız

Çankaya Zabıtası Yaklaşık 1.157 kilometre karelik alanı, 944.000 nüfusu ve 124 mahalle muhtarlığına sahip olan Çankaya ilçemizde Belediyenin sokaktaki gözü, kulağı ve rehberidir, vatandaşı dinler ve sorunları çözmeye çalışır.
Zabıtamız Belde halkının huzur ve refahını sağlamak bakımından vardiyalar halinde günün yirmi dört saatinde geceli gündüzlü faaliyetini sürdürmekte, hizmetlerini en geniş şekilde halka ulaştırmaya çalışmaktadır.
Çankaya zabıtası çalışmalarını;

 • Esnaf denetimleri,
 • Pazar yerleri denetimleri
 • Seyyar Ekip çalışmaları
 • Şikâyet takipleri
 • Evrak ve yazışmalar
 • Kolluk görevinin yerine getirilmesi şeklinde yürütmektedir.

• Müdürlüğümüze bağlı 5 merkez amirliğimiz mevcut olup, bu amirliklerimiz bölgelerinde bulunan her türlü belediye suçuna müdahale etmektedir.
• Bölgelerinde kurulan semt pazarlarının genel denetimlerinden sorumlu olup, çalışmalarını bu yönde yapmaktadırlar.
• Bölgeleri dâhilinde genel denetimlerde kurallara uymayan işyerlerinin önlerine koydukları yaya geçişlerini engelleyen işyerlerine cezai işlemler uygulanarak, düzenli takibi yapılmaktadır.

2019 Yılı Faaliyet Bilgileri

Müdürlüğümüz 2019 yılında çeşitli işyerlerine yönelik 30.873 denetim gerçekleştirmiştir. Bu işyerlerinden 13.659 işyeri uygun bulunmuş, 9.838 işyerine ihtar, 5.721 işyerine kabahatler kanununa göre tutanak tanzim edilmiş ve 3.425.613,00 TL para cezası kesilmiş, 1.655 işyerine de Durum Tespit Tutanağı düzenlenmiş ve Encümene sevk edilmiştir.

Belediye Encümeni tarafından karara bağlanan 58.029,00-TL ceza kararı tahsil edilmiştir.

Müdürlüğümüz 2019 yılında 16.580 şikayeti değerlendirmiştir.

Telsiz ve haber merkezimiz 2019 yılında 7313 talep ve şikayeti ilgili birimlere ileterek gereğinin yapılmasını sağlamıştır.

 

Seyyar Ekipler Amirliği

•Zabıtalarımız can güvenliği olmadan seyyar satıcılık yapanlarla mücadele etmek durumundadır. Buna rağmen seyyar satıcılara karşı yaya ve araçlı ekiplerle müdahale edilerek satış yapmaları engellenmektedir.

• Sakarya Caddesi (saat 22.30), Tunalı Hilmi Caddesi (saat 22.00) ve Bahçeli 7. Cadde'de (saat 22.00) seyyar ekip çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca düzenli olarak belirli tarihlerde 01.00 a kadar süren gece çalışmaları yapılmaktadır.

• Seyyar Ekipler Amirliğimizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda  2019 yılında 243 adet işporta tezgahına el konularak depomuzda emanete alınmıştır.

• Çankaya genelinde Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile gece yaptığımız kokoreç, köfte vs. satıcılara yönelik ortak çalışmamız oldukça başarılı olmuştur.

• Ekiplerimizce 2019 yılında 249 adet seyyar satıcılara ait tezgah tablasına el konularak emanete alınmıştır.

• Ayrıca Ekiplerimiz tarafından el konulan 5.683 kg. meyve-sebze ve yeşillik ile çok sayıda muhtelif gıda maddesi, ihtiyacı olan yardım kuruluşlarına teslim edilmiştir.

Dilencilere yönelik görev yapan ekibimiz 868 dilenciye müdahalede bulunmuştur

• Görsel kirlilik oluşturan tabela ve bez afiş ile yayaların geliş-geçişini engelleyen portatif tabelalara yönelik oluşturulan ekibimiz, ağırlıklı olarak merkezi yerlerde belirlenen program dahilinde çalışmalar yapmaktadır.

• Bu çalışmalar neticesinde 2019 yılında 14.770 adet tabela, bez ve kırlangıç afiş toplanarak, depomuzda emanete alınmıştır.

• Bölgemiz dahilinde seyyar olarak faaliyet göstermeye çalışan megafonlu araçlara yönelik çalışmalar sonucunda 213 araç otoparka çekilerek gerekli cezai işlemler yapılmıştır.

• Parka çekilen araçlar dışında 133 aracın da ruhsatları alınarak, gerekli cezai işlem yapılmıştır.

Denetim ve Kapama Amirliği

• Amirliğimiz program dahilinde denetim yapmakla beraber belirli günlerde iş türlerine göre denetim yapmaktadır.

• Denetim ve Kapama Amirliğince 2019 yılında Çankaya genelinde gerek emniyet ekipleri ile gerekse diğer dış birimler ile birlikte yoğun denetim yapılmış, çoğunlukla umuma açık eğlence ve istirahat yerleri olarak adlandırılan işyerleri denetlenmiş, bu işyerlerine çeşitli noksanlıklarından ya da mevzuat hükümlerine uygun olmamasından dolayı İ.Y.K.T. veya  D.T.T. tanzim edilmiştir.

Belediye Encümenince verilen kapama kararlarının uygulayıcı birimi olan amirliğimiz 2018 yılında 3.268 adet Belediye Encümen Kararını değerlendirmiştir.

 

Çevre Denetim Amirliği

İlçe sınırları içerisinde bulunan;

 • inşaat çalışmaları,
 • yıkım çalışmaları,
 • iskeleli dış cephe tadilatları,
 • bina içi tadilatlar
 • kazı çalışmalarının denetimini yapmaktadır.

Ayrıca; inşaat ve yıkım ruhsatı öncesinde, Çevresel Güvenlik Önlemlerinin kontrolünü yaparak Uygunluk Yazısı vermektedir.

Yapmış olduğu denetimlerde;

 • izin/ruhsat kontrolü,
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen çalışma saatlerinin denetimi,
 • çevre kirliliğini önleyici denetimler,
 • kaldırım/yol üzerinde oluşan işgal denetimleri yapılmaktadır.

2019 yılında toplamda 4509 şikayet konusu değerlendirilerek şikayetçi vatandaşlara bilgi verilmiş, tespit edilen eksik hususlar için, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ilgili maddeleri gereği 696 adet İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek 958.993.00 TL idari para cezası uygulamıştır.
 

Temizlik Kontrol Ekibi

• Bu ekibimiz program dahilinde Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile koordineli çalışmalar yaparak, erken çöp çıkaran işyeri ve konutlara gerekli tebligatları yapmakta olup, çöp çıkartma saatlerine uymayan işyeri ve konutlara gerekli cezai işlemleri uygulamaktadır.

• Bu ekibimiz 2019 yılında erken çöp çıkarılmaması ve konteyner konulması yönünde, işyerlerine ve konutlara 6.644 adet tebligat yapılmıştır.

Pazar Yerleri

İlçe sınırlarımız içerisinde 21 pazar yeri olup 23 pazar kurulmaktadır. Ayrıca bu pazarlar dışında Ayrancı , Ümitköy Pazar Yerinde Pazar günleri organik ve antika, Yenişehir Pazar Yerinde Çarşamba ve Cumartesi günleri dışında İmar A.Ş. Tarafından Sosyete Pazarı, Küçükesat Pazar Yerinde Cuma ve Cumartesi günleri el emeği pazarları kurulmaktadır.

• Kurallara uymayan pazarcı esnafına toplam peşin para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 35 adet tezgah ise faaliyetten men edilmiştir.

-Satıcı ve üretici satış yerleri tespitleri yapılarak, Pazar krokileri ve yer numaralandırılması tamamlanarak tüm Pazar yerleri esnaf listeleri U.K.B.S. Kayıt Sistemine alınmış, Pazar Tahsisi işlemlerine ait Belediye Encümen Kararı alınarak işlemleri devam etmektedir.

Ayrıca Ankara da ilk defa Pazarlarda alışveriş arabası uygulamasına geçilmiş, zemini düzgün olan bütün pazarlarımızda alışveriş arabaları konulmuş olup bu uygulamamız devam etmektedir.

Bölgemizdeki pazarlarda faaliyet gösteren esnaflarımızın Pazar tartıları düzenli olarak Ölçü ve Ayarlar Şefliğimizce kontrol edilmektedir. 2019 yılında 1370 tartı kontrolü yapılmış, 2.646.-TL muayene ücreti alınmıştır.

Pazar Yerleri

Tüm Şikayet, Talep ve Önerileriniz İçin 444 06 01

Zabıta Müdürlüğü İletişim

Çankaya Belediyesi Yerleşkesi

Şehit Gönenç Cd. ile Süleyman Bey Sk. Köşesi Maltepe

 

Zabıta Merkez Amirlikleri

Muhsin Çelik (Balgat) Zabıta Merkez Amirliği  

Oğuzlar Mh. Barış Manço Cd.-1397 Sk. Köşesi,
Pazar İçi

Küçükesat Zabıta Merkez Amirliği

Muhsin Ertuğrul Mh. Belligün Sokak Esat Pazarı İçi

Müslüm Ballıktaş (Yıldız) Zabıta Merkez Amirliği

Yıldızevler Mh. Simon Bolivar Cd. Arıtım Sk. Pazar İçi

Ümitköy Zabıta Merkez Amirliği

Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899 Sk. Pazar İçi

Kızılay Zabıta Merkez Amirliği

Sakarya Caddesi

 

Zabıta Müdürlüğü Yönetim Şeması

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Zabıta Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

Fotoğraf Galerisi

Bu sayfa 567718 kere görüntülendi.
<< Geri Dön