YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 B Blok Kat:9 Kızılay

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Müdürlüğümüz; belediyemiz karar organları olan, belediye meclisi ve belediye encümeni toplantılarının yasalara uygun ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi, toplantı sonrası kararların duyuru ve dağıtımının yapılmasının yanı sıra, belediyemiz ile ilgili tüm evrak giriş, çıkışı ve posta işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

Yetki ve Sorumluluklar

  • Meclis Zabıtlarını çözmek, karar ve raporları yazmak, tutanakları aslına uygun düzenlemek, imza işlemlerini tamamlatmak, alınan tüm kararlar için yasalarda öngörülen süreler içinde gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
  • Meclis çalışmaları ve müzekkerelerini dosyalar halinde ve sayısal ortamda arşivlemek,
  • Encümende görüşülen evraklarda usul ve esas yönünden eksik ve uygun olmayanları gerekçeleriyle Belediye Başkanı tarafından hazırlanan gündemi çoğaltarak Encümen Üyelerine dağıtmak,
  • Günlük olarak Belediyemize posta yoluyla veya  resmi kurumlardan, elden gelen ve vatandaşların belediyemiz sunmak üzere getirdikleri dilekçe ve evrakların ilgili makam ve müdürlüklere, içeriğine göre akışını sağlamak,
  • Belediyemize gelen elektrik, su, doğalgaz, telefon, cep telefonu, internet abonelikleri fatura ve mahsuplarının ilgili müdürlüklere süresinde ulaştırılmasını sağlamak,
  • Başbakanlık Basımevinden Resmi Gazeteleri günlük teslim almak ve belediyemiz ilgili müdürlüklerine teslimini sağlamak,
  • Müdürlüğümüzün Basın İlan Kurumuna giden ilan evraklarının takibini yapmak düzenlenen faturaları teslim almak, konu ile ilgili avans iş ve işlemlerinin takibini yapmak,
  • Belediye birimlerinden gelen ilan ve duyuruları günlük ve/ veya resmi gazetede yayımlanması, belediyemiz ilan panosunda duyurulmasını sağlayarak bu işlemlere, ilişkin tutanak ve raporları ilgili birimlere iletmek.

Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetim Şeması

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu sayfa 331305 kere görüntülendi.
<< Geri Dön