KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 A Blok Kat:10 Kızılay

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Gerek yerel gerekse de uluslararası ortamda sanatın toplumla buluşması, buradan hareketle özgün projelerin ve deneyimlerin toplumun değişik kesimleri ile paylaşılması, toplumdaki eşitsizliklerin giderilerek toplumsal dayanışmanın arttırılması öncelikli hedefimizdir.

Yaşam alanlarının zenginleştirildiği, kültürün ve sanatın her alanda ulaşılabildiği sağlıklı bir kent olma gelişiminin sağlanarak yaratıcı, zenginleştirici, bütünleştirici, geliştirici, değiştirici, katılımcı bir anlayışı tesis etmektir.

Yetki ve Sorumluluklar

 • Belde bütününe hizmet verecek kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikler düzenlemek,
 • Yurt içi ve Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, sanatçılar, bilim insanları vb. gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği içinde sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,
 • Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici eğitim, araştırma, sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek vermek,
 • Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,
 • Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel yayınlar oluşturmak,
 • Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geniş kesimlere yaymak için çalışmalar yapmak, bu amaçla sergiler açmak, müzik koroları oluşturmak, heykel sempozyumları düzenlemek, sanat atölyeleri kurmak,
 • Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, festival, tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak, yaptırmak,
 • İlçenin kültür envanterinin belirlenmesi ve belgelenmesi için çalışmalar yapmak,
 • Çeşitli temalarda müze kurulması ve yönetilmesi/işletilmesi hizmetlerini yapmak,
 • Özel gün ve haftalarda, günün anlam ve önemine uygun etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek,
 • Belediye tarafından gerçekleştirilen ya da desteklenen kültürel ve sanatsal her türlü etkinliğin organizasyonunu gerçekleştirmek,
 • Belediye tarafından yapılan tesis ve hizmetlerin açılış organizasyonlarını yapmak, yaptırmak,
 • Belediye tarafından yapılan etkinlik ve hizmetleri afiş, broşür, pankart, el ilanı vb. çeşitli araçlarla geniş kitlelere duyurmak,
 • Her yaştan insanın sağlıklı ve zinde kalmasına katkı yapacak sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek,
 • Amatör spor kulüplerine destek vermek, spor kulüpleri ile işbirliği yaparak spor organizasyonları düzenlemek,
 • Yaz tatillerinde yaz spor okulu vb. etkinlikler düzenlemek,
 • Çankaya Kent Konseyi tarafından yürütülen proje ve çalışmalar ile sekreterya hizmetlerine destek vermektir.

Çalışma İlkeleri

 • Çağdaş, katılımcı, kaynak yaratıcı, şeffaf, ulaşılabilir ve ölçülebilir anlayış ile hizmet vermek,
 • Toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanattan eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamak,
 • Yaratıcı olmak ve yeni fikirleri geliştirmek,
 • Sosyal yardıma ihtiyacı olan herkes için ulaşılabilir olmak,
 • Toplumun kentsel parçalanmasına karşı kentsel bütünleşmeyi sağlayacak değişim ve gelişimlerden yana olmak,
 • Her bireyin Belediye tarafından sağlanan kültür ve sanat etkinliklerinden ücretsiz yararlanmasını bir hak olarak benimsemek,
 • Deneyim paylaşımını öne çıkartarak ulusal ve uluslararası ölçekte, kültürel zenginliğin arttırılması paylaşılmasına olanak sağlamak,
 • Evrensel değerlerin ve en temel insan haklarının yaşamın bir parçası olmasını sağlamak,
 • Kentte yaşayan her bireyin, her alanda yönetime katılımcı olmasını sağlayacak hareketli modelleri geliştirmek,
 • Kentsel ölçekte verilecek tüm hizmetlerden dil din cinsiyet ve etnik ayrım yapılmadan, kültürüler arası iletişimin güçlenmesini sağlamak,
 • Sosyal adaletsizliğe yönelik bireyin sağlıklı mekânlarda, sağlıklı hizmet almasını nitelikli bir çevrede, güvenli şekilde yaşamasını ve yaşlanmasını sağlamak,
 • Tarihine sahip çıkarak kültürel mirasın gelecek kuşaklara koruyarak ve yaşatarak taşınmasına önem vermek,
 • Halklar arasındaki dayanışmanın ve işbirliğinin geliştirilmesi ortak projelerin hayata geçmesine önderlik etmek,
 • Geleceğin şekillendiricileri çocukların sağlıklı bir kent parçasında, gelecek kaygısı ve korkusu yaşamadan, çocuk haklarına saygılı olarak büyümesini hedeflemek,
 • Tüm hizmetlerin verilmesi sürecinde, toplumsal bir hizmet verildiği bilinciyle hareket etmek ve çalışanların bir ekip olarak bu ideal üzerinden kolektif hareketini sağlamaktır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetim Şeması

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

Bu sayfa 316443 kere görüntülendi.
<< Geri Dön