Yabancı Uyruklular Evlenmek için Ne Yapmalıdır?

YABANCI UYRUKLU: Bağlı bulundukları Konsolosluktan alacakları (Türkçe) Bekarlık Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatacaklardır. Belgenin aslı esas alınacak olup, fotokopi veya aslı gibidir tasdikli belgeler kabul edilmeyecektir.

  • Apostille Belgeler Türkiye’deki noterler tarafından Türkçe çevirisi yapılmış noter tasdiki ile kabul edilecektir.
  • Bekarlık Belgelerinde Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne - baba isimleri, uyruğu, pasaport veya kimlik numarası, medeni hali (Boşanmış ise boşanma tarihi, dul ise eşinin ölüm tarihi bulunmalı) ve kişinin evlenmesinde sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunmalıdır.
  • Boşanmış veya dul olan kadın kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir.
  • Pasaportlar Türkçe tercümesi ile birlikte Türkiye’deki Noterlere tasdik ettirilecektir. Müracaat esnasında pasaport aslı ibraz edilecektir.
  • Çiftler Türkçe bilmiyor ise 2 adet Evlenme Beyannamesi tercüman eşliğinde doldurularak Noterden onaylatılacaktır. Müracaat ve nikah esnasında tercüman bulunduracaklardır.

ÜCRETLER: Evlendirme Birim panosundan veya “www.cankaya.bel.tr” adresinden bilgi edinilebilir.

Tüm evrakların (Ülkerlerce özel bir geçerlilik süresi belirtilmediği takdirde) geçerlilik süresi 6 aydır.

Dikkat edilecek hususlar;

Evlenme işlemleri için gerekli olan belgelerin mevzuata uygun olarak eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.

Belgeler üzerinde yapılacak incelemede herhangi bir eksiklik, yanlış veya uyumsuzluk tespit edilmesi halinde evlenme başvurusu reddedilecek olup, bununla ilgili tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Belgelerin geçerliliği hususunda şüpheye düşülmesi durumunda, Nüfus Müdürlüğünden görüş talep edilebilmektedir. Bu durumda görüş yazısı olumlu gelinceye kadar evlenme işlemi gerçekleştirilmez.

Bu sayfa 358984 kere görüntülendi.
<< Geri Dön