Gençlik Çalışmaları

Gençlik Çalışmaları

Belediyemiz, Çankaya'nın gece 914,501 olan ve gündüz 2 milyona çıkan nüfusuna; sınırları içerisinde bulunan 6 devlet üniversitesinde ve 9 özel üniversitede okuyan yaklaşık 200 bin öğrenciye hizmet sunuyor. Çankaya, başkentin başkenti ve eğitimin de merkezi konumundadır.  Askeri Akademi, Polis Akademisi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, TODAİ gibi eğitim kurumlarının yanı sıra Milli Kütüphane ve TÜBİTAK da yine hizmet sınırlarımız içerisindedir.

Belediyemiz; kamu yararını ve çıkarını temel alan, kamu kaynaklarını etkin ve etkili kullanan, çağdaş teknolojilerden faydalanan, şeffaf, hesap veren, katılımcılığı ve vatandaş memnuniyetini esas alan, çalışanının haklarını koruyan, güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde belediye hizmeti sunarak Çankayalıların refah seviyesini ve yaşam kalitesini yükseltme misyonu taşır.

Belediyemiz 2015-2019 Stratejik Planında gençlere yönelik hizmetleri etkin, yaygın ve nitelikli uygulama hedefi belirlemiştir. Bunun için, bir Gençlik Merkezi hizmete açma, Gençlik Danışma Birimi oluşturma, kültürel etkinlikleri gençlerle birlikte gerçekleştirme, üniversite ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği stratejilerini benimsemiştir. 

Başkanımız Alper Taşdelen, Yeni Nesil Belediyecilik programında hem gençlik projelerine hem de AB projelerine özel bir önem atfetmekte, kültürlerarası etkileşim, uluslararası işbirliği ve AB vatandaşlığı alanında yerel çalışmaları teşvik etmektedir.

Avrupa Gönüllü Hizmeti projeleri ile Avrupalı gençler arasında aktif vatandaşlık, dayanışma ve hoşgörü kültürünün gelişmesine ve Avrupa'nın geleceğinin şekillenmesinde aktif rol almalarına destek oluyoruz. Avrupa ülkeleri arasında hareketliliği, yaygın eğitimi, kültürlerarası diyalogu destekleyerek gençleri güçlendiriyoruz. Böylelikle gençler arasında sosyal sermayenin gelişimine katkı sunmayı ve Lizbon Antlaşmasına uygun olarak yerelde ve Avrupa genelinde gençlerin demokratik yaşama katılımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. 

Genç işsizliği ile mücadele, AB vatandaşlığı ve politikaların yapılanmasına aktif katılım gibi Komisyon tarafından kabul edilen öncelikler, aynı zamanda, Belediyemizin 2015-2019 Stratejik Planında yer alan gençlere yönelik hizmetleri etkin, yaygın ve nitelikli uygulama hedefine uygun düşmektedir.

Özelde Avrupa Gönüllü Hizmeti genelde Erasmus+ gençlik projelerinden beklentimiz, Çankayalılara ulaştırdığımız hizmetlerin niteliğini geliştirmemize yardımcı olmasıdır. Ulus-ötesi kültürlerin tanınması barış ve hoşgörü kültürünün toplumda yerleşmesine katkı sunacak ve Belediyemizin hizmet sunduğu çocuk,  genç ve yetişkinlere yabancı dil ve başka kültürlerden kişilerle iletişim kurma becerileri kazandıracak olmasıdır.

Bu projeler aracılığıyla Avrupa’ya giden ve Avrupa’dan Çankaya’ya gelen gönüllülerin varlığı, gönüllü çalışmanın hem Belediyemizde hem Çankaya'da hem de ülkemizde gençler arasında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için bir emsal teşkil edecektir. Çankayalı gençler arasında gönüllü çalışmayı özendirecektir. Belediyemizin Avrupa'daki kurum ve STK'larla işbirliğine dayalı, ulus-ötesi bir ilişki ağı kurmasının yanı sıra AGH kurumsal kapasitemizi geliştirilmeye de hizmet edecektir.

Geçen yıl Belediyemiz Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerinde ev-sahibi, gönderen ve koordinatör kuruluş olarak Türkiye Ulusal Ajansı tarafından akredite edildik ve Avrupa’dan Çankaya’ya Gönüllü Gençlik Köprüsü adıyla ilk projemizin hibeye uygun bulunmasıyla uygulamaya koyulduk. Bu proje kapsamında Fransa’dan Suzanne Guillemot ve İtalya’dan Maria Carla Lostrangio Belediyemizde 12 ay sürecek gönüllü hizmeti yapmaktadır.

Şu ana kadar yurt dışında ortak olduğumuz ve kabul edilen projeler neticesinde, gönüllülerimizden Yiğit Doğan Kamiloğlu Avusturya Salzburg’da bir gençlik merkezinde 11 ay, Elif Yılmaz ve Selen Gökduman Macaristan Dombovar’da bir kreşte 5 ay süreyle gönüllü hizmeti yapmak üzere proje ortaklarımız tarafından seçilmişlerdir.

Kuşkusuz bu sadece bir başlangıç ve gençlik alanındaki çalışmalarımızı derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu süreçte Çankayalı gençlerden ve gençlik örgütlerinden de bu çabamızda bize destek olmalarını bekliyoruz.

Avrupa Gönüllü Hizmeti

 

Bu sayfa 177287 kere görüntülendi.
<< Geri Dön