Dünya Sağlık Örgütü - Sağlıklı Kentler Ağı (DSÖ) / World Health Organization - Healthy Cities Network (WHO)

Sağlıklı kent, halk sağlığı ve kentsel tasarım kavramları, politikanın insan sağlığı üzerindeki etkisine vurgu yapmak için kullanılan kavramlardır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Sağlıklı Kentler Projesi küresel bir harekettir. Proje, yerel yönetimlerin, siyasi sorumluluk, kurumsal değişim, kapasite artırma ve ortaklık temelli planlama ve yenilikçi projeler yoluyla yerel yönetimlerin sağlık gelişimi alanında yer almasını sağlamaya çalışır.

Yaklaşık 90 kent DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı üyesidir ve toplamda 30 ulusal sağlıklı kentler birliğinin 1400 kentin üyeliğine sahiptir.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin eşgüdümünde süren Sağlıklı Kentler Projesi 5 yıl süren fazlardan oluşur. Her yıl Haziran ayında önceden belirlenmiş bir ülkenin ev sahipliğinde ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı yönetiminde “Yıllık İş ve Teknik Toplantısı” düzenlenmektedir.

 

İlgili Bağlantılar:

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği

Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Projesi

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı

 

 

Bu sayfa 129734 kere görüntülendi.
<< Geri Dön