ZABITA HİZMETLERİ

444 06 01

Çankaya Belediyesi, Şehit Gönenç Cad. ile Süleyman Bey Sk. Köşesi Maltepe

Görev Tanımı

Belediye Zabıtası belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetleri yürüten kolluk gücüdür.

Müdürlüğün görevi, Çankaya’nın kimliğini ön planda tutarak, beldenin düzeni, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan yetkili organların bu amaçla alacakları kararları kamu yararı, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri göz önüne alarak sunmaktır.

Zabıta örgütümüz, kurumsal değerlerimizi sahiplenen toplum ve çevre bilinci gelişmiş öğretici ve özgüveni ile Çankaya Halkına hizmet veren bir yapıyı sürdürmek hedefindedir.

Başarı ve hizmet kalitesini sürdürmek, zabıta mevzuatı ve uygulamalarında öncü, örnek ve çağdaş teknoloji kullanan, her kurumun tecrübe ve bilgisinden faydalanmak istediği, görüşleri ile uygulama sahasına yön veren ve düşüncelerine başvurulan bir yapıyı en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.       

Yetki ve Sorumluluklar

Belde halkının huzur ve refahını sağlamak bakımından vardiyalar halinde günün yirmi dört saatinde geceli gündüzlü faaliyetini sürdürmekte, hizmetlerini en geniş şekilde halka ulaştırmaya çalışmaktadır.

 • Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevler
 • İmar ile ilgili görevler
 • Sağlık ile ilgili görevler
 • Trafikle ilgili görevler
 • Yardım görevleri

Denetimler

 • Esnaf ve çevre denetimleri,
 • Pazar yerleri denetimleri,
 • Talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi,
 • Seyyar satıcıların men’i şeklinde yürütülmektedir.
Esnaf Denetimlerinde İşyerlerinde İstenen Belgeler
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
 • Esnaf teftiş defteri
 • Yangın söndürme cihazı
 • Ecza dolabı
 • Çevre temizlik vergi makbuzu
 • İlan reklam vergi levhası
 • Canlı müzik var ise canlı müzik izin belgesi
 • İşgali var ise işgal ödendi belgesi
 • Sağlık bilgisi belgesi alması gereken işyeri ise çalışanlara ait hijyen sertifikası

Faaliyet Alanlarımız

Çankaya Zabıtası Yaklaşık 1.157 kilometre karelik alanı, 944.000 nüfusu ve 123 mahalle muhtarlığına sahip olan Çankaya ilçemizde Belediyenin sokaktaki gözü, kulağı ve rehberidir, vatandaşı dinler ve sorunları çözmeye çalışır.

Zabıtamız Belde halkının huzur ve refahını sağlamak bakımından vardiyalar halinde günün yirmi dört saatinde geceli gündüzlü faaliyetini sürdürmekte, hizmetlerini en geniş şekilde halka ulaştırmaya çalışmaktadır.
Çankaya zabıtası çalışmalarını;

 • Esnaf denetimleri,
 • Pazar yerleri denetimleri
 • Seyyar Ekip çalışmaları
 • Şikâyet takipleri
 • Evrak ve yazışmalar
 • Kolluk görevinin yerine getirilmesi şeklinde yürütmektedir.

• Müdürlüğümüze bağlı 6 merkez amirliğimiz mevcut olup, bu amirliklerimiz bölgelerinde bulunan her türlü belediye suçuna müdahale etmektedir.
• Bölgelerinde kurulan semt pazarlarının genel denetimlerinden sorumlu olup, çalışmalarını bu yönde yapmaktadırlar.
• Bölgeleri dâhilinde genel denetimlerde kurallara uymayan işyerlerinin önlerine koydukları yaya geçişlerini engelleyen işyerlerine cezai işlemler uygulanarak, düzenli takibi yapılmaktadır.

2023 Yılı Faaliyet Bilgileri

Müdürlüğümüz 2023 yılında çeşitli işyerlerine yönelik 40.435 denetim gerçekleştirmiştir.

Bu işyerlerinden 21.554 işyeri uygun bulunmuş, 13.197 işyerine noksanlıklarından dolayı ihtar, 4.325 işyerine Kabahatler Kanununa göre tutanak tanzim edilmiş ve 9.089.385 TL para cezası kesilmiş, 1.359 işyerine de Durum Tespit Tutanağı düzenlenmiş ve Encümene sevk edilmiştir.

Müdürlüğümüz 2023 yılında 21.370 şikayeti değerlendirmiştir.

Telsiz ve haber merkezimiz 2023 yılında 3.225 talep ve şikayeti ilgili birimlere ileterek gereğinin yapılmasını sağlamıştır.

Seyyar Çalışmalarımız

•Zabıtalarımız can güvenliği olmadan seyyar satıcılık yapanlarla mücadele etmek durumundadır. Buna rağmen seyyar satıcılara karşı yaya ve araçlı ekiplerle müdahale edilerek satış yapmaları engellenmektedir.

• Seyyar satıcılara yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 2023 yılında 16 adet işporta tezgahına el konularak depomuzda emanete alınmıştır.

• Çankaya genelinde Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile gece yaptığımız kokoreç, köfte vs. satıcılara yönelik ortak çalışmamız oldukça başarılı olmuştur.

• Ekiplerimizce 2023 yılında 37 adet seyyar satıcılara ait tezgah tablasına el konularak emanete alınmıştır.

• Ayrıca Ekiplerimiz tarafından el konulan 792 Kg. meyve-sebze ve yeşillik ile çok sayıda muhtelif gıda maddesi, ihtiyacı olan yardım kuruluşlarına teslim edilmiştir.

Dilencilere yönelik görev yapan ekibimiz 1.760 dilenciye müdahalede bulunmuştur

• Görsel kirlilik oluşturan tabela ve bez afiş ile yayaların geliş-geçişini engelleyen portatif tabelalara yönelik oluşturulan ekibimiz, ağırlıklı olarak merkezi yerlerde belirlenen program dahilinde çalışmalar yapmaktadır.

• Bu çalışmalar neticesinde 2023 yılında 13.303 adet tabela, bez ve kırlangıç afiş toplanarak, depomuzda emanete alınmıştır.

• Bölgemiz dahilinde seyyar olarak faaliyet göstermeye çalışan megafonlu araçlara yönelik çalışmalar sonucunda 9 araç otoparka çekilerek gerekli cezai işlemler yapılmıştır.

• Parka çekilen araçlar dışında 2 aracın da ruhsatları alınarak, gerekli cezai işlem yapılmıştır.

Denetim ve Kapama Amirliği

• Amirliğimiz program dahilinde denetim yapmakla beraber belirli günlerde iş türlerine göre denetim yapmaktadır.

Denetim ve Kapama Amirliğimizce; Belediyemizce alınan encümen kararlarının uygulanmasında istikrarlı ve tutarlı bir çalışma yürütülmüş, işyerlerinin, ruhsatlandırılması sağlanmış, sorunu çözemeyen işyerleri Y.D.K. almış, Y.D.K. alamayan ve faaliyetine devam etmeye çalışan işyerleri sorumluları, mührü fek ettiklerinden dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu dönemde 756 iş yeri mühürlenmiş, 473 işyerine mühür fek işlemi uygulanmıştır.

Çevre Denetim Amirliği

İlçe sınırları içerisinde bulunan;

• inşaat çalışmaları,

• yıkım çalışmaları,

• iskeleli dış cephe tadilatları,

• bina içi tadilatlar

• kazı çalışmalarının denetimini yapmaktadır.

Ayrıca; inşaat ve yıkım ruhsatı öncesinde, Çevresel Güvenlik Önlemlerinin kontrolünü yaparak Uygunluk Yazısı vermektedir.

Yapmış olduğu denetimlerde;

• izin/ruhsat kontrolü,

• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen çalışma saatlerinin denetimi,

• çevre kirliliğini önleyici denetimler,

• kaldırım/yol üzerinde oluşan işgal denetimleri yapılmaktadır.

2023 yılında inşaat ve tadilat konusunda toplamda 9.757 şikayet konusu değerlendirilerek şikayetçi vatandaşlara bilgi verilmiş, tespit edilen eksik hususlar için, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ilgili maddeleri gereği İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek idari para cezası uygulamıştır.

Temizlik Kontrol Ekibi

• Bu ekibimiz program dahilinde Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile koordineli çalışmalar yaparak, erken çöp çıkaran işyeri ve konutlara gerekli tebligatları yapmakta olup, çöp çıkartma saatlerine uymayan işyeri ve konutlara gerekli cezai işlemleri uygulamaktadır.

• Bu ekibimiz 2023 yılında erken çöp çıkarılmaması ve konteyner konulması yönünde, işyerlerine ve konutlara 2.789 adet tebligat yapılmıştır.

Pazar Yerleri

İlçe sınırlarımız içerisinde 22 pazar yeri olup 30 pazar kurulmaktadır. Ayrıca bu pazarlar dışında Ayrancı , Ümitköy Pazar Yerinde Pazar günleri organik ve antika, Yenişehir Pazar Yerinde Çarşamba ve Cumartesi günleri dışında İmar A.Ş. Tarafından Sosyete Pazarı, Küçükesat Pazar Yerinde Cuma ve Cumartesi günleri el emeği pazarları kurulmaktadır.

• Kurallara uymayan pazarcı esnafına toplam peşin para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 5 adet tezgah ise faaliyetten men edilmiştir.

-Satıcı ve üretici satış yerleri tespitleri yapılarak, Pazar krokileri ve yer numaralandırılması tamamlanarak tüm Pazar yerleri esnaf listeleri U.K.B.S. Kayıt Sistemine alınmış, Pazar Tahsisi işlemlerine ait Belediye Encümen Kararı alınarak işlemleri devam etmektedir.

Bölgemizdeki pazarlarda faaliyet gösteren esnaflarımızın Pazar tartıları düzenli olarak Ölçü ve Ayarlar Şefliğimizce kontrol edilmektedir. 2023 yılında 1.730 tartı kontrolü yapılmıştır.

Yıllar İtibariyle Personel Sayısı

YILLAR  ZABITA  İŞÇİ   TOPLAM  YILLAR  ZABITA  İŞÇİ   GÜVENLİK   TOPLAM 
1985 (Nüfus: 3.3 Milyon)  285   285 2005 276     276
1986 264   264 2006 264     264
1987 288   288 2007 250 40 20 310
1988 282   282 2008 245 40 120 405
1989 274   274 2009 238     238
1990 260   260 2010 223 72 20 315
1991 287   287 2011 218     218
1992 325   325 2012 214 63 50 327
1993 412 42 454 2013 214     214
1994 412   412 2014 208 67 50 325
1995 387   387 2015 209     209
1996 357   357 2016 206     206
1997 331   331 2017 201     201
1998 317   317 2018 201     201
1999 319   319 2019 210 45 50 305
2000 303   303 2020 (Nüfus 5.7 Milyon)  255 45 0 300
2001 280   280 2021 240 39 0 279
2002 285   285 2022 261 32 0 293
2003 275   275 2023 230 13 0 243
2004 272   272 2024 (Nüfus 5.8 Milyon)  244 12 0 256

Pazar Yerleri

Zabıta Müdürlüğü İletişim

Tüm Şikayet, Talep ve Önerileriniz İçin 444 06 01

Çankaya Belediyesi Yerleşkesi

Şehit Gönenç Cd. ile Süleyman Bey Sk. Köşesi Maltepe

 

Zabıta Merkez Amirlikleri

Muhsin Çelik (Balgat)Zabıta Merkez Amirliği

Oğuzlar Mh. Barış Manço Cd.-1397 Sk. Köşesi,
Pazar İçi

Hüseyin Bozkurt (K.Eat) Zabıta Merkez Amirliği

Muhsin Ertuğrul Mh. Belligün Sokak Esat Pazarı İçi

Müslüm Ballıktaş (Yıldız) Zabıta Merkez Amirliği

Yıldızevler Mh. Simon Bolivar Cd. Arıtım Sk.Pazar İçi

Ümitköy Zabıta Merkez Amirliği

Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899 Sk. Pazar İçi

Ali Sami Ersever (Kızılay) Zabıta Merkez Amirliği

Sakarya Caddesi

Ferhat Turp (Dikmen) Zabıta Merkez Amirliği

Naci Çakır Mh. 752 Cd. R. Börekçi Camii Yanı, Pazar İçi

 

Çevre Denetim ve Gözlem Faaliyeti ile İnşaat Yapımı ve Yıkım İçin Zabıta Müdürlüğünden Alınacak Bilgi ve Belgeler İçin Tıklayınız

Zabıta Müdürlüğü Yönetim Şeması

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Zabıta Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

Fotoğraf Galerisi

Bu sayfa 915994 kere görüntülendi.
<< Geri Dön