Başvuru için Gerekli Belgeler Nelerdir?

0 312 458 89 74

458 89 00 /3573-74-77

Kokteyl Salonu

0 312 433 53 05

Vedat Dalokay Nikah Salonu Kurtuluş Parkı İçi Yenişehir/Ankara

1. Evlenme Beyannamesi

  • Çiftlerin evlendirme birimimize birlikte müracaat etmeleri halinde, beyannameleri birimimizce düzenlenerek evlendirme memurlarınca onaylanacaktır. 

Evlendirme Beyan Formunu indirmek için tıklayınız.

2. Evlenme Ehliyet Belgesi

Yerleşim yeri adresi Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde olanlar, Evlenme Ehliyet Belgelerini birimimizden temin edebilirler.

3. Nüfus Cüzdanı

Çiftlerin başvuru sırasında nüfus cüzdanlarınınaslını ve fotokopilerini getirmeleri gerekmektedir.

4. Vesikalık Fotoğraf (4 Adet)

  • 1 Adedi Evlenme Beyanına yapışacak,
  • 3 Adedi müracaat sırasında getirilecektir.
  • Fotoğraflar Evlenme Yönetmeliğine uygun olarak (başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır.  
Önemli
Biyometrik büyük resimler ile üniformalı fotoğraflar ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

5. SAĞLIK RAPORU VE EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Aile hekimleri tarafından verilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir (Kan Grubu, Hepatit B-C, Frengi ve AIDS) testleri ile Talasemi (Akdeniz Anemisi) testinin yaptırılması gerekmektedir.

Aile hekimi olmayan ve ilimiz dışındaki Aile hekimlerine kayıtlı olan kişilere Sağlık Raporları; Hemoglobinopati-Telasemi Tanı Merkezi, Çankaya Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi ve Keçiören Toplum Sağlığı Merkezince verilecektir. (Raporlar resimli ve resmi mühürlü olacaktır.)

Nikâh Akdi için Akdeniz Anemisi ve Sağlık Raporu Alınabilecek Merkezler

Önemli
  • Kadının 50 yaş üzerinde olması veya cerrahi menopoz sonrası ameliyat raporunun ibrazı halinde Akdeniz anemisi testi yaptırmasına gerek yoktur.
Bu sayfa 451456 kere görüntülendi.
<< Geri Dön