RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 A1 Blok Kat:4 Kızılay

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Çankaya ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerini, Sıhhi ve Gayrisıhhi işyerlerini ruhsatlandırır ve denetler.

Yetki ve Sorumlulukları

 • 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında olan ve Belediye sınırları içinde bulunan sıhhi işyerleri ile, II. ve III. sınıf gayrı sıhhi işyerlerini ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin mevzuat doğrultusunda ruhsatlandırmak ve denetlenmek,
 • Canlı müzik izin belgesi ve mesul müdür belgesi vermek.
 • 394 sayılı Hafta Tatili kanunu doğrultusunda talep eden işyerlerine Hafta Tatili İzin Belgesi vermek.
 • Müdürlük ücret tarifesini hazırlamak ve Belediye Meclisine sunmak.
 • Belediye Meclisinin kabul ettiği tarifeye göre işyerlerinin ruhsatlandırılması işlemleri için metrekare itibariyle İşyeri Açma ve Çalışma Harcı ile İşyeri Hizmet, İnceleme ve Kontrol Ücreti tahakkuk işlemlerini yapmak.
 • Ruhsat verilen işyerlerinin devredilmesi halinde devir işlemlerini yapmak ve ilgili adına yeni ruhsat düzenlemek.
 • Tüm işyerleri dosyalarının fiziki ve dijital ortamda arşivlenmesini sağlamak.
 • Faaliyeti uygun görülmeyen işyerlerini Başkanlık Oluru ile iptal etmek ve faaliyetten men kararı alınmak üzere Belediye Encümenine sunmak.
 • Nargile sunumu ve alkollü içecek satan/sunan işyerleri için mesafe tespiti yaparak ve uygun olması durumunda belge vermek.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Hafta Tatili Ruhsatı almadan çalışan işyerlerini Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışarak denetlemek ve ruhsatlandırılmalarını sağlamak,
 • Ruhsat talebinde bulunan işyerlerinin yangın önlemleri yönünden incelenmesini için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak,
 • Büyükşehir Belediyesince yapılan yeni düzenlemelere göre işyerlerinin cadde, sokak ve kapı numarasını mevcut ruhsatlara işlemek,
 • Vatandaş şikayetlerini müdürlük mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek gerekli işlemleri yapmak ve  sonucu hakkında  ilgililerine bilgi vermek,
 • Stratejik Plan ve Performans programını hazırlamak,
 • Plan ve Performans hedefleri doğrultusunda Müdürlük bütçesini hazırlamak. 

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yönetim Şeması

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu sayfa 380560 kere görüntülendi.
<< Geri Dön