KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 A2 Blok Kat:5 Kızılay

Yetki ve Sorumluluklar

  • Belediye çalışanlarının ve ilçede yaşayan diğer anne babaların çocuklarının bakımları,okul öncesi çocukların fiziksel, zihinsel, psiko-sosyal gelişim süreçlerini tamamlamalarına yardımcı olmak ve okula hazırlanması amacıyla gündüz bakımevleri ve gelişim birimleri açmak,
  • Müdürlüğe bağlı gündüz bakımevlerinin koordine halinde çalışmasını sağlamak,
  • Kreşlerde alınacak olan ücretleri günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve Belediye Meclisi’ne sunmak,
  • Sorumluluk alanları içerisinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak,
  • Müdürlük hizmetlerini, belediyenin Stratejik Planında ön gördüğü misyon, vizyon ve ilkeleri doğrultusunda yerine getirmek,
  • Çocuklara yönelik ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek,
  • Çocuklara ve ailelere yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek,

Gündüz Bakımevleri

Kreş Müdürlüğü Yönetim Şeması

Kreş Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

Kreş Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu sayfa 42220 kere görüntülendi.
<< Geri Dön