BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 B Blok Kat:4 Kızılay

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Yıllık program çerçevesinde belediyenin bilgi işlem politikalarını belirlemek, bunun için gerekli çalışmaları yapmak; Bilgi İşlem Sistemlerini kurmak; Bilişim Sistemlerini işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak; bilişim hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilişim projeleri ile ilgili olarak belediye birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamaktır.

Yetki ve Sorumluluklar

 • Belediyenin orta ve uzun vadeli bilgi işlem politikalarını belirlemek ve gerekli çalışmaları yapmak,İlgili birimlere bilgi işlem sistemlerini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak,
 • İlgili birimlere bilgi işlem sistemlerini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak,
 • Birimler arasında bilişim projelerinin koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,
 • Bilgi işlem donanımlarının ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
 • Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların belediye bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
 • Belediyenin görev alanına giren konularda bilişim sistemlerin kullanım standartlarını belirlemek,
 • Kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Hizmetleri etkileyecek bilişim sistemlerini incelemek, kurum içi iş süreçlerinin araştırması yapmak,
 • Hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini arttırmak amacıyla analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 • Müdürlüğünün stratejik plan ve performans programını hazırlamak,
 • Birim faaliyet raporlarını hazırlamak,
 • Müdürlüğün yatırım programını hazırlamak, uygulama sonuçlarını izlemek,
 • Bilişim projeleri hazırlamak, bu projelerin yönetimi ve uygulaması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Bilişim Sistemleri konularında araştırma yapmak, üst yönetime rapor etmek,
 • Diğer birimlerin yapacağı araştırmalara destek vermektir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetim Şeması

Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu sayfa 300744 kere görüntülendi.
<< Geri Dön