TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Türkiye’nin de kurucusu olduğu, Avrupa Konseyi’nin “Avrupa: Bir Ortak Miras” kampanyasının 25. yılı kapsamında Avrupa Tarihi Kentler Birliği kurulmuştur. Türkiye’nin temsilini güçlü ve etkin bir şekilde Birlik’te sağlamak üzere, tarihi kentlerin bir araya getirilerek kentsel, kültürel ve doğal mirasın ortak bir anlayışıyla korunması ve yaşatılması için 22 Temmuz 2000 tarihinde Tarihi Kentler Birliği kurulmuştur.

Bu çerçevede, Belediyemiz 26.06.2007 tarihinde Tarihi Kentler Birliği üyesi olmuştur.

Üyelik koşulu olarak yerleşme dokusunun önemli ve etkin bir kesimi “kentsel sit, arkeolojik sit, tarihsel sit ve doğal sit” olarak tescil edilmiş kentler tercih edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında ise; Çankaya ilçesi içerisinde bulunan sit alanlarında doğal SİT kararı bulunan alanlar çoğunluktadır. Çankaya’daki bu SİT alanları ile birlikte Kültür Bakanlığı-Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescil edilerek korumaya alınmış erken cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örnekleri, idari sit alanları, kültürel havuz, su mahzeni, dinsel yapı, anıt abideler, doğal varlıklar olmak üzere 150’yi aşkın tescil edilmiş yapı ve kültürel varlık bulunmaktadır.

İlgili Bağlantılar

Tarihi Kentler Birliği

Çekül Vakfı

UNESCO

Avrupa Tarihi Kentler Birliği

ÇANKAYA’DA SİT ALANLARI VE TESCİLLİ YAPILAR

Çankaya ilçesi içerisinde bulunan sit alanlarının dağılımına bakıldığında doğal SİT kararı bulanan alanlar çoğunluktadır.

 • Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve Muhafız Alayı Arazisi
 • Botanik Bahçesi İsviçre Fransa Elçilik Binası-I  2704 ada 1 parsel Doğal Sit
 • TBMM'ne tahsisli alan ile park alanı-Doğal Sit
 • Kızılay Mediha Eldem Sokak-1053 ada 2 parsel  Doğal Sit
 • Kuğulu Park-1043 ada 8-3 parsel 1.derece Doğal Sit
 • Yenişehir Mediha Eldem, Tuna caddesi, Ataç Sokakları-Doğal Sit
 • Papazın Bağı-1.derece Doğal Sit
 • Güvenpark-1.derece Doğal Sit
 • Abdi İpekçi Parkı-1.derece Doğal Sit
 • Beytepe 1.Höyüğü-Arkeolojik sit alanı Höyük
 • Anıtkabir-Tarihi sit alanı  
 • Saraçoğlu Mahallesi-1.Derece Kentsel Sit alanı 
 • Beştepeler Frig Tümülüsü-2090 ada 41 parsel Arkeolojik sit alanı Tümülüs
Bu sayfa 292626 kere görüntülendi.
<< Geri Dön