Ders İçerikleri ve Edinimleri

Çocuklar için Etkinlikler

 • 4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıflara yönelik Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Sosyal Bilgiler ve Türkçe ders Etütlerinin yanı sıra, Çocuk Drama, Müzik (Gitar, Bağlama, 1000 Çocuk Korosu),
 • 4. ve 5. Sınıflara yönelik El Becerilerini ve Zihinsel Becerileri Geliştirme Programları (Origami, Tangram, Bulmaca, Kitap Okuma), Satranç ve Resim çalışmaları TODAM’larda Gönüllü Çalışmacılarla yürüttüğümüz etkinliklerimiz arasındadır.   

Yaratıcı Drama Nedir?

 • Yaratıcı drama, öğretmenin çeşitli temaları oyun haline getirmesidir. Yaratıcı Drama’ da önemli olan şey, oyunun sürecidir. Önemli olan çocuğun bir şeyi mükemmel bir şekilde oynaması değil, etkinliğe katılmasıdır. 
 • Eğitimde Drama’nın özelliği çocukların kendilerini başkalarının yerine koyarak anlamalarını, farklı açılardan düşünmelerini, kendini ifade etmelerini ve yaratıcı olmalarını sağlamasıdır.
 • Drama çocukların doğasında olan bir şeydir. Çocuklar yedinci aydan itibaren doğayı ve insanları taklit etmeye başlarlar.
 • Drama sayesinde çocuk gözlemci ve yaratıcı olur. Hayatı keşfeder. Bunu yaparken de işitme, görme, koklama, tat alma, hissetme duyuları ve benliğinden yararlanır.
 • Yaratıcı Drama’ da en önemli malzeme çocuğun hayal gücüdür. Drama çocukların içindeki saklı çocuğu keşfedip tanımalarına olanak tanır.
 • Yaratıcı drama diyaloglarla hareketlerin bütünleşmesidir. Drama tiyatro değildir. Drama’ da; sahne yoktur, kostüm yoktur, ezberlenecek metin yoktur, dinleyici ve seyirci yoktur.
 • Drama’ da amaç; çocuklara özgü gerçekler yakalanmaya çalışılır, çocuklar bağımsız kılınmaya çalışılır, gerçeklerle yüz yüze getirerek düşünmelerine yardımcı olunmaya çalışılır. 
 • Drama sonunda çocukların; duygu ve hareketleri kontrol gücü gelişir, güven duygusu gelişir, yaratıcılığı gelişir, sözlü anlatım kabiliyeti gelişir ve çocuğun sosyal yönü gelişir.

Yaratıcı Drama Çocuklara Ne Kazandırır?

 • Çocuğun becerisi artar.
 • Çocuklar toplum içinde daha iyi ilişki kurmaya başlarlar.
 • Çocuğun kendine güven duygusu gelişir.
 • Çocuk gelecek tehlikeleri sezerek kendini korur.
 • Zorluklarla mücadele etmeyi öğrenir.
 • Başkalarına yardım etme duygusu gelişir.
 • Kıskançlık duygusu kaybolarak yerine rekabet duygusu gelir.
 • Çocuk duygularına söz geçirmeyi öğrenir.
 • Çocuk insanları, doğayı, hayatı sevmeyi öğrenir.
 • Çocuk kendinin ve güçlerinin farkına varır.
 • Ritim duygusu kazanır.
 • Konuşması düzelerek gelişir.
 • Sözcük hazinesi gelişir.
 • Estetik duygusu gelişir.
 • Tüketici değil, üretici olmayı öğrenir.
 • Düşünce gücü gelişir.
 • Zamanın değerini bilir.
 • Yaratıcılığı öğrenir veya artar.

Müzik Kursları

 • Birçok araştırmaya da konu olan müziğin insan üzerindeki etkileri çok yönlüdür. Müzik kişilerin kendini ifade etme yetilerinin geliştirmesinin yanında, gelişimsel ve olumlu düşünme kapasitelerini de artırır.
 • Yapılan bilimsel araştırmalar da düzenli olarak enstrüman çalmanın duyuları geliştirdiği, beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı arttırdığı ve beynindeki koordinasyonla ilgili bölümlerin büyümesini sağladığı kanıtlanmıştır.
 • Okul yaşındaki çocukların daha hızlı okuma, yazma, anlama, disiplin ve beynin mantıksal kapasitesini arttırdığı görülmüştür.
 • Müzik ayrıca öğrenme güçlüğü çeken bireylerin eğitimlerinde, günlük hayatın vermiş olduğu stresin ve sıkıntının giderilmesi konularında başarılı bir araçtır.
 • Koro: Bir orkestranın doğru sesleri verebilmesi için bütün bireylerin tek bir hedef doğrultusunda uyum içinde çalışması gerekir ve bu da müzik öğrenimi konusunda kararlılık, provalara katılma ve egzersiz yapmayı gerekli kılar. Koro çalışmaları, ekip çalışması becerilerini ve disiplinini de geliştirir.
 • Piyano: Piyano öğrencisi tüm bedenini, ama özellikle omuzdan itibaren üst kolunu, ön kolunu, bileklerini ve parmaklarını koordine eder, ayrıca iki ayağıyla da pedalları kullanır. Piyano eğitimi, beyindeki oldukça karmaşık işlevlerin aynı anda çalışmasını sağlayarak, günlük yaşamında öğrenme kapasitesinin artmasına fayda sağlayan bir enstrümandır.
 • Gitar: Herkes yaşamının bir döneminde, bir müzik aleti çalabilmeyi istemiştir. Özellikle gençler arasında müzik aleti çalmak denince en popüler olan ve ilk akla gelen gitardır. Bireylerin boş vakitlerini güzel bir aktivite ile değerlendirmelerini sağlamak onun bir şeyleri başarabiliyor olma mutluluğunu yaşamasını sağlar ve başardıkça psikolojik olarak kendisini değerli hissettirir.
 • Bağlama: Halk Müziğimizin coğrafi olarak en yaygın kullanılan ve bilinen sazlarından olan Bağlama, gelenekten günümüze zengin dağarcığıyla, kolay ulaşılabilirliğiyle ve kolay öğrenilebilmesiyle en çok tercih edilen Halk Müziği çalgılarımızdandır.
 • Ud: Telli, mızraplı ve perdesiz bir çalgı olan Ud’un makamsal müzikteki önemli yeri, onu tartışmasız en çok tercih edilen sazlarımızdan kılar. Ayrıca titizlik gerektiren icrası; koordinasyon, nazari bilgi ve düzenli çalışmayı gerektirir.
 • Ritim: Hayatımızı hemen hemen her alanında karşımıza çıkan ve çok büyük öneme sahip olan şeylerden bir tanesi el, kol koordinasyonudur. Özellikle dikkat toplama ve konsantrasyon problemi çeken bireyler için ritim enstrümanları eşliğinde yapılan çalışmalar, onların bu eksiklerini gidermelerine çok faydalı olur. 
 • Kurs kayıtlarımız dönemlik olup, Eylül ve Ocak aylarında ilgili TODAM’larımız ve Çankaya Evleri’nde açılmaktadır. 

El Sanatları Kursları

Dekoratif Ahşap Süsleme

 • Ahşap boyama kursları; insanlarda rahatlık duygusu sağlamaktadır.
 • Herhangi  bir işle uğraşmak insanların ruh sağlığı için koruyucu bir etki yapar.
 • Her yaşta  insanın yapabileceği bir faaliyettir. 
 • Ev dekorasyonunda, süslemede kullanılmakta olup yaratıcılığı geliştirir.

Boyacı Çini İşleme

 • Çini; içi ve dışı sıratlı boyalarla dekore edilerek, geleneksel motiflerle süslenişe denir. 
 • Kurslarımızda en ince detaylarıyla geleneksel Türk motiflerini kullanarak çini  sanatını uygulamaktayız.
 • Kursiyerlerimiz meslek edindirme alanında da eğitimler verilmektedir.

Elde Suzeni

Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Sertifika almaya hak kazanan kursiyerler turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan, el nakışı üretimi yapan çeyiz mağazaları, moda evleri vb. yerlerde çalışabilirler. Böylece aile bütçesi ve ekonomiye katkı sağlarlar.

 • Türk işleme sanatının tarihçesi araştırmak
 • Teknikleri hakkında bilgi kazandırmak
 • Motif, renk ve tasarım özelliklerini kavratmak
 • Türk işlemelerinin gelişmesi, yayılması ve bu sanata önem verilmesi
 • Türk işleme sanatlarının tarihi hakkında genel bilgi kazandırılması
 • Sertifika programlarında meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlilikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir.

Dekoratif Örtü Dikimi

 • Bireylere yeterlilik kazandırarak, günlük yaşamında kullanabileceği, evinin ihtiyaçlarını sağlayabilecek dekoratif örtü çalışmaları yapmak amaçlanmaktadır.
 • Her insanın yapabileceği ve ev bütçesine katkı sağlayarak kazanç elde edebileceği en uygun kurslardan biridir.

Elde Antep İşi

 • Antep İli ve çevresinde yapılarak bugüne kadar gelmiş geleneksel işlerimizden biridir.
 • İpliklerin sayılabilen kumaşlar üzerine çeşitli ajur ve susmalarla işlenmektedir. Giyim de dâhil her türlü süslemelerde kullanılır. 
 • Türk İşlemelerinin halk arasında kullanılıp yayılması amaç edinilmiştir.
 • Sipariş çalışarak gelir sağlanabilmektedir.

Basit Nakış İğne Teknikleri

 • Bu kursun amacı; geleneksel Türk İşlemelerini desen, renk ve kumaşa uygunluğunu düşünerek günümüze en iyi şekilde aktarmaktır.
 • Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmayı amaç edinerek branşında yetenekli kursiyerler yetiştirmektir.
 • Kursiyerlerimiz aile bütçesine katkı sağlayacak düzeyde yetiştirilmektedirler.

Tel Kırma

 • Geleneksel Türk işleme sanatıdır.
 • Renk ve desen özelliklerine göre tel ile işlenmektedir.
 • Kurs bitiminde kursiyerlerimiz hem kendi ev ihtiyacını yapabilecek düzeye gelmektedir, hem de sipariş çalışarak aile bütçesine gelir sağlayabilmektedirler.

Goblen

 • Seyrek dokunuşlu kumaş üzerine; dik goblen, verev goblen ve sıraların yönü değiştirilerek yapılan iğne teknikleriyle yapılan işleme sanatıdır.
 • Dekoratif süslemelerde kullanılır.
 • Ev dekorasyonunda çok sık kullanılan bir tekniktir.

Takı Tasarımı (Misinalı, Çivili, Örme, Düğümlü)

 • Amacı, Takının toplum yaşamında ekonomideki yeri ve önemi, dünya ve Türkiye’deki tasarımcıları tanımak ve ekonomiye katkılarını bilmek.
 • Renklendirme yapabilmek, tasarımın tanımını önemi ve anlamını kavramak misinalı, çivili, örme, düğümlü tekniklerini öğretmektir.

Aile bütçesine katkı sağlar, iş kurma, satış becerileri kazandırır.

Üç Boyutlu Şekillendirme (Kağıt Rölyef)

 • Hazır aynı resimlerin perspektif durumlarına göre 8 – 10 – 12 kat kesilip, kartlar arasına soğuk şeffaf silikon sıkılarak ve yükseltmek için bazı materyaller konularak yapılan çalışmalardır.
 • Bu kursta yetişen öğrenciler evlerini dekore edip, yapılanları satarak ek bir kazanç sağlayabilirler.

Guaj Boya – Yağlı Boya Resim

 • Resim eğitiminde temel sanat eğitimi; bireyin estetik duyarlılığını ve yaratıcılığını geliştiren, kendi güçlerini keşfetmelerine olanak sağlayan, doğayı ve insanı seven duyarlı, yaratıcı, yapıcı düşünen ve düşüncelerini ifade edebilen önemli bir eğitimdir.
 • Bu eğitimi alan kursiyer, öğrendiklerini yağlı boya ve guaj boya resimde tuval üzerine aktarabilme yeteneğine sahip olur. 

 

Bu sayfa 178622 kere görüntülendi.
<< Geri Dön