Türkiye Belediyeler Birliği / Union of Municipalities of Turkey (TBB)

1945 Yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek için dernek statüsünde kurulan Türkiye Belediyeler Birliği; Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne almıştır. 26 Mayıs 2005 tarihinde kabul edilen 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile ulusal ve uluslararası düzeyde Belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği özelliğine sahip olmuştur.

2.950 Üyeden oluşan birliğin merkezi Ankara’dadır.

Görevleri

  • Türkiye Belediyeler Birliği’nin tüm belediyeleri birlik çatısı altında toplamak,
  • Belediyelerin çıkarlarını korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak,
  • Belediyelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirmek,
  • Yurtiçi ve yurtdışı merciiler nezdinde belediyeleri temsil etmek ve
  • Belediyelere rehberlik etmek gibi görevleri vardır.

Bu kapsamda Çankaya Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte pek çok Avrupa yerel yönetim etkinliklerine katılmaktadır. 

Kurumsal Web Sitesi

Bu sayfa 131784 kere görüntülendi.
<< Geri Dön