ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRİMİ

5627 Sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" ve buna bağlı olarak çıkarılan "Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" gereğince müdürlüğümüz bünyesinde enerji verimliliği birimi kurulmuştur.

Doğal enerji kaynaklarının kıtlığı, enerjiye olan talebin artışı ve hammadde fiyatlarındaki yükselmeler sonucunda bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik önlemler gündeme gelmiştir. Bu bağlamda elektrik enerjisi öncelikli olmak üzere enerji ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunması amacıyla her türlü yapım işleri, mal ve hizmet alımlarında enerji kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan ilgili yönetmelikler dikkate alınarak uygulama yapılmaktadır.

Bu sayfa 337194 kere görüntülendi.
<< Geri Dön