AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI

(0 312) 458 90 23

Ziya Gökalp Caddesi No:11 Kat 12 Kızılay Ankara

esc@cankaya.bel.tr

Çankaya, Başkent İçinde Bir Başkent

Çankaya, Ankara’nın merkez ilçesidir. Yasama, yürütme ve yargının yönetimsel organlarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra ekonomik ve diplomatik kurumları da bünyesinde barındırmaktadır. Başkentin başlıca kültür ve sanat faaliyetlerinin de merkezi olan Çankaya; Türkiye’nin modernleşmesini ve Cumhuriyet’in tarihini yansıtan bir dokuya sahiptir.

Belediyemiz, Çankaya'nın gece 921.999 (2017) olan ve gündüz 2 milyona çıkan nüfusuna; sınırları içerisinde bulunan 4 devlet üniversitesinde ve 7 özel üniversitede okuyan yaklaşık 100 bin öğrenciye hizmet sunuyor. Çankaya, başkentin başkenti ve eğitimin de merkezi konumundadır. Askeri Akademi, Polis Akademisi, Gülhane Tıp Akademisi, TODAİE gibi eğitim kurumlarının yanı sıra Milli Kütüphane ve TÜBİTAK da yine hizmet sınırlarımız içerisindedir.

Belediyemiz; kamu yararını ve çıkarını temel alan, kamu kaynaklarını etkin ve etkili kullanan, çağdaş teknolojilerden faydalanan, şeffaf, hesap veren, katılımcılığı ve vatandaş memnuniyetini esas alan, çalışanının haklarını koruyan, güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde belediye hizmeti sunarak Çankayalıların refah seviyesini ve yaşam kalitesini yükseltme misyonu taşır.

Belediyemiz Stratejik Planı kapsamında gençlere yönelik hizmetleri etkin, yaygın ve nitelikli uygulama hedefi belirlemiştir. Bunun için, bir Gençlik Merkezi hizmete açma, Gençlik Danışma Birimi oluşturma, kültürel etkinlikleri gençlerle birlikte gerçekleştirme, üniversite ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği stratejilerini benimsemiştir.

Başkanımız Hüseyin Can Güner, Yeni Nesil Belediyecilik programında hem gençlik projelerine hem de AB projelerine özel bir önem atfetmekte, kültürlerarası etkileşim, uluslararası iş birliği ve AB vatandaşlığı alanında yerel çalışmaları teşvik etmektedir.

Avrupa Birliği projeleri kapsamında topluma yarar sağlayan gönüllülük dayanışma ve ağ kurma faaliyetlerine imkân sağlamak ile Avrupalı gençler arasında aktif vatandaşlık, dayanışma ve hoşgörü kültürünün gelişmesine ve Avrupa'nın geleceğinin şekillenmesinde aktif rol almalarına destek oluyoruz. Avrupa ülkeleri arasında hareketliliği, yaygın eğitimi, kültürlerarası diyalogu destekleyerek gençleri güçlendiriyoruz. Böylelikle gençler arasında sosyal sermayenin gelişimine katkı sunmayı ve Lizbon Antlaşmasına uygun olarak yerelde ve Avrupa genelinde gençlerin demokratik yaşama katılımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Genç işsizliği ile mücadele, AB vatandaşlığı ve politikaların yapılanmasına aktif katılım gibi Komisyon tarafından kabul edilen öncelikler, aynı zamanda, Belediyemizin Stratejik Planında yer alan gençlere yönelik hizmetleri etkin, yaygın ve nitelikli uygulama hedefine uygun düşmektedir.

Özelde Avrupa Dayanışma Programı (ESC) genelde Erasmus+ gençlik projelerinden beklentimiz, Çankayalılara ulaştırdığımız hizmetlerin niteliğini geliştirmemize yardımcı olmasıdır. Ulus-ötesi kültürlerin tanınması barış ve hoşgörü kültürünün toplumda yerleşmesine katkı sunacak ve Belediyemizin hizmet sunduğu çocuk, genç ve yetişkinlere yabancı dil ve başka kültürlerden kişilerle iletişim kurma becerileri kazandıracak olmasıdır.

Bu projeler aracılığıyla Avrupa’ya giden ve Avrupa’dan Çankaya’ya gelen gönüllülerin varlığı, gönüllü çalışmanın hem Belediyemizde hem Çankaya'da hem de ülkemizde gençler arasında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için bir emsal teşkil edecektir. Çankayalı gençler arasında gönüllü çalışmayı özendirecektir. Belediyemizin Avrupa'daki kurum ve STK'larla iş birliğine dayalı, ulus-ötesi bir ilişki ağı kurmasının yanı sıra ESC kurumsal kapasitemizi geliştirilmeye de hizmet edecektir.

2015 yılında Belediyemiz Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerinde ev-sahibi, gönderen ve koordinatör kuruluş olarak Türkiye Ulusal Ajansı tarafından akredite edilmiş ve Avrupa’dan Çankaya’ya Gönüllü Gençlik Köprüsü adıyla ilk projemizin hibeye uygun bulunmuştur. Bu proje kapsamında Fransa’dan ve İtalya’dan gönüllüler Belediyemizde faaliyetlerde bulunmuşlardır.

Şu ana kadar yurt dışında ortak olduğumuz ve kabul edilen projeler neticesinde, pek çok gönüllümüz gönüllü hizmeti yapmak üzere proje ortaklarımız tarafından seçilmişlerdir.

2018 yılı sonu itibariyle Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Erasmus + programından çıkarılmış olup, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) AB programı içinde gençler için gönüllülük imkanı sunan ana program haline gelmiştir.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Nedir?

Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps, ESC), Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve uluslararası projeler vasıtasıyla gençlerin hareketliliğini amaçlayan ERASMUS+ Programı’nın bir parçasıdır. ESC gençleri ve kurumları Avrupa Toplulukları arasında dayanışmayı geliştirmek amacıyla bir araya getirmektedir. Bu kapsamda gençlere gönüllülük, staj ve iş imkanı ve/veya kendi projelerini yürütme imkanı sunmaktadır.

ESC topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük dayanışma ve ağ kurma faaliyetlerine imkan sağlar. Gençlerin farklı ülkelerdeki STK’larda ya da kamu kurumlarında gönüllü faaliyetlerde bulunmalarını sağlar. Kültürlerarası boyutu ve resmî olmayan yaklaşımı sayesinde ESC farklı kültürlere dokunmak, bireysel ve mesleki gelişimde kullanılabilecek yeni yetenek ve deneyimlere sahip olmak için eşsiz bir fırsattır.

Gönüllü, gönderici kuruluş ve ev sahibi kuruluştan oluşan üçlü bir ortaklık çerçevesinde; belirli bir zaman dilimi için bağlılık sözleşmesi olan ESC, bir staj programı ya da mesleki eğitim, gençlik istihdamı, dil kursu, yurtdışı eğitimi, turizm faaliyeti veya ucuz işgücü çalıştırmak değildir.

ESC, ücretsizdir. Seyahat masrafları, konaklama, gıda, sağlık sigortası ve aylık ödenek karşılanmaktadır. İlgili periyod sonunda ESC gönüllüleri Youthpass  adlı sertifika belgesi almaktadır.

 

 

ESC 11(ULUSAL)

ESC 11 (ULUSLARARASI)

ESC 31

TEMEL AMAÇ

GÖNÜLLÜLÜK

Bireysel gönüllülük ve gönüllü takımları adlı iki tür faaliyet bulunmaktadır.

GÖNÜLLÜLÜK

Gençlere (18-30 yaş arası), kuruluşların günlük işlerinde yardımcı olmalarına imkân veren ücretsiz etkinliklerdir. 

DAYANIŞMA

Yurtiçi dayanışma faaliyeti olup, kendi yerellerinde pozitif değişiklik oluşturmak isteyen en az beş gencin geliştirip, uyguladığı projelerdir. 

İÇERİK

Gençler, kendi ülkelerinde sosyal dahil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllülük yapabilirler

Gençler, program ülkelerinde ya da komşu ortak ülkelerde sosyal dahil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllülük yapabilirler

Proje, gençlerden oluşan grubun birlikte keşfetmek istediği ve projenin günlük faaliyetleri içerebileceği ve tüm katılımcıları içermesi gereken net bir konuya sahip olmalıdır. Dayanışma Projeleri, topluluklar içindeki ana zorlukları ele almalı, ancak Avrupa katma değerini de açıkça vurgulamalıdır.

SÜRE

Faaliyet süresi 2 ay-12 ay arasındadır. Faaliyet süresi, imkânı kısıtlı gençlerin katıldığı projelerde 2 haftadan başlayabilir Gönüllü takımları için faaliyet süresi2 hafta ile 2 ay arasındadır

Faaliyet süresi 2 ay-12 ay arasındadır. Faaliyet süresi, imkânı kısıtlı gençlerin katıldığı projelerde 2 haftadan başlayabilir Gönüllü takımları için faaliyet süresi2 hafta ile 2 ay arasındadır

2 ile 12 ay arasında başlatılıp, geliştirilip uygulanması gerekir

 

Hangi Alanları İçeriyor?
Avrupa Dayanışma Hareketi, başvuru yapacak adaylara STK ya da kamu kurumlarında değişik konularda ilerleme fırsatı veriyor.

• Kültür ve sanat
• Sosyal alanlar
• Çevresel ve tarihi mirasın korunması
• Medya çalışmaları
• Dışlanmaya karşı mücadele
• Irkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele
• Sağlık
• Dayanışma ekonomileri
• Spor
• Kültürel çeşitlilik
• Avrupa’nın geleceği ve benzeri konular

18-30 yaşları arasında
• Sanatsal ve kültürel aktivitelere ilgili olan
• Diğer kültürlerden, uluslararası değişime kadar hoşgörülü olan
• Çocuklarla, şiddete maruz kalanlarla, çevre ile ilgili konularla vaktini harcamaya istekli olan
Genç gönüllüler için kültürel-sanatsal aktivitelerden, sosyal aktivitelere kadar seçmeleri için geniş çapta aktiviteler sunabiliyoruz.

ESC’ye Kimler Başvurabilir?

ESC’ye başvurmak için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

• 18-30 yaş arasındaki gençler. İstisnai durumlarda 17 yaşında da başvurulabilir.
• Gönüllü ya katılımcı ülkelerin birinde ya da diğer ortak ülkelerin birinde ikamet etmelidir.
• Eğitim, deneyim ya da yeterlilikte minimum gereklilik yoktur.

Hangi Ülkeler?

ESC Projesini yürüten ülkelerin listesi aşağıdakiler gibi:

Programa Dâhil Olan Ülkeler: 27 AB ülkesi ve Birleşik Krallık , Avrupa Ekonomik Alanı’na dâhil olan ülkeler (İzlanda, Norveç, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn ) ve Türkiye.
Avrupa’ya komşu ortak ülkeler: Güney Doğu Avrupa (Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan), Doğu Avrupa ve Kafkaslar (Ermenistan, Azerbaycan, Belarus , Gürcistan, Moldova,Rusya, Ukrayna).
Akdeniz çevresinde ortak ülkeler: Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Suriye, Tunus.

Nasıl Başvuracaksınız?

•Seçtiğiniz gönderen kuruluşla iletişime geçin ve birbirinizi tanımak, gelecekteki adımları tanımlamak için onlarla bir randevu belirleyin. https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en

Avrupa Dayanışma Programının tüm faaliyetleri için gençlerin Avrupa Gençlik Portalına (https://europa.eu/youth/home_en) kayıt olmaları gerekmektedir. Gençler portaldan kendilerine uygun gönüllülük fırsatlarını araştırabilirler. Gençler 17 yaşındayken portala kayıt olabilir ancak 18 yaşına kadar herhangi bir projeye başlayamazlar. Avrupa Dayanışma Programının projeleri 18-30 yaş aralığını kapsamaktadır. Avrupa Gençlik Portalına üye olan gençlere, sistem üzerinden 10 haneli Participant Reference Number (PRN) kodu verilecektir. Bu kod gençlerin yer almak istedikleri Avrupa Dayanışma Programı projelerinde, başvuru sahibi tarafından başvuru formu doldurma aşamasında, katılımcı seçiminde, nihai rapor aşamasında kullanılacaktır.

• Veri tabanını gözden geçirin, beğendiğiniz ve başvurmak istediğiniz bir veya birden fazla yer bulun. Birden fazla projeye başvurmak, kabul edilmek açısından tercih edilebilir bir şeydir.
• Başvuru hazırlamak: Her başvurunun aşağıdaki dokümanlara ihtiyacı vardır.
- Bir motivasyon mektubu ve Europass Formatında CV
- Dokümanlarla alakalı bölümde CV’nin ve motivasyon mektubunun nasıl yazılacağına dair birçok bilgi bulabilirsiniz.
- Dokümanları toplayın ve size ev sahibi kuruluşlar ile iletişime geçmenizi sağlayan gönderen kuruluşa gönderiniz.

Gerekli Dokümanlar

- ERASMUS+ Program rehberi
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_en.pdf

-ESC Program Rehberi
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021.pdf

- Europass CV
CV hazırlama talimatları:
https://europa.eu/europass/tr/create-europass-cv

CIGNA Sağlık Sigortası:
CIGNA şu anda ESC gönüllülerine sağlık hizmeti ve sigortası sağlayan sigorta şirketidir.
• CIGNA’nın internet sitesi : https://www.cignahealthbenefits.com/en
- ERASMUS+ Online Dil Yardımı : http://erasmusplusols.eu/
- Youthpass
Adım adım Youthpass: https://www.youthpass.eu/en/publications

Basında Biz

Carla’nın gelişi! Çankaya’da ilk gönüllü, 3 Kasım 2015
http://www.cankaya.bel.tr/news/2986/Avrupali-Gencler-Cankayayi-Sevdi/

AGH ve AISEC Kapadokya Kültürel Gezisi, 27 Kasım 2015
Video : https://www.youtube.com/watch?v=8LTfWjP45kM
http://www.baskentgazete.com.tr/pdf/baskentgazetesi.pdf
http://www.cankaya.bel.tr/news/3431/Cankayali-Gonulluler-Kapadokyada

Sistem ve Jenerasyon Derneği ile AGH Bilgilendirme Toplantısı, Çankaya Belediyesi, 21 Ocak 2016
http://www.cankaya.bel.tr/news/3418/Cankaya-Belediyesi-Genclerin-Avrupa-Koprusu/

Avrupalı Gençler Çankaya'yı Sevdi, 03 Kasım 2015
http://www.cankaya.bel.tr/news/2986/Avrupali-Gencler-Cankayayi-Sevdi/

Avrupa Yolcusu Kalmasın, 16 Mart 2016
http://www.cankaya.bel.tr/news/3642/Avrupa-Yolcusu-Kalmasin/

Avrupa’ya Gidecek Gönüllü Aranıyor, 08 Ocak 2016
http://www.cankaya.bel.tr/news/3291/Avrupaya-Gidecek-Gonullu-Araniyor/
 

Daha Fazlası İçin

- Ulusal Ajanslar, ulusal düzeydeki programları teşvik eder ve gerçekleştirirler.
Avrupa komisyonları ile projelere katılan gençler ve organizasyonlar arasında aracıdırlar.

https://www.ua.gov.tr/
- Eurodesk :
Eurodesk Avrupa: https://eurodesk.eu/
Eurodesk Türkiye: http://eurodesk.ua.gov.tr/
- Avrupalı Gençlik Portalı: Burada akredite edilmiş ESC organizasyonlarını ve ESC imkânlarını bulabilirsiniz. https://europa.eu/youth/EU_tr

İletişim

Çankaya Belediyesi
Dış İlişkiler Müdürlüğü - Uluslararası Projeler Bürosu
Ziya Gökalp Caddesi A2 Blok KAT 12 No: 11 Kızılay/ ANKARA
Tel: +90 312 458 90 23
Faks: +90 312 458 90 81
E-posta: esc@cankaya.bel.tr

http://www.cankaya.bel.tr/
https://en.cankaya.bel.tr/

For English click the link below:
EUROPEAN SOLIDARITY PROGRAM (ESC)

https://en.cankaya.bel.tr/Projects/International-Projects/European-Voluntary-Service
 

Bu sayfa 293846 kere görüntülendi.
<< Geri Dön