Çankaya Halk Kart

444 06 01

Ziya Gökalp Caddesi No: 11 A Blok Kat: 5 Kızılay-Ankara

Çankaya Halk Kart ile Çankaya İlçe sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve ekonomik açıdan yardıma gereksinimi olan kişi ve ailelerin Belediye olanakları dâhilinde ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Çankaya Halk Kart; gelirler toplamı esas alınarak, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az gelire sahip olanlara verilecektir.

Eşi, kendi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin üstüne mal veya mülkü olanlara Çankaya Halk Kart yardımı yapılmayacaktır. 

Bugüne kadar 4293 hane Halk Kart sahibi olmuştur. Halk Kart iki ayda bir 2.000 TL nakit desteği sağlamaktadır.

Çankaya Halk Kart Başvuru Koşulları

  • Ankara Çankaya İlçesi sınırları içerisinde ikamet etmesi
  • Maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartını taşıması.
  • Ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının olmaması gerekmektedir.

Çankaya Halk Kart Başvurularında İstenen Belgeler:

  • e-Devletten alınmış kişi ve aynı hanede ikamet eden kişi belgesi
  • Kişi ve aynı hanede ikamet eden kişilerin kimlik fotokopisi
Bu sayfa 221688 kere görüntülendi.
<< Geri Dön