ÇEVRE DENETİM ve GÖZLEM FAALİYETİ

Zabıta memurlarından oluşan ekiplerce ilçe sınırlarımız içerisinde çevre denetim faaliyeti yürütülmektedir. Ayrıca vatandaşlardan gelen yazılı ve sözlü şikayetleri de yerinde denetimler yapılarak sorunların giderilmesine yönelik çalışma faaliyetleri yürütülmektedir.

Çevre Denetim Ekipleri

  • Her türlü kaçak hafriyat toprağı, inşaat atığı vb. kirletici öğe denetimi,
  • İnşaatların çevre güvenlik önlemi ve işgaliye denetimi,
  • İnşaat çalışma saatleri denetimi,
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan ve 30 Kasım 2022 Tarih ve 32029 Sayı ile Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğü giren Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği ile inşaat/tadilat alanlarının çalışma saatleri sabah 10:00, aksam 22:00 olarak düzenlenmiştir.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği inşaat ve benzeri çalışmalar için gündüz zaman dilimi olarak 10.00 ile 22.00 saatlerini belirlediğinden yasal olarak hafta sonu ve resmi tatiller dahil bu zaman dilimi içerisinde çalışabilirler. Ancak çıkartılan son yönetmelikte “Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.’’ İbaresi yer almakta olup mevcut yönetmelik kapsamında müdürlüğümüzce inşaat sorumlularına tebligat ile bilgi verilmekte bölgemizdeki inşaat alanlarının mümkün olduğu kadar yönetmelik çerçevesinde faaliyet göstermeleri hususunda Zabıta olarak yetki ve sorumluluklarımız dahilinde gerekli işlemler uygulanmaktadır.
  • Bölgemizde bulunan inşaat alanlarına bu bilgi verilmekte ve çalışma saatlerine uyulmaları yönünde ihtar edilmektedir. Bina yıkımı ve yapımı öncesi çevre güvenlik yazısı başvuruları değerlendirilmektedir.

İnşaat Öncesi Çevre Güvenlik Yazısı İçin İstenen Belgeler

"Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında İlçemiz sınırları içerisinde hafriyat ve inşaat faaliyeti öncesinde parsel bazında yapacakları çalışmalara yönelik almaları gereken çevre güvenlik önlemlerine ilişkin gerçek kişi ve şirketlerin "Çevre Güvenlik Yazısı Onayı" alması zorunludur. Bu doğrultuda bu kişilerin (gerçek/tüzel) faaliyet öncesi Zabıta Müdürlüğü Çevre ve Denetim Amirliğimize gelerek;

  • 2 adet başvuru dilekçesi (Ektedir),
  • Arsa tapu fotokopisi,
  • Teknik sorumluluk taahhüt beyanı (Ektedir),
  • Çevre güvenlik önlemlerinin alındığını gösterir fotoğraf.

YAPI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

YAPI TAAHHÜTNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıda belirtilen belgeleri getirerek Çevre Güvenlik Yazısı Onayı başvurusunda bulunması gerekmektedir. Söz konusu başvuruda bulunmayan firma ve/veya şahısların faaliyetlerinin tespiti durumunda ilgili yönetmelik hükümleri ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.

Yıkım Öncesi Çevre Güvenlik Yazısı ve Gerekli Evraklar

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik kapsamında İlçemiz sınırları içerisinde yıkım öncesinde parsel bazında yapacakları çalışmalara yönelik almaları gereken çevre güvenlik önlemlerine ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin "Çevre Güvenlik Yazısı Onayı" alması zorunludur. Zabıta Müdürlüğü Çevre ve Denetim Amirliğimize gelerek yapılacak başvurulara esas gerekli belgeler;

• 2 adet başvuru dilekçesi (Ektedir), 

• Yıkım yapılacak yapı; eski ve riskliyse yapının riskli yapı olduğuna dair belge,

• Arsa tapu fotokopisi,

• Yıkım/ kazı için teknik sorumluluk taahhüt beyanı (Ektedir),

• Yıkım çalışmasında sulama yapacak firma ile yapılan sözleşme,

• Çevre güvenlik önlemlerinin alındığını gösterir fotoğraf.

YIKIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

YIKIM TAAHHÜTNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Doldurulacaktır. Islak imzalı olarak Zabıta Müdürlüğü Çevre ve Denetim Amirliğimize müracaat edilecektir.

Bu sayfa 351037 kere görüntülendi.
<< Geri Dön