STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 B Blok Kat:4 Kızılay

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün görev ve sorumlulukları arasında, ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program çerçevesinde Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak; belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek; belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak yer almaktadır.

Yetki ve Sorumluluklar

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık programlar çerçevesinde Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,
 • Belediyenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek, genel araştırmalar yapmak,
 • Belediyede kurulduğu takdirde, Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek, sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Belediye birimlerinin periyodik faaliyet raporlarının Başkana sunulmasını sağlamak,
 • Belediyenin yatırım programının uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatım programlarını ilgili kurumlara iletmek.
 • Kurumsal stratejinin oluşturulması, değiştirilmesi ve uygulanmasına yönelik farklı ölçekte ve içerikte projeler hazırlamak veya hazırlatmak, bu projelerin yönetimi ve uygulaması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Gerekli olan araştırma konularını belirleyip gerekli iş ve işlemleri yapmak veya hizmet alımı yoluyla yapımını temin ederek çalışma sonuçlarını üst yönetime rapor etmek,
 • Diğer birimlerin yapacağı araştırmalara destek vermek ve koordinasyonu sağlamak yer alır.

Hizmet Standartları Tablosu

Çankaya Belediyesi Stratejik Planı (2019-2020)

Çankaya Belediyesi Stratejik Planı (2015-2019)

Çankaya Belediyesi Stratejik Plan Güncelleme (2017-2019)

Çankaya Belediyesi 2024 Yılı Performans Programı

Çankaya Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı

Çankaya Belediyesi 2022 Yılı Performans Programı

Çankaya Belediyesi 2021 Yılı Performans Programı

Çankaya Belediyesi 2020 Yılı Performans Programı

Çankaya Belediyesi 2019 Yılı Performans Programı

Çankaya Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı

Çankaya Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı

Çankaya Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı

Çankaya Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Çankaya Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu

Çankaya Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu

Çankaya Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu

Çankaya Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu

Çankaya Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu

Çankaya Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu

Çankaya Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu

Çankaya Belediyesi 2015 Yılı Faaliyet Raporu

Çankaya Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetim Şeması

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu sayfa 226981 kere görüntülendi.
<< Geri Dön