BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

444 06 01

Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No:11 A1 Blok Kat:12 Kızılay

basinyayin@cankaya.bel.tr 

Görev Tanımı ve Faaliyet Alanı

Basın ve Yayın Müdürlüğü, belediyemiz tarafından üretilen hizmet hakkında halkın ve özellikle de o hizmetten yararlanacak olan bireylerin bilgilenmesini sağlamak; yürüttüğü çalışmalarla kamuoyunun Çankaya Belediyesi’ni dolaysız biçimde tanıması ve değerlendirmesi amacıyla hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişim kurmak; müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır.

Yetki ve Sorumluluklar

 • Gazete, televizyon, radyo ve ajanslar gibi medya organlarıyla iyi ilişkiler geliştirmek, kitle iletişim araçlarından etkin biçimde yararlanmak,
 • Belediye çalışmaları ve projelerini haber haline getirmek; makale, röportaj, bilgi notları, broşür hazırlamak; kısa filmler, spotlar hazırlamak ya da hazırlatmak,
 • Belediyenin çalışmalarını kamuoyuna ve Çankayalılara daha etkin biçimde duyurabilmek için bülten, afiş, dijital medya, web, sms, e-posta vb. her türlü iletişim aracını kullanmak, gerekli durumlarda kitle iletişim araçlarına ilan vermek,
 • Basın Yayın organlarında belediye ile ilgili çıkan haberleri düzenli olarak takip etmek ve arşivlemek, belediye hakkında medyada yer alan yanlış ya da gerçek dışı haberlerle ilgili her türlü tedbiri almak,
 • Belediyenin çalışmalarını kamuoyuna ve Çankayalılara daha etkin biçimde duyurabilmek, doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla bülten hazırlamak,
 • Belediye iletişim panolarının kullanımını, görsel materyalin hazırlanmasını, bastırılmasını ve güncellenmesini sağlamak, gerekli durumlarda iletişim panoları kiralamak,
 • Belediyenin ihtiyaç duyduğu broşür, afiş, pankart vb. dokümanların grafik tasarımını yapmak; basılmasını, çoğaltılmasını sağlamak,
 • Vatandaşların belediye faaliyetlerini internet ağı üzerinden öğrenmesi ve denetlemesi amacıyla oluşturulan web sitesinin hazırlanması, gerektiğinde web üzerinde görsel ve işitsel yayın yapılması, bu sitede belediye hizmetleri ile ilgili bilgilere yer verilmesi ve düzenli olarak güncellenmesini sağlamak,
 • Dijital medya hesaplarını etkili kullanmak, takip etmek, dijital medya hesapları ile gelen şikayet ve taleplerin ilgili Müdürlüklerle işbirliği içerisinde çözümlenmesini sağlamak, Belediyemiz hizmetleri ile ilgili sosyal medyada gündem oluşturulması, tanıtımının yapılması, gerektiğinde dijital medya ajanslarından teknik reklam, tanıtım vb. konularda hizmet desteği alınmasını sağlamak,
 • Çankayalıların belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek için gerektiğinde kamuoyu yoklaması, anket çalışması yapmak,
 • Gerektiğinde personele teknik eğitim desteği sağlamak.

Basın ve Yayın Müdürlüğü Yönetim Şeması

Basın ve Yayın Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu sayfa 290012 kere görüntülendi.
<< Geri Dön