Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Hukuk

444 06 01

Ziya Gökalp Cad. No:11 A1 Blok Kat:12 Kızılay/Ankara

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanun

“şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları"

düzenlemektedir.

Bu kanunda,

 • Aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinin özellikle kadınların ve çocukların korunması amacıyla, şiddet uygulayan aile bireyi hakkında alınabilecek tedbirler yer almaktadır.
 • Mahkeme, şiddet uygulayanın 6 aya kadar yaşadığınız evden uzaklaştırılmasına karar verebilir.
 • Eğer şiddeti uygulayan kişi ile birlikte kaldığınız ortak ev dışında bir yerde kalıyorsanız, buraya ya da iş yerinize gelmesi de engellenebilir.

Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları:

 • Kendisine ve beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.
 • Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması.
 • Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.
 • Kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere kreş imkânının sağlanması.

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları:

 • Koruma kararı verebilir.
 • Şiddet uygulayanı evden uzaklaştırıp evi size tahsis edebilir.
 • İşyerinize veya çocuklarınızın okuluna yaklaşmaması, sizi iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, gerektiğinde işyerinizin değiştirilmesine karar verebilir.
 • Size uygun bir barınma yeri sağlayabilir.
 • Eğer ciddi can güvenliği riskiniz varsa "tanık koruma" programından yararlanmanız ve kimlik değiştirmeniz sağlanabilir.
 • İhtiyacınıza göre psikolojik, hukuksal ve sosyal danışmanlık hizmetinden yararlanmanızı sağlayabilir.
 • Bu Kanun hükümlerine göre geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmesi hâlinde, korunan kişi ve çocuklarına yasanın öngördüğü oranlarda ödeme yapılır. Korunan kişinin başvurusu aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir.
 • Koruyucu tedbir kararı verilen kişiler gelir testine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılırlar.
 • Hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, hâkim kararıyla zorlama hapsi verilebilir. Zorlama hapsin toplam süresi altı aydır.

Kimler Nasıl Yararlanabilir?

 • Eşlerden birinin, çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin başvurusu ya da mahkemece ayrılık kararı verilen, yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan, evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden herhangi biri Cumhuriyet Başsavcılığına şiddet gördüğünü bildirip tedbir-koruma talep edebilir.
 • Geniş anlamda aileyi oluşturan büyük baba, büyük anne, kardeş, amca, hala, dayı, teyze yeğen gibi diğer aile bireyleri ise aynı çatı altında yaşamaları şartıyla aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine karşı koruma kararı isteyebilirler.
 • Evlilik dışında doğan çocuk, annesi veya diğer aile bireyleri ile birlikte yaşıyorsa diğer şartlarının oluşması halinde Kanunun olanaklarından yararlanabilir.

Kadına Yönelik Şiddet Bir İnsan Hakları İhlalidir!

 • Kendisini çok farklı biçimlerde gösterebilen şiddet olgusu, günümüzde toplumsal ve bireysel boyutta sık sık karşımıza çıkmaktadır. Kadınların kendi yakınları tarafından dayak, tecavüz, işkence, öldürme gibi fiillere maruz bırakılmaları aile mahremiyeti içinde algılandığı için insan hakları mücadelesinin de dışında bırakılmıştır. Kadın olmak, sokakta, işyerlerinde ve hatta yurttaşı korumakla sorumlu olan kamu kurumlarında şiddete maruz kalma nedeni olabilmektedir.
 • Kadınlar, kendilerinin devlet tarafından korunması gerektiğine dair bilgi sahibi olmadıklarından haklarını arama davranışları az gelişmiştir. Şiddetin, sistemin doğasından beslendiği, toplumun dokularında ürediği bilince çıktığında, ancak “hak ihlali” tanımı yapılmıştır. İnsan hakkı ihlallerini önlemek devletin tüm kurum ve kuruluşlarının sorumluluk alanına girmektedir.
Bu sayfa 160859 kere görüntülendi.
<< Geri Dön