RUHSAT İŞYERİ

444 06 01

 

Sıhhi İşyerleri

Sıhhi İşyerleri Nerelerdir?

Sıhhi İşyeri Açılırken İstenen Belgeler Sıhhi İşyeri Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

Gayri Sıhhi İşyerleri

Gayrisıhhî İşyerleri Nerelerdir?

Gayri Sıhhi İşyeri Açılırken İstenen Belgeler

Gayri Sıhhi İşyeri Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri Nerelerdir?

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açılırken İstenen Belgeler

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri İçin Mesul Müdür Beyan Formu

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Beyannamesi'ni indirmek için tıklayınız.

İşyerleri Açılış ve Kapanış Saatleri

2024 Yılı Ücret ve Tarifeler

Sıkça Sorulan Sorular

 

KOSGEB DESTEĞİ ALAN KADIN GİRİŞİMCİLERE

KOSGEB’den kredi desteği alarak iş hayatına atılan kadın girişimcileri teşvik edip destek olmak, kadınların aktif olmadığı iş kollarında varlığını öne çıkarmak amacıyla, kadın girişimciler tarafından açılacak iş yerleri için ruhsat başvurularında % 25 oranında indirim uygulanacaktır.

 

Mor Bayrak Projesi İçin Tıklaynız

Engelsiz İşyeri Kılavuzu

Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi İle Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyerlerini kapatan veya adres değişikliği yapan mükelleflerin ruhsatlarını bir dilekçe ile Müdürlüğümüze iade etmeleri gerekmektedir.

İŞYERİ AÇACAKLARA ÖNEMLİ UYARI!

* Yeni açılacak işyerinin faaliyet konusuna uygun olup olmadığı hakkında müdürlüğümüzden ön inceleme ve kontrol talep edilebilir.

* Yeni işyeri açmak isteyen tüm vatandaşlarımızın,

açacakları işyerinin;

a. Mimari projesine uygun olduğuna,
b. Binanın iskan ruhsatı(yapı kullanma izin belgesi) bulunduğuna,
c. İtfaiye raporu alabilecek durumda olduğuna dikkat etmeleri gerekmektedir.

* Cadde veya sokak numaralının değişmesi durumunda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğünden numarataj yazısı talep edilebilir.

*İş yeri, tapuda mesken olarak kayıtlı ise tüm kat maliklerinin muvafakat verdiğine dair, kat malikleri kurulu kararı gerekmektedir.(muvafakat; bizzat tapu malikleri veya noter kanalıyla vekalet vereceği kişilerden alınacaktır),

* Tapuda iş yeri, mağaza, dükkan vb. olarak kayıtlı yerlerde Umuma açık istirahat ve eğlence işyeri (kahvehane içkili lokanta internet salonu vb.) açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinden oy çokluğu ile muvafakat alınması gerekmektedir. Aynı iş yerlerinin tapuda mesken olarak kayıtlı yerlerde açılması durumunda, kararda faaliyet konusu açıkça belirtilerek kat maliklerinden % 100 muvafakat alınır.

* İşyeri açılacak yer Pasaj/İşhanı veya Alış Veriş Merkezi ise yönetim muvafakati getirmeleri gerekmektedir

* İşyeri devralacak kişilerin, noterde devir işlemlerini yapmadan önce dosyası üzerinden,  imar durumu, genel güvenlik ve asayiş ile mesafe uygunluğu açısından faaliyeti ile ilgili sakıncalı bir durum olup olmadığı hakkında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ön bilgi almalarında fayda vardır.

* 4250 sayılı Kanunun 9.maddesi gereğince; alkollü içki sunumu yapacak, kapalı şişede alkollü içki satacak işyerleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını ve mesafe uygunluk yazısını 30 gün içerisinde Tarım İlçe Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir. Mesafe ölçümü ve uygunluk yazısı Müdürlüğümüzce düzenlenir.

* Meyhane, kahvehane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yer ile nargilelik tütün sunum yapacak işyerleri örgün eğitim kurumlarından, ibadethaneler, öğrenci yurtları ve dershanelerden kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerekir.(kahvehaneler için ibadethaneye olan mesafe dikkate alınmaz diğerleri alınır)

*Canlı müzik yapan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere, gürültüye neden olacak makine ve ekipman kullanan tüm iş yerlerinin, ses yalıtımı yaptırmaları gerekmektedir, bu tür iş yerlerinden gerektiğinde muvafakat talep edilebilir.

*Başvuruları işletme sahipleri ya da noter aracılığı ile yetkilendirdikleri vekiller aracılığı ile yapılması gerekmektedir.

Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.


 

Bu sayfa 691730 kere görüntülendi.
<< Geri Dön