Çankaya Belediyesi, Karataş Ve İmrahor Vadisi İmar Planı Çalışmasını Tamamladı

13 Ocak 2023 Cuma 11:54:59

Çankaya Belediyesi, yaklaşık 1400 hektar büyüklüğündeki İmrahor Vadisi ve Karataş Mahallesi 1/1000 ölçekli İmar Planı çalışmasını tamamladı.

Tüm ilgili kurumların ve özellikle Devlet Su İşleri’nin (DSİ) görüşleri (dere yatakları)  ve jeolojik etüt raporlarının sonuçları dikkate alınarak ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin 1/5000 ölçekli imar planına uygun olarak, bölgede orta yoğunluklu kullanım kararları geliştirildi. 

Çankaya Belediyesi, Başkent Ankara’ya nefes olacak yaklaşık 1400 hektar büyüklüğündeki İmrahor Vadisi ve Karataş Mahallesi 1/1000 ölçekli İmar Planı çalışmasını tamamladı. İmar planında, arazinin elverişsizliği nedeni ile açık-yeşil alan kullanımına öncelik verilirken, DSİ’nin (dere yatakları) görüşleri doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesinin 1/5000 ölçekli imar planı orta yoğunluklu kullanım kararları geliştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Kasım 2021 tarih ve 2264 sayılı kararı doğrultusunda Çankaya/Mamak İlçeleri İmrahor Vadisi ve Karataş Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 9 Mart 2022 tarih ve 496 sayılı karar ile kesinleşti. Çankaya Belediyesi, kesinleşen Nazım İmar Planı doğrultusunda re’sen başlattığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmasını tamamladı. İmar Planı çalışmasında şu hususlara yer verildi:

• Ankara Çevre Yolunun kuzeyinde kalan İmrahor Vadisi kısmında vadinin koruma kullanma dengesi gözetilerek, açık-yeşil alan kullanımlarına öncelik verildi.
• Özellikle DSİ kurum görüşlerinin (taşkın sahalar) ve jeolojik etüt raporlarının sonuçları (uygun olmayan alanlar) dikkate alınarak orta yoğunluklu kullanım kararları geliştirildi.
• Ulaşım aksları arazinin şartlarına göre 1/5000 nazım plana uygun olacak şekilde kurgulandı.

2013 yılından itibaren bölgeler halinde ilan edilen kentsel dönüşüm alanları ve vadi bütününden uzak parçacı planlama anlayışları ile onaylanan imar planları; “öngördüğü nüfusun çok yüksek olması, sosyal ve teknik altyapı alanlarının yetersizliği, inşaat emsallerinin yüksek oluşu, plan notları ile getirilen kademeli emsal artışları ve arazinin topografyasına uygun olmayan yol bağlantıları/kullanım kararları vb.” nedenlerle mahkeme kararları ile iptal edilmişti. Ancak vadinin etrafındaki yoğun yapılaşma baskısı ve kaçak gelişmeler, bölge halkının beklentileri de göz önüne alınarak, mahkeme kararları doğrultusunda, bu alanın koruma-kullanma dengesi de gözetilerek, açık ve yeşil alan kullanımlarının ayrıldığı, çevresel ve ekolojik değerleri dikkate alan bir planlama anlayışı ile hazırlanan planlama çalışması Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş ve kabul edilmiştir. Böylece uzun yıllardır beklenen Karataş ve İmrahor Vadisi İmar Planı çalışması Belediyemizce tamamlanmış ve onay için Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.

Bu haber 20485 kere okundu.