ICLD-EŞİTLİK PROJESİ

Belediyemiz, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şart’ını Kasım 2013 tarihinde imzalamıştır. Bu çerçevede, “Yerel Eşitlik Eylem Planı” hazırlanmaktadır.

Proje Ortakları : İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD) ve Çankaya Belediyesi

Projenin Amacı :

 • Çankaya Belediyesi’ne önümüzdeki beş yıl içerisinde istihdam, sağlık, eğitim, katılım ve kentsel hizmetler alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada rehberlik edecek bir eşit eylem planı hazırlamak,
 • Kadınların çeşitli ihtiyaçlarını ve taleplerini görünür kılmak ve talep oluştma süreçlerini desteklemek,
 • Çankaya ilçesinde yaşayan kadınların yerel siyasete ve kamusal hayata katılımlarını sağlayacak yeni ve sürdürülebilir mekanizmalar kurmak,
 • Belediye yöneticileri ve çalışanları arasında toplumsal cinsiyet farkındalığını arttırmak,

Projenin amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir :

 • Çankayanın toplumsal cinsiyet haritasının çıkarılması,
 • Toplumsal cinsiyet haritasının paydaşlarla değerlendirilmesi,
 • Eşitlik eylem planının hazırlanması
 • Karar vericilere yönelik toplumsal cinsiyet eğitimleri,
 • Karar vericilere ve çalışanlara yönelik eğitim modülünün hazırlanması
 • Eğiticilerin eğitimi,
 • Çankayalı kadınlarla ve ilgili sivil toplum örgütleriyle tematik toplantılar,
 • Kadınların ve erkeklerin çeşitli ihtiyaçlarını saptamaya yönelik anket formunun geliştirilmesi.

Projenin Başlangıç  Tarihi : Mart 2015

Proje Süresi : 18 ay

Bu sayfa 931022 kere görüntülendi.
<< Geri Dön