Çankaya Halk Kart

458 89 00 / 1172-1173

Ziya Gökalp Caddesi No: 11 A Blok Kat: 5 Kızılay-Ankara

Çankaya Halk Kart ile Çankaya İlçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve ekonomik açıdan yardıma gereksinimi olan kişi ve ailelerin Belediye olanakları dâhilinde ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Çankaya Halk Kart; gelirler toplamı esas alınarak, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az gelire sahip olanlara verilecektir.

Eşi, kendi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin üstüne mal veya mülkü olanlara Çankaya Halk Kart yardımı yapılmayacaktır. 

Bugüne kadar 4109 hane Halk Kart sahibi olmuştur.

Çankaya Halk Kart Başvuru Koşulları

 • Ankara Çankaya İlçesi sınırları içerisinde ikamet etmesi
 • Maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartını taşıması.
 • Ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının olmaması gerekmektedir.

Çankaya Halk Kart Başvurularında İstenen Belgeler:

 • Çankaya Halk Kart için başvuruda bulunan kişilerden, “sosyal ve ekonomik durumuna göre” Sosyal Yardım Başvuru Formunda belirtilen bilgilere istinaden aşağıdaki belgeler istenir;
 • Fakirlik ilmühaberi,
 • İkametgâh İlmühaberi,
 • Ailede yaşayanlara ait kimlik fotokopileri
 • Nüfus Kayıt Örneği,
 • Ailede yaşayanlara ait gelir durumunu gösteren belge
 • Ailede yaşayanlara ait sosyal güvenlik kayıt sorgulama belgesi,
 • Kira Kontratı,
 • Ailede yaşayanlar arasında engelli, kalıcı hastalığı olan, şehitlik ya da gazilik belgesi olan, öğrenci olan ve 2022 sayılı kanuna göre yaşlılık aylığı alan var ise belgelendirmesi gerekmektedir.
Bu sayfa 162458 kere görüntülendi.
<< Geri Dön