İmar İlanları

09 Temmuz 2019 Salı

13 Nisan 2022

Fidanlık Mahallesi 1052 Ada 2 Parselin Batısındaki Park Alanında “Trafo Yeri” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Alacaatlı Mahallesi 60717 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Alacaatlı Mahallesi 60877 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Alacaatlı Mahallesi 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 Sayılı Adalar, 49 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Parseller Ve 97 Ada 1 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Beytepe 3. Etap Toplu Konut Alanı Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

5. Etap: Gaziosmanpaşa, Yüzyıl, Kazım Özalp İle Büyükesat Mahallesinde 1/3000 Ölçekli, Yönetmeliğin 19.F.1. Maddesine Göre Ticaret Kullanımı Yapılabilecek Konut Parsellerinin Cephe Aldığı Yolların Belirlenmesi Çalışması İlanı

14 Nisan 2022

4. Etap: Kavaklıdere, Barbaros, Remzi Oğuz Arık, Küçükesat, Doğuş Ve Muhsin Ertuğrul Mahallesinde 1/3000 Ölçekli, Yönetmeliğin 19.F.1. Maddesine Göre Ticaret Kullanımı Yapılabilecek Konut Parsellerinin Cephe Aldığı Yolların Belirlenmesi Çalışması İlanı

18 Nisan 2022

Çayyolu-1 Mahallesi 42394 Ada 1 Parsele İlişkin 84115/1 Nolu İmar Uygulaması

20 Nisan 2022

Beytepe Mahallesi 28105 Ada 1 Parsel, 28122 Ada 7 Parsel ve 28429 Ada 1 Parselde 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

22 Nisan 2022

Kırkkonaklar Mahallesi 26295 Ada 8,10,11,12 Sayılı, 26296 Ada 1,2,5,6,7 Sayılı ve 3497 Ada 12 Sayılı Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

27 Nisan 2022

Çayyolu Köyü Ve Güneyi İmar Planında Kalan Ada/Parsellerde Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

10 Mayıs 2022

Sağlık Mahallesi 1039 Ada 14 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Alacaatlı Mahallesi 44499 Ada 2 Nolu Parseli Kapsayan 84178/15 Nolu Parselasyon Planı Uygulaması

11 Mayıs 2022

Aşağı Öveçler Mahallesi 25686 Ada 8 Parselde Bina Yüksekliğinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

18 Mayıs 2022

7. Etap: Aydınlar, Naci Çakır, Osman Temiz, Şehit Cevdet Özdemir, Şehit Cengiz Karaca, İlkadım ve Metin Akkuş Mahallesinde 1/2000 ölçekli, Yönetmeliğin 19.f.1. Maddesine göre Ticaret Kullanımı Yapılabilecek Konut Parsellerinin Cephe Aldığı Yolların Belirlenmesi Çalışması” İlanı

20 Mayıs 2022

Üniversiteler Mahallesi ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

23 Mayıs 2022

Mürsel Uluç Mahallesi 26811 Adanın Güneyindeki OtoparkAalanında “Trafo Yeri” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Alacaatlı Mahallesi 44845 Adanın Doğusundak Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasınaİilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

25 Mayıs 2022

Maltepe Mahallesi 6097 Ada 3 Parsel Kat Yüksekliğinin Belirlenmesine İlişkin Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

2 Haziran 2022

Koru Mahallesi 17036 Adanın Güneybatısında Bulunan Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Öveçler Mahallesi 27751 Ada 1 Sayılı Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

13 Haziran 2022

Beytepe Mahallesi 28105 Ada 1 Nolu Parseli Kapsayan 81162/11 Nolu Parselasyon Planı

Beytepe Mahallesi 218 Adanın Kuzeyinde Bulunan Park Alanında Bir Adet “Trafo Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

20 Haziran 2022

Emek Mahallesi 13621 Ada 27 Ve 28 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Anıttepe Mahallesi 4248 Ada 20 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

28 Haziran 2022

6.Etap (Güven Mahallesi ile Ayrancı Mahallesinin bir kısmı) - 1/2000 ölçekli Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 19.f.1.Maddesinde Açıklandığı Şekilde Ticaret Kullanımı Yapılabilecek Konut Parsellerinin Cephe Aldığı Yolların Belirlenmesi Çalışması

29 Haziran 2022

Alacaatlı Mahallesi 60912 Ada 1 Parsel Ve Batısında Kalan Park Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

4 Temmuz 2022

8.Etap Erzurum, Cebeci, Ertuğrulgazi, Fakülteler, Çamlıtepe, Ellinci Yıl, Dilekler Ve Topraklık Mahalleleri Sınırlarındaki Caddelerin) - 1/2000 Ölçekli Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 19.F.1.Maddesinde Açıklandığı Şekilde Ticaret Kullanımı Yapılabilecek Konut Parsellerinin Cephe Aldığı Yolların Belirlenmesi Çalışması İlanı

6 Temmuz 2022

Beytepe Mahallesi 232 – 233 – 234 – 235 – 236 Sayılı Adalara Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

8 Ağustos 2022

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Dumlupınar Mahallesinde Bulunan 16128 Ada 12 Sayılı Parsele Yapmış Olduğu 1/25000 Ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

9 Ağustos 2022

Çayyolu Mahallesi 43576, 43579, 43581, 43585, 43586, 43587, 43588, 43589, 43590, 43591 Ve 43592 Adalarda Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin 1/2000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

11 Ağustos 2022

Öveçler Mahallesi 27801 Ada 1,2,3,4 Sayılı Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

12 Ağustos 2022

Ayrancı Mahallesi 2811 Ada 29 Parsel İle Mesnevi Caddesi Arasında Kalan Park Alanında “Otopark Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Mutlukent Mahallesi 28435 Ada 1 Sayılı Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

16 Ağustos 2022

Üniversiteler Mahallesi Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

17 Ağustos 2022

Mustafa Kemal Mahallesi 27186 Ada 3 Sayılı Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

19 Ağustos 2022

Ankara Kadastro Müdürlüğü Alacaatlı Mahallesi Kadastro Güncelleme İlanı

Üniversiteler Mahallesi Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

26 Ağustos 2022

Çankaya İlçesi Korkut Reis Mahallesi 1149 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 62, 63, 64, 67, 68 Parselleri Kapsayan 3629/3 Nolu Parselasyon Planı İlanı

29 Ağustos 2022

Çankaya İlçesi Mühye Mahallesi 28161 Ada 1 Parsel Ve Etrafındaki Park Alanları İle Maliye Hazinesi Adına İhdas Alanını Kapsayan 81171/1 Nolu Parselasyon Planı İlanı

1 Eylül 2022

Çayyolu Mutlukent Mahallesi 80137 Ada 1,2,3,4 Sayılı Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

8 Eylül 2022

Söğütözü Mahallesi 26246 Ada 1 Sayılı Parsel ve 28384 Ada 4 Sayılı Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

9 Eylül 2022

Çayyolu Mahallesi 18021 Ada 2 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlanı

14 Eylül 2022

Kırkkonaklar Mahallesi I. Kısım (81035/1 Nolu Parselasyon Planı) Plan Notları Değişikliği İlanı

Ankara Kadastro Müdürlüğü Alacaatlı Mahallesi Kadastro Güncelleme İlanı

21 Eylül 2022

9. Etap: Ayrancı, Aziziye, Çankaya ve Güzeltepe Mahallesinde 1/2000 Ölçekli, Yönetmeliğin 19.f.1. Maddesine Göre Ticaret Kullanımı Yapılabilecek Konut Parsellerinin Cephe Aldığı Yolların Belirlenmesi Çalışması İlanı

Yukarı Dikmen Mahallesi “Dikmen Meskun Konut Alanı (Köy İçi) Kapsamında Kalan Alanda Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

23 Eylül 2022

Söğütözü Mahallesi 7577 Ada 9 Parselde Bina Yüksekliğinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Mustafa Kemal Mahallesi 29393 Ada 1,2,3 Sayılı Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

30 Eylül 2022

Ankara Kadastro Müdürlüğü Dodurga Mahallesi Kadastro Güncelleme İlanı

Alacaatlı Mahallesi 64412/1, 64409/1, 64411/1, 60180/1,2 Sayılı Ve Dodurga Mahallesi 128/3, 130/4 Sayılı Ada/Parsellerde Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Mustafa Kemal Mahallesi 29335 Ada 1 Parseli Kapsayan 81239/1 Nolu Parselasyon Planı İlanı

13 Ekim 2022

Alacaatlı Mahallesi 44621 Adanın Güneyindeki Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

18 Ekim 2022

Beytepe 3. Etap Toplu Konut Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlanı

26 Ekim 2022

Çankaya İlçesi, Emek Mahallesi 7561 Ada 11 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

27 Ekim 2022

Ankara Kadastro Müdürlüğü Dodurga Mahallesi Kadastro Güncelleme İlanı

3 Kasım 2022

Alacaatlı Mahallesi 61038 Ada 12 Sayılı Parselde Bina Yüksekliğinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

4 Kasım 2022

Kavaklıdere Mahallesi 1100 Ada 48, 49, 50 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

8 Kasım 2022

Çayyolu Mahallesi 43590 Güneyindeki Park Alanında "Doğalgaz Regülatör Alanı" Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

11 Kasım 2022

Kırkkonaklar Mahallesi 26239 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

14 Kasım 2022

Yücetepe Mahallesi 9187 Ada 7 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

15 Kasım 2022

Sağlık Mahallesi 1034 Ada 56 Sayılı Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Dikmen Mahallesi 16128 Ada 17 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

16 Kasım 2022

Beytepe Mahallesi 80136 Ada 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

24 Kasım 2022

Beytepe Mahallesi 28787 Ada 2 Ve 3 Parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

5 Aralık 2022

Çukurambar Mahallesi 26427 Ada 5 Ve 29346 Ada 1 Sayılı Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi 49 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ve 10 Parseller İle 50/19, 51/1, 52/1, 53/13, 54/10, 55/19, 56/19, 57/1 Ve 97/1 No.lu Ada/Parselleri Kapsayan 81298 No.lu Parselasyon Planı İlanı

12 Aralık 2022

Çankaya İlçesi, Konutkent Mahallesi 43514 Ada 2 Parselde “Bina Yüksekliğinin 2 Kat Olarak Belirlenmesine Yönelik” 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

22 Aralık 2022

Dodurga Mahallesi 55 Adanın Doğusundaki Park Alanında "Doğalgaz Regülatör Alanı"  Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

26 Aralık 2022

Alacaatlı Mahallesi 60943 Ada Güneyinde Yer Alan Park Alanında Doğalgaz Regülatör Ayrılmasına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Karakusunlar Mahallesi 15241 Ada 2 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

27 Aralık 2022

Ankara Kadastro Müdürlüğü Çavuşlu Mahallesi Kadastro Güncelleme İlanı

2 Ocak 2023

Dodurga Mahallesi 60178 Ada 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

5 Ocak 2023

Koru Mahallesi 15534 Ada 1 Parselin Batısındaki Park Alanında 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

9 Ocak 2023

Barbaros Mahallesi İdari Sınırları İçerisinde Bulunan, Tapu Kütüğünde Küçükesat Mahallesi Kütüğünde Kayıtlı 2529 Ada 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 31, 38, 39, 41 Sayılı Parseller ile Barbaros Mahallesi Kütüğünde Kayıtlı 2529 Ada 7, 7/A, 13, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 6/A ve 18/A Sayılı Parsellerindeki Pafta ve Zemin Uyumsuzluğunun Giderilmesi ve Beyan Notu Tesisine İlişkin Hazırlan 6600/10 Nolu Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri İlanı

10 Ocak 2023

Beytepe Mahallesi 29043 Adanın Batısındaki Park Alanında “Trafo Yeri” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Devlet Mahallesi 7955 Adanın Batısındaki Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

İşçi Blokları Mahallesi 16261 Adanın Batısındaki Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

13 Ocak 2023

Yayla Mahallesinde Bulunan Mera/Yaylak/Kışlak/Otlak/Çayırların 4342 Sayılı Mera Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan Tespit Ve Tahdit Çalışmalarının Sonuçlarının İlanı

17 Ocak 2023

Beytepe Akçalı Konut Yapı Kooperatifi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kapsamında Kalan Ada/Parsellerde Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesi Çalışması İlanı

18 Ocak 2023

Yukarı Dikmen Mahallesi 27021 Ada 2 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

20 Ocak 2023

Mustafa Kemal Mahallesi 28300 Ada 6 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

26 Ocak 2023

Koru Mahallesi 42018 Adanın Batısındaki Park Alanında 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

30 Ocak 2023

Ankara Kadastro Müdürlüğü İmrahor (Boztepe,Bademlidere, Orta İmrahor, Aşağı İmrahor) Mahallesi Kadastro Güncelleme İlanı

31 Ocak 2023

Söğütözü Mahallesi 7935 Ada 4 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

2 Şubat 2023

Öveçler Mahallesi 25681 Adanın Güneyinde Yer Alan Park Alanında 1 Adet Doğalgaz Regülatör Alanı Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Ümit Mahallesi 29629 Ada 1 Sayılı Parsele İlişkin 13.01.2023 Gün Ve 6699 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İle Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

10 Şubat 2023

Ahlatlıbel Mahallesi 142 Ada 1 Sayılı Parselde Bina Yüksekliğinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Çayyolu Toplu Konut Alanı İmar Planı Kapsamında Kalan Ada/ Parsellerde Bina Yüksekliğinin Belirlenmesine İlişkin Çalışma İlanı

14 Şubat 2023

Koru Mahallesi 15576 Ada 1 Parselin Güneyindeki Park Alanında 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Dodurga Mahallesi 82 Adanın Batısındaki Park Alanında “Doğalgaz Bölge İstasyonu” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Koru Mahallesi 42018 Adanın Kuzeyindeki Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Kırkkonaklar Mahallesi 26239 Adanın Batısındaki Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

20 Şubat 2023

Koru Mahallesi 15553 Ada 1 Parselin Güneyindeki Park Alanında 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

21 Şubat 2023

Remzi Oğuz Arık Mahallesi 6061 ve 2515 Sayılı Adalar Arasındaki Park Alanında "Doğalgaz Regülatöre Alanı" Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

24 Şubat 2023

Çiğdem Mahallesi 26984 Adanın Kuzeyindeki Park Alanında Doğalgaz Regülatör Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Kültür Mahallesi İdari Sınırları İçerisinde Yer Alan Tapu Kütüğünde Kültür Mahallesinde Kayıtlı İmarın 1078 Ada 1, 2, 3, 4, 4/A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22 Ve 23 Sayılı, Yenişehir Kütüğünde Kayıtlı İmarın 1078 Ada 8/A, 9/A Ve 10/A Sayılı Parsellerindeki Pafta Ve Zemin Uyumsuzluğunun Giderilmesi Ve Beyan Notu Tesisine İlişkin Hazırlanan 3362/6 Nolu Parselasyon Planı İlanı

27 Şubat 2023

Alacaatlı Mahallesi 60655 Adanın Güneyinde Bulunan Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

1 Mart 2023

Beytepe (Lodumlu) Mahallesi 232 Ada 1 İla 29 Parseller, 233 Ada 1 İla 22 Parseller, 234 Ada 1 İla 6 Parseller, 235 Ada 1 İla 15 Parseller Ve 236 Ada 1 İla 3 Parsellere İlişkin 81297 Nolu Parselasyon Planı İlanı

7 Mart 2023

Kırkkonaklar Mahallesi 26320 Ada 7 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

13 Mart 2023

Alacaatlı Mahallesi 282 Ada 2 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

20 Mart 2023

Alacaatlı Mahallesi 44843 Ada 4 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

23 Mart 2023

Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden Kamulaştırma İlanı

Bu haber 110857 kere okundu.