Çengel Kafe

Çankaya Belediyesi  ”herkese sağlık ve eşitlik ilkesi” kapsamında, engelli grupların toplumla bütünleşmesini amaçlamaktadır. Engelli bireylerin, toplumun bir parçası olduğunu anlatmak ve birlikte yaşamın koşullarını oluşturmak sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Engelli yurttaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltebilmek, karşılaştıkları sorunları çözebilmek, herkes için sağlıklı ve yaşanabilir bir kent ortamı sağlayabilmek için bir dizi çalışmayı hayata geçirme yolundayız. 

Engelli gençlerimizin rehabilitasyonu amacıyla oluşturduğumuz Çengel Kafe de bu alandaki özel ve önemli projelerimizden biridir. Çankaya Belediyesi Çengel Kafe uygulaması zihinsel engelli gençlerin toplumun diğer kesimleri tarafından daha iyi tanınarak, anlaşılmalarına, engelli olan ve olmayanların ortak bir mekânda buluşmalarına, iletişim kurmalarına olanak tanınması amacını taşımaktadır. Çengel Kafe’de eğitilebilir-öğretilebilir düzeyde zihinsel engelli olan pek çok genç hizmet veriyor.   

Çengel Kafe’de  her şey engelli gençlerimizin en kolay kavrayabilecekleri ve işlerini en kolay gerçekleştirebilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Turuncu, mavi ve yeşil renklerin kullanıldığı Kafe’de, masaların üzerindeki örtüden, masaların üzerindeki objelere kadar her şey aynı renkten oluşmakta ve o masadan sorumlu genç arkadaşımızın kıyafetinde aynı renk bulunmaktadır. 

Çengel Kafe’de gençlerimize yalnızca çalışarak kendilerini sosyalleştirme olanağı sunulmuyor; aynı zamanda spordan kültürel faaliyetlere, gezilere bir dizi alanda  hayatın içine katılıyorlar. Gençlerimiz Belediye bünyesinde drama-tiyatro, dans, halk dansı, ebru baskısı, fotoğrafçılık, bilgisayar eğitimi vb. kurslara katılıyor; konser, sinema, tiyatro gibi etkinlikleri izleme olanaklarına kavuşuyor. Geçen sürede Çengel Kafe’nin kendi amaçları açısından hayli olumlu başarılı sonuçlar elde ettiğini  gözlemliyoruz. Nitekim bu projemiz kısa bir süre önce Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada 25 Belediyenin sunduğu 40 proje arasından “Özel Teşvik Ödülü” almaya hak kazanmıştır.

Engelli gençlerimizle Çengel Kafe’de engelleri yıkıyoruz. Buradaki engelli arkadaşlarımızın çalışmaları hepimize kıvanç ve mutluluk vermektedir.

Bu sayfa 247275 kere görüntülendi.
<< Geri Dön