Çevre Güvenlik Yazısı için İstenen Belgeler

"Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında İlçemiz sınırları içerisinde hafriyat ve inşaat faaliyeti öncesinde parsel bazında yapacakları çalışmalara yönelik almaları gereken çevre güvenlik önlemlerine ilişkin gerçek kişi ve şirketlerin "Çevre Güvenlik Yazısı Onayı" alması zorunludur. Bu doğrultuda bu kişilerin (gerçek/tüzel) faaliyet öncesi Müdürlüğümüze gelerek;

- 1 Adet başvuru dilekçesi (Müdürlüğümüzden alınacak),

2 Adet inşaat denetim izin formu (Müdürlüğümüzden alınacak),

- 3 Adet taahhütname (Müdürlüğümüzden alınacak),

Şirket ise imza sirkülerini, Ticaret Sicil Gazetesi, vekâletname

- Şahıs ise kimlik fotokopisi

Yukarıda belirtilen belgeleri getirerek Çevre Güvenlik Yazısı  Onayı başvurusunda bulunması gerekmektedir. Söz konusu başvuruda bulunmayan firma ve/veya şahısların faaliyetlerinin tespiti durumunda ilgili yönetmelik hükümleri ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.

Bu sayfa 150502 kere görüntülendi.
<< Geri Dön