ZABITA HİZMETLERİ

Görev Tanımı

Belediye Zabıtası belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetleri yürüten kolluk gücüdür.

Müdürlüğün görevi, Çankaya’nın kimliğini ön planda tutarak, beldenin düzeni, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan yetkili organların bu amaçla alacakları kararları kamu yararı, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri göz önüne alarak sunmaktır.

Zabıta örgütümüz, kurumsal değerlerimizi sahiplenen toplum ve çevre bilinci gelişmiş öğretici ve özgüveni ile Çankaya Halkına hizmet veren bir yapıyı sürdürmek hedefindedir.

Başarı ve hizmet kalitesini sürdürmek, zabıta mevzuatı ve uygulamalarında öncü, örnek ve çağdaş teknoloji kullanan, her kurumun tecrübe ve bilgisinden faydalanmak istediği, görüşleri ile uygulama sahasına yön veren ve düşüncelerine başvurulan bir yapıyı en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.       

Yetki ve Sorumluluklar

Belde halkının huzur ve refahını sağlamak bakımından vardiyalar halinde günün yirmi dört saatinde geceli gündüzlü faaliyetini sürdürmekte, hizmetlerini en geniş şekilde halka ulaştırmaya çalışmaktadır.

 • Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevler
 • İmar ile ilgili görevler
 • Sağlık ile ilgili görevler
 • Trafikle ilgili görevler
 • Yardım görevleri

Denetimler

 • Esnaf ve çevre denetimleri,
 • Pazar yerleri denetimleri,
 • Talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi,
 • Seyyar satıcıların men’i şeklinde yürütülmektedir.
Esnaf Denetimlerinde İşyerlerinde İstenen Belgeler
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
 • Esnaf teftiş defteri
 • Yangın söndürme cihazı
 • Ecza dolabı
 • Çevre temizlik vergi makbuzu
 • İlan reklam vergi levhası
 • Canlı müzik var ise canlı müzik izin belgesi
 • İşgali var ise işgal ödendi belgesi
 • Hafta tatili izin belgesi (pazar günleri ve resmi tatillerde faaliyet gösteriyor ise)
 • Sağlık bilgisi belgesi alması gereken işyeri ise çalışanlara ait hijyen sertifikası

Faaliyet Alanlarımız

Çankaya Zabıtası Yaklaşık 1.157 kilometre karelik alanı, 914.501 nüfusu ve 124 mahalle muhtarlığına sahip olan Çankaya ilçemizde Belediyenin sokaktaki gözü, kulağı ve rehberidir, vatandaşı dinler ve sorunları çözmeye çalışır.
Zabıtamız Belde halkının huzur ve refahını sağlamak bakımından vardiyalar halinde günün yirmi dört saatinde geceli gündüzlü faaliyetini sürdürmekte, hizmetlerini en geniş şekilde halka ulaştırmaya çalışmaktadır.
Çankaya zabıtası çalışmalarını;

 • Esnaf denetimleri,
 • Pazar yerleri denetimleri
 • Seyyar Ekip çalışmaları
 • Şikâyet takipleri
 • Evrak ve yazışmalar
 • Kolluk görevinin yerine getirilmesi şeklinde yürütmektedir.

• Müdürlüğümüze bağlı 9 merkez amirliğimiz mevcut olup, bu amirliklerimiz bölgelerinde bulunan her türlü belediye suçuna müdahale etmektedir.
• Bölgelerinde kurulan semt pazarlarının genel denetimlerinden sorumlu olup, çalışmalarını bu yönde yapmaktadırlar.
• Bölgeleri dâhilinde genel denetimlerde kurallara uymayan işyerlerinin önlerine koydukları yaya geçişlerini engelleyen işyerlerine cezai işlemler uygulanarak, düzenli takibi yapılmaktadır.

Faaliyet Bilgileri

Müdürlüğümüz 2016 yılında çeşitli işyerlerine yönelik 22513 denetim gerçekleştirmiştir. Bu işyerlerinden 8967 işyeri uygun bulunmuş, 5809 işyerine ihtar, 5584 işyerine kabahatler kanununa göre tutanak tanzim edilmiş ve 1.992.534.00-TL para cezası kesilmiş, 2153 işyerine de Durum Tespit Tutanağı düzenlenmiş ve Encümene sevk edilmiştir.

Belediye Encümeni tarafından karara bağlanan 281.046.00.-TL. ceza kararı tahsil edilmiştir.

Müdürlüğümüz 2016 yılında 13131 şikayeti değerlendirmiştir.

Telsiz ve haber merkezimiz 2016 yılında 5471 talep ve şikayeti ilgili birimlere ileterek gereğinin yapılmasını sağlamıştır.

2016 yılında Müdürlüğümüze intikal eden 25708 evrakın takip ve denetimi yapılarak, ilgili kurum ve müdürlüklere gönderilmiştir.

Seyyar Ekipler Amirliği

• Zabıtalarımız can güvenliği olmadan seyyar satıcılık yapanlarla mücadele etmek durumundadır. Buna rağmen seyyar satıcılara karşı yaya ve araçlı ekiplerle müdahale edilerek satış yapmaları engellenmektedir.
• Sakarya caddesi (saat 22.30), Tunalı Hilmi caddesi (saat 22.00) ve Bahçeli 7. Caddede (saat 22.00) seyyar ekip çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca düzenli olarak belirli tarihlerde 01.00 a kadar süren gece çalışmaları yapılmaktadır.
• Seyyar Ekipler Amirliğimizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 596 adet işporta tezgahına el konularak depomuzda emanete alınmıştır.
• Çankaya genelinde Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile  gece yaptığımız kokoreç, köfte vs satıcılara yönelik ortak çalışmamız oldukça başarılı olmuştur.
• Ekiplerimiz 2016 yılında 487 adet seyyar satıcılara ait tezgah tablasına el konularak emanete alınmıştır.
• Ayrıca Ekiplerimiz tarafından el konulan 2774 kg. meyve-sebze ve yeşillik ile çok sayıda muhtelif gıda maddesi, Kadın Sığınma Evi, ÇAYED ve belediyemiz kreşlerine teslim edilmiştir.
Dilencilere yönelik görev yapan ekibimiz 4177 dilenciye müdahalede bulunmuştur.

Seyyar Motorize Ekipler Amirliği

• Görsel kirlilik oluşturan tabela ve bez afiş ile yayaların geliş-geçişini engelleyen portatif tabelalara yönelik oluşturulan ekibimiz, ağırlıklı olarak merkezi yerlerde belirlenen program dahilinde çalışmalar yapmaktadır.
• Bu çalışmalar neticesinde 2016 yılında 5731 adet tabela, bez ve kırlangıç afiş toplanarak, depomuzda emanete alınmıştır.
• Bölgemiz dahilinde seyyar olarak faaliyet göstermeye çalışan megafonlu araçlara yönelik çalışmalar sonucunda 296 araç otoparka çekilerek gerekli cezai işlemler yapılmıştır.
• Parka çekilen araçlar dışında 1084 aracın da ruhsatları alınarak, gerekli cezai işlem yapılmıştır.

Esnaf Denetim ve Kapama Amirliği

Özel olarak kurulan Esnaf Denetim Amirliğimiz, iş yoğunluğunun organize edilebilmesi için Kapama Amirliğimiz ile birleştirilmiştir. Amirliğimiz program dahilinde denetim yapmakla beraber belirli günlerde iş türlerine göre denetim yapmaktadır. Esnaf Denetim personel sayısı arttırılarak denetimler sıklaştırılmış, bölgenin kontrolü ve belediye gelirlerinin takibi sağlanmıştır.
• Esnaf Denetim ve Kapama Amirliğince 2016 yılında Çankaya genelinde toplam 1740 işyeri denetlenmiş, bunlardan 1058 işyeri uygun bulunmuş, 172 işyeri noksanlıklarını gidermesi için ihtar edilmiş, 245 işyerine çeşitli noksanlıklarından ya da mevzuat hükümlerine uygun olmamasından dolayı İ.Y.K.T. düzenlenerek  266.585.-TL  para cezası yazılmış, 265 işyerine ise D.T.T. tanzim edilmiştir.
Yapılan denetimlerde 631 kg. bozuk gıda maddesi imha edilmiştir.

Belediye Encümenince verilen kapama kararlarının uygulayıcı birimi olan amirliğimiz 2016 yılında 6589 adet Belediye Encümen Kararını değerlendirmiştir

Temizlik Kontrol Ekibi

• Bu ekibimiz program dahilinde Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile koordineli çalışmalar yaparak, erken çöp çıkaran işyeri ve konutlara gerekli tebligatları yapmakta olup, çöp çıkartma saatlerine uymayan işyeri ve konutlara gerekli cezai işlemleri uygulamaktadır.
• Bu ekibimiz 2016 yılında yaklaşık 6207 adet erken çöp çıkarılmaması ve konteyner konulması yönünde, işyerlerine ve konutlara tebligat yapılmıştır.
• Kurallara uygun olarak çöpü çıkarmayan işyeri ve bina yönetimlerine toplam 119.932.00.-TL. para cezası uygulanmıştır.

Pazar Yerleri

İlçe sınırlarımız içerisinde 20 pazar yeri olup 22 pazar kurulmaktadır. Ayrıca bu pazarlar dışında Ayrancı , Ümitköy Pazar Yerinde Pazar günleri organik ve antika, Yenişehir Pazar Yerinde Çarşamba ve Cumartesi günleri dışında İmar A.Ş. Tarafından Sosyete Pazarı, Küçükesat Pazar Yerinde Cuma ve Cumartesi günleri el emeği pazarları kurulmaktadır.
• Kurallara uymayan pazarcı esnafına toplam 52.323.00.-TL peşin para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 76 adet tezgah ise faaliyetten men edilmiştir.
-Satıcı ve üretici satış yerleri tespitleri yapılarak, Pazar krokileri ve yer numaralandırılması tamamlanarak tüm Pazar yerleri esnaf listeleri U.K.B.S. Kayıt Sistemine alınmış, Pazar Tahsisi işlemlerine ait Belediye Encümen Kararı alınarak işlemleri devam etmektedir.
Ayrıca Ankara da ilk defa Pazarlarda alışveriş arabası uygulamasına geçilmiş, zemini düzgün olan bütün pazarlarımızda alışveriş arabaları konulmuştur.

2017 Yılı Hedefleri

2016 yılı için yaptığımız izlenebilir program ile merkez amirliklerimiz ve Esnaf Denetim Amirliğimiz için haftalık ve aylık plan yaparak denetim programı oluşturulmuştur. Bu program zaman zaman sosyal medya hesaplarımızda ve belediyemizin internet sitesinde yayımlayarak hayata geçirdiğimiz ‘Haberli Denetim’ programını devam ettireceğiz.

Bölgemizde şikayetlere zamanında müdahale etmek için merkez amirliklerimizde ikişer aracımız mevcuttur. Ancak Merkezden müdahale gerektiği zamanlarda kullanmak için motosikletli ekipler oluşturmayı amaçlamaktayız. İlk yıl için 2 adet motosiklet alımı ile kullanıcı personelin eğitimi ve ehliyetlerinin alınması sağlanacaktır. Bu ekibimiz aynı zamanda resmi törenlerde de katılımcılara eşlik edecektir.

Bilgi çağının tüm imkanlarını en uygun şekilde kullanma çabası içerisindeyiz.

Alt yapı çalışmaları devam eden WİNDEKS yazılımı içerisinde, yapılan tüm denetimlerin güncellenmesi ve bu yolla esnaf bilgi bankası ve esnaf sicili oluşturmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca bu program dahilinde denetimlerimizde tablet PC ve bağlı cihazları (Portatif yazıcı, barkod okuyucu gibi) kullanmayı hedefliyoruz.

Tablet ile yaptığımız denetimlerde sonuçlar anında sisteme işlenebilecek para tahsilatı kart ile yapılabilecek ve bu sistem sayesinde çalışma kolaylığı, verilerin güncellenmesi ile en önemlisi de gelirlerin arttırılması hedeflenmektedir.

WİNDEKS yazılımı içerisinde gelen şikayetler de sağlıklı bir şekilde takip edilebilecek, şikayet ne zaman geldiği, ne zaman değerlendirildiği ve sonuçları ile birlikte sistem üzerinde görülebilecektir.
Ayrıca belediyemizin oluşturduğu Coğrafi Bilgi Sistemi içerisinde yer alma çalışmalarımız başlamış olup sistem oluşturuldukça tarafımızdan gerekli destekte bulunulacaktır.

PAZAR ALANLARI:  Çankaya bölgesi içerisinde halen 22 Pazar alanı bulunmakta ve bu alanlarda değişik iş kolları ile haftalık 28 Pazar kurulmaktadır. Pazarcı esnafımızın kılık kıyafetinden ürün etiketlerine kadar her türlü önlemler Pazar kurulum aşamasında alınarak halkımızın mahallesindeki süpermarketten ya da bir mağazadan alışveriş yapar gibi pazarda da aynı güven ve huzurla alışveriş yapmalarını sağlamak ana amaçlarımızdandır. 2017 yılı içerisinde Pazar alanlarımızın fiziki şartlarını tamamen iyileştirmeyi amaçlamaktayız. Bu amaç için de ilgili müdürlüklerle sürekli irtibat halinde olmamız ve gerekli desteği almamız gerekmektedir.  Ayrıca ilk defa pazarlarımızda uygulamak istediğimiz müzik yayını ve düzenli anons projemiz de tamamlanmak üzeredir. Bittiğinde vatandaşlarımız alışverişlerini huzurlu bir müzik eşliğinde sakin bir şekilde yapabilecek aynı zamanda hem pazarcı esnafımıza hem de halkımıza hitaben yapılan anonslar ile daha güvenli alışveriş yapma olanağı sağlanacaktır. Bu sistem belediye hizmetlerimizin mahalle halkına duyurulması için de kullanılabilecektir. Pazarlarımızda kullanıma sunduğumuz Pazar arabası uygulamamız halkımızın büyük beğenisini kazanmıştır. 2017 yılında Pazar arabası sayısını arttırarak daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedeflemekteyiz. Pazarcı esnafımızın kullandığı terazilerin gerekli kontrolleri Ölçüler ve Ayar Şefliğimiz tarafından yapılmaktadır. 2017 yılında bu kontrolleri sıklaştırarak bu konudaki olumsuzluklara izin vermeyeceğiz.

TALEP VE ŞİKAYETLER : Müdürlüğümüze yılda ortalama 8000 ila 10000  arası şikayet iletilmekte ve değerlendirilerek çözümü sağlanmaktadır. Bölgemizde şikayetlere zamanında müdahale etmek için merkez amirliklerimizde ikişer aracımız mevcuttur. Ancak Merkezden müdahale gerektiği zamanlarda kullanmak için motosikletli ekipler oluşturmayı amaçlamaktayız. İlk yıl için 2 adet motosiklet alımı ile kullanıcı personelin eğitimi ve ehliyetlerinin alınması sağlanacaktır. Bu uygulama ile şikayet takip ve sonuçlandırma süresini daha kısaltmayı amaçlıyoruz. Bu ekibimiz aynı zamanda resmi törenlerde de katılımcılara eşlik edecektir.

Zabıta Müdürlüğümüz, yıl içerisinde düzenlenen resmi törenlerde sürekli yer almaktadır. Bu bağlamda, tören alanlarında daha düzenli hareket edebilmek için personel tören kıyafeti alımı düşünülmektedir. Ayrıca resmi tören ve açılış gibi etkinliklerde güvenliği sağlamak amacı için kullanılmak üzere bariyer alımı yapılması planlanmaktadır.

SEYYAR İLE MÜCADELE : Seyyar Ekiplerimiz Ankara’nın en etkili ve en güçlü ekibi olarak gece çalışmaları ile 2016 yılına damgasını vurmuştur. Bu çalışmalarımız Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile Emniyeti tarafından da ilgi görmektedir.

Gündüz seyyar ile mücadelemizde herhangi bir sorun kalmamış, gece çalışmalarımızı ise yoğunlaştırarak seyyar faaliyetini minimuma düşürmek için bir program oluşturmaktayız.

Ayrıca yakalanan gıda maddelerinin ihtiyacı olan birimlere teslim edilmesi uygulaması 2017 yılında da devam edecektir.

SOSYAL MEDYA: Müdürlüğümüzün yaptığı iş ve işlemleri halkımız ile paylaşabilmek için sosyal medya hesaplarımızı açtık, 2017 yılında daha aktif olarak kullanarak çalışmalarımızı, amaçlarımızı ve belediye içerisindeki hizmetlerimizi halkımıza daha fazla duyurmayı planlamaktayız.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürürken sadece kendi düşünceleri ve görüşleri ile hareket etmemekte,  sivil toplum kuruluşlarından esnaf odalarına kadar iş ve işlemler ile ilgili tüm kuruluşlar ile de koordinasyon sağlamakta, onların da görüş ve isteklerini alarak karar vermektedir. Bu anlamda Ankara da örnek müdürlük olarak gösterilen müdürlüğümüz 2017 yılında da faaliyetleri ve çalışma sistemleri hakkında sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket etmeyi planlamaktadır. Bunun için sık sık onlarla bir araya gelerek toplantılar düzenlemeyi ve onların talepleri doğrultusunda karar vermeyi düşünmekteyiz.

-Zabıta Yönetmeliğinde düzenlemeler yapabilmek ve zabıta personeli sosyal haklarını geliştirmek amacı ile diğer ilçe belediyelerle koordinasyonu arttırmak sivil toplum kuruluşu olarak kurduğumuz derneğimiz 2017 yılında da aktif bir şekilde çalışacaktır. 
-İnşaat Denetim Programı ve İnşaat Takip Sistemi oluşturarak inşaatın başlangıçtan bitimine kadar takibi yapılmaktadır. Her inşaat için bir dosya oluşturulması çalışmamız 2017 yılında da devam edecektir.
-Kolluk kuvvetince önlenebilen kayıt dışı faaliyetin tespiti ve gelirlerin arttırılması yönünde çalışmalarımız olacaktır.
-İşyeri takip formları oluşturulurken işyerlerini sınıflarına göre sayıları ve denetleme hedefleri oluşturulacaktır
-Kamu kurum ve kuruluşlarla ortak denetim planlaması yaparak daha uzman ve sağlıklı denetimler yapmayı hedefliyoruz.
-Toplumsal bilgilendirme ve algı yönetimi için broşür ve tanıtıcı hediyeler dağıtacağız.

Pazar Yerleri

 

Zabıta Müdürlüğü İletişim

Ziya Gökalp Cd. No:11 B2 Blok Kat:8

458 89 00

Müdüriyet Sekreterliği  

230 03 20 - 230 75 99

Telsiz ve Haberleşme Merkezi 

230 75 51  

Gece Nöbetçi Komiserliği 

231 38 03

Faks 

230 12 41

Zabıta Merkez Amirlikleri

Muhsin Çelik (Balgat) Zabıta Merkez Amirliği  

Oğuzlar Mh. Barış Manço Cd.-1397 Sk. Köşesi,
Pazar İçi

285 05 68

Cebeci Zabıta Merkez Amirliği 

Erzurum Mh. Geçim Sk. Pazar içi

319 33 77

Dikmen Zabıta Merkez Amirliği 

Naci Çakır Mh. 752 Cd. R. Börekçi Cami Yanı,
Pazar Üstü

482 92 25

Emek Zabıta Merkez Amirliği 

Emek Mh. Bişkek Cd. 28 Sk. Pazar içi

213 39 28

Küçükesat Zabıta Karakolu 

Muhsin Ertuğrul Mh. Bülbülderesi Cd. İle
Esat Cd. Köşesi

437 27 34

Müslüm Ballıktaş (Yıldız) Zabıta Merkez Amirliği

Yıldızevler Mh. Simon Bolivar Cd. Arıtım Sk. Pazar İçi

438 91 76

Öveçler Zabıta Merkez Amirliği 

Cevizlidere Mh. 1256 Cd. 1230 Sk. Köşesi

472 81 95

Ümitköy Zabıta Merkez Amirliği

Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899 Sk. Pazar İçi

425 54 63

Cebeci Seyyar Ekipler Amirliği

Erzurum Mh. Geçim Sk. Pazar Köşesi

362 29 03

Kızılay Zabıta Merkez Amirliği

Sakarya Caddesi

458 89 20

Zabıta Noktaları

Kuğulu Zabıta Noktası        

426 08 41

Kemal Karadoğan (Yüksel Cd.) Zabıta Noktası   

418 84 15

Yenişehir Zabıta Noktası 

432 54 92

Dikimevi Zabıta Noktası 

320 10 70

Cebeci  Ekipler  A. Depo

320 51 28

Ayrancı Zabıta Noktası 

426 33 61

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Fotoğraf Galerisi

Bu sayfa 271164 kere görüntülendi.
<< Geri Dön