DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 A2 Blok Kat:12 Kızılay

Çankaya Belediyesi bünyesinde 2010 yılında kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğünün temel amacı, ‘yeni nesil belediyecilik’ olarak tanımlanan etkin yönetim, kaliteli hizmet ve çağdaş kent anlayışını temel alarak, yerel demokrasinin geliştirilmesi ve belediyenin sunduğu hizmetlerin uluslararası standartlarda verilmesi yönünde ilgili birimlerle koordinasyon içinde çalışmalar yürütmektir. Bu alanda gerçekleştirilen bütün çalışmalar, Avrupa Kentsel Şartı’nda yer alan ilkeler doğrultusunda, Dünya Sağlık Örgütü’nün Sağlıklı Kentler Ağı’nda taahhüt edilen standartlar esas alınarak ve toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek yapılmaktadır.

Başlıca Görev Alanları

 • Belediyenin yerel yönetimlerle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar, yerel yönetim ağları ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yapmak, uygun görülen organizasyonlara üyelikler gerçekleştirmek ve etkin olarak katılmak,
 • Ülkemizin Avrupa Birliği adaylık sürecinde, belediyemizin AB’ye hazırlanması için tüm birimlerle koordinasyonu sağlayarak gerekli çalışmaları yapmak,
 • Başta Avrupa Birliği üyesi ülke belediyeleri olmak üzere yabancı ülke belediyeleri ile işbirlikleri ve kardeş şehir ilişkilerini kurmak, stratejik proje ortaklıkları geliştirmek,
 • Belediyenin ilgili birimleri ile koordinasyon içinde çalışarak projeler hazırlamak ve finansman temini için gerekli çalışmaları yapmak, proje uygulamalarını desteklemek,
 • Belediyemiz ile ülkemiz belediyeleri arasında bilgi ve deneyim ile iyi uygulamaların paylaşımının sağlanması için etkinlikler düzenlemek ve kardeş şehir işbirlikleri geliştirmek,
 • Belediyenin üst düzey yöneticileri, meclis üyeleri ve personeli için kendi alanları ile ilgili yurtdışı kültürel ve teknik inceleme ziyaretleri düzenlemek,
 • Belediye sınırları içine daha fazla yatırım çekmek ve turizm kapasitesini geliştirmek suretiyle kentin markalaşması için çalışmalar yapmak, bu doğrultuda belediyenin idari ve teknik yönetim kapasitesinin güçlendirilmesini desteklemek,
 • Belediye sınırları içindeki büyükelçilikler ile uluslararası kuruluşların daimi temsilciliklerine en iyi şekilde ev sahipliği yapmak ve kurulan ikili iyi ilişkiler çerçevesinde başta sosyal ve kültürel alanlarda olmak üzere kent yaşamını zenginleştirici faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Belediyemizin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarını koordine etmek,
 • Başta iklim değişikliği ve mülteciler olmak üzere, küresel ve bölgesel sorunların yerelde yarattığı etkilere karşı geliştirilen program ve projelerde yer alarak çözüm için katkı sağlamak,
 • Stratejik önceliklerin başarılı bir şekilde uygulanmasını desteklemek amacıyla kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iyi ilişkiler geliştirmek ve destek almak,
 • Kentte yaşayan dezavantajlı grupların topluma entegrasyonunu sağlamak amacıyla program ve projeler geliştirmek,
 • İdari ve teknik kapasitenin geliştirilmesi için değişim programları, seminerler ve konferanslar düzenlemek,

Kardeş Kentler

Çalışmalarımız

Tarihi Kentler Birliği

Yerel Eşitlik Eylem Planı

İklim ve Enerji Çalışmaları

Gençlik Projeleri

Dış İlişkiler Müdürlüğü Yönetim Şeması

Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 

Bu sayfa 349475 kere görüntülendi.
<< Geri Dön