VERGİLER

1.     Emlak Vergisi

2.     Çevre Temizlik Vergisi

3.     Ücrete Tabi İşler

4.     Semt Vergi Bürosu Adresleri

5.     İlan Reklam Vergisi

6.     Eğlence Vergisi

7.     İşgal Harcı

8.     Tellallık Harcı

9.     Harcamalara Katılma Payları

EMLAK POSTA ÇEK NUMARASI: 899550

TÜRKİYE'DEKİ TÜM HALKBANK ŞUBELERİNDEN, TC KİMLİK NUMARANIZ ve SİCİL NUMARANIZ İLE İŞLEM ÜCRETİ ÖDEMEDEN VERGİ BORCUNUZU ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

Vergi Danışma Hattı: 444 06 01

3. Ücrete Tabi İşler


Eğlence vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası'nın 97. maddesine istinaden, belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.

4. Semt Vergi Bürosu Adresleri


MERKEZ: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay

444 06 01 

100.YIL İŞÇİ BLOKLARI: 1534. Sokak ile 1524. Sokak Kesişimi

444 06 01

DİKMEN: İlke Cad. No:1 Sokullu Çankaya Evi İçi 

444 06 01

EMEK: Emek Mah. 28. Cad. No:2 Semt Pazarı İçi 

444 06 01

KÜÇÜKESAT: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi İçi 

444 06 01

YILDIZ: Turan Güneş Bulvarı Tiflis Caddesi No: 38

444 06 01

ÇAYYOLU: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2924 Cadde No:1

444 06 01

 

 

 

 

 

5. İlan Reklam Vergisi


İlan- reklam vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası'nın 12-16. maddelerine göre alınmaktadır.

İlan-reklam vergisi;

 •  İşyerlerinin çeşitli yerlerine asılan ışıklı ve ışıksız reklamlardan yıllık olarak,
 • Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamlardan yıllık olarak,
 • Bez afişlerden haftalık olarak,
 • Broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinden adet olarak,
 • Yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinden m2'sine göre alınmaktadır.

 

 

B.K.K. No 2013/5585

Resmi Gazete Tarihi 18/12/2013

Resmi Gazete Sayısı 28855

Kapsam  

Karar Sayısı: 2013/5585

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2013 tarihli ve 99842 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

21/10/2013 TARİHLİ VE 2013/5585 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci, 20 nci, 56 ncı, 60 ıncı ve 84 üncü maddelerinde yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri, belediye grupları itibarıyla aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Cinsi

Verginin Tutarı (TL)

1

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

45

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

40

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

10

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

55

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için

0,20

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

0,50

 

 

6. Eğlence Vergisi


Eğlence vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası'nın 12-16. maddelerine göre alınmaktadır.

Eğlence Vergisi;

 • Biletle girilen yerlerde;
 • Yerli ve yabancı film gösterimlerinden,
 • Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden,
 • Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden.
 • Müşterek bahislerden,
 • Biletle girilmesi zorunlu olmayan yerlerden;

 (Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dancing, bilardo ve masa futbolu  salonları gibi eğlence yerlerinden alınmaktadır.

B.K.K. No 2013/5585

Resmi Gazete Tarihi 18/12/2013

Resmi Gazete Sayısı 28855

Kapsam  

Karar Sayısı: 2013/5585

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2013 tarihli ve 99842 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

21/10/2013 TARİHLİ VE 2013/5585 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci, 20 nci, 56 ncı, 60 ıncı ve 84 üncü maddelerinde yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri, belediye grupları itibarıyla aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

 

 

Eğlence Yerleri

Belediye Grupları/Verginin Miktarı (TL)

1

2

3

4

5

1

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için

 

50 m2'ye kadar

15

10

7

5

5

51-200 m2

20

15

10

7

6

201 m2'den yukarı

40

30

20

15

10

4 yıldızlı otelde

70

60

55

50

40

5 yıldızlı otelde

80

70

60

55

50

2

Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için

İlk oyun aleti için

5

5

5

5

5

Sonraki her oyun aleti için

3

2

1

1

1

 

 

7. İşgal Harcı


2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası'nın 52-57. maddeleri uyarınca,

 Pazar ve panayır kurulan yerlerin,  meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali, Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali durumunda işgal harcı alınır.

8. Tellallık Harcı


 Eğlence vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası'nın 67 - 71. maddelerine göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi ve tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, tellallık harcına tabidir.

9. Harcamalara Katılma Payları


 HARCAMALARA KATILMA PAYLARI

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası'nın 86. maddesine istinaden, belediyelere ve belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillyerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden yol harcamalarına katılma payı alınır.

Katılma payları;

 Yeni yol açılması,

 Mevcut yolların yüzde 40 oranında veya daha fazla genişletilmesi,

 Kaldırımsız ve bakımsız yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım ve şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi,

 Mevcut kaldırım ve parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesinde alınır.

 

Bu sayfa 2199595 kere görüntülendi.
<< Geri Dön