Yerel Eşitlik Eylem Planı

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şart’ını imzalayan Belediyemiz, Şartta yer alan ilkelerin hayata geçirilmesi ve belediye hizmetlerine toplumsal cinsiyet eşitliğinin yansıtılması amacıyla “Yerel Eşitlik Eylem Planı” hazırlamıştır.

Belediyemizin eşitlikçi yerel yönetim anlayışının üç yıllık hedeflerini ortaya koyan “Yerel Eşitlik Eylem Planı” hazırlıkları çerçevesinde katılımcı bir yöntem uygulanmıştır. Eylem planının gerçekçi ve uygulanabilir olması amacıyla öncelikle Belediyemiz bünyesinde farklı müdürlük temsilcilerinden oluşan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Çalışma Grubu, eylem planı araştırma ve hazırlıkları çerçevesinde 2015 yılı boyunca periyodik olarak toplanmıştır.

Çankaya İlçesinde ve Belediye hizmetlerinde fark yaratacak bir eylem planı için 2015 yılında sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla üç toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılarda öne çıkan sorunlara ve konu başlıklarına göre eylem planında yer alan faaliyetler önceliklendirilmiştir.

Tüm bu hazırlıkların tamamlayıcı unsuru olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin belediye hizmetlerinde anaakımlaştırılması için 2014 yılının Ekim ayından beri eğitim, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Belediyemiz yöneticileri ve personeline yönelik “Kentsel Hizmetlerin Sunumunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” eğitimleri Belediyemize davet edilen uzmanlar tarafından verilmiştir.

Bu sayfa 193610 kere görüntülendi.
<< Geri Dön