TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 A Blok Kat:9 Kızılay

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Çankaya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren müdürlüklerin periyodik denetimlerini yapmak, denetim sonucunda Başkanlık Makamına söz konusu Müdürlüklerle ilgili ayrıntılı raporlar vermek, tespit edilen aksaklıkları göstermek ve bu aksaklıklara sebep olan personel hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak, Başkanlık Makamınca gereksinim duyulan konularda Başkanlık Makamına danışmanlık yapmak, Başkanlık tarafından Müdürlüğümüze intikal ettirilen konularda araştırma ve incelemeler yapmak.

Yetki ve Sorumluluklar

  • Belediyeye bağlı birimlerde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak,
  • Belediyeye bağlı teşekkül, kurum, şirket ve tesislerde inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak,
  • Başkanlık Makamınca verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmak,
  • Çankaya Kaymakamlığı’nın emri ve onayı üzerine 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca ön araştırma ve ön inceleme yapmaktır.

Teftiş Kurulu Denetim Rehberi

Teftiş Kurulu Soruşturma Rehberi

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetim Şeması

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu sayfa 538964 kere görüntülendi.
<< Geri Dön