İmar İlanları

09 Temmuz 2019 Salı

2 Ocak 2023

Dodurga Mahallesi 60178 Ada 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

5 Ocak 2023

Koru Mahallesi 15534 Ada 1 Parselin Batısındaki Park Alanında 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

9 Ocak 2023

Barbaros Mahallesi İdari Sınırları İçerisinde Bulunan, Tapu Kütüğünde Küçükesat Mahallesi Kütüğünde Kayıtlı 2529 Ada 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 31, 38, 39, 41 Sayılı Parseller ile Barbaros Mahallesi Kütüğünde Kayıtlı 2529 Ada 7, 7/A, 13, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 6/A ve 18/A Sayılı Parsellerindeki Pafta ve Zemin Uyumsuzluğunun Giderilmesi ve Beyan Notu Tesisine İlişkin Hazırlan 6600/10 Nolu Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri İlanı

10 Ocak 2023

Beytepe Mahallesi 29043 Adanın Batısındaki Park Alanında “Trafo Yeri” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Devlet Mahallesi 7955 Adanın Batısındaki Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

İşçi Blokları Mahallesi 16261 Adanın Batısındaki Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

13 Ocak 2023

Yayla Mahallesinde Bulunan Mera/Yaylak/Kışlak/Otlak/Çayırların 4342 Sayılı Mera Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan Tespit Ve Tahdit Çalışmalarının Sonuçlarının İlanı

17 Ocak 2023

Beytepe Akçalı Konut Yapı Kooperatifi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kapsamında Kalan Ada/Parsellerde Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesi Çalışması İlanı

18 Ocak 2023

Yukarı Dikmen Mahallesi 27021 Ada 2 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

20 Ocak 2023

Mustafa Kemal Mahallesi 28300 Ada 6 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

26 Ocak 2023

Koru Mahallesi 42018 Adanın Batısındaki Park Alanında 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

30 Ocak 2023

Ankara Kadastro Müdürlüğü İmrahor (Boztepe,Bademlidere, Orta İmrahor, Aşağı İmrahor) Mahallesi Kadastro Güncelleme İlanı

31 Ocak 2023

Söğütözü Mahallesi 7935 Ada 4 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

2 Şubat 2023

Öveçler Mahallesi 25681 Adanın Güneyinde Yer Alan Park Alanında 1 Adet Doğalgaz Regülatör Alanı Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Ümit Mahallesi 29629 Ada 1 Sayılı Parsele İlişkin 13.01.2023 Gün Ve 6699 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İle Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

10 Şubat 2023

Ahlatlıbel Mahallesi 142 Ada 1 Sayılı Parselde Bina Yüksekliğinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Çayyolu Toplu Konut Alanı İmar Planı Kapsamında Kalan Ada/ Parsellerde Bina Yüksekliğinin Belirlenmesine İlişkin Çalışma İlanı

14 Şubat 2023

Koru Mahallesi 15576 Ada 1 Parselin Güneyindeki Park Alanında 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Dodurga Mahallesi 82 Adanın Batısındaki Park Alanında “Doğalgaz Bölge İstasyonu” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Koru Mahallesi 42018 Adanın Kuzeyindeki Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Kırkkonaklar Mahallesi 26239 Adanın Batısındaki Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

20 Şubat 2023

Koru Mahallesi 15553 Ada 1 Parselin Güneyindeki Park Alanında 1 Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

21 Şubat 2023

Remzi Oğuz Arık Mahallesi 6061 ve 2515 Sayılı Adalar Arasındaki Park Alanında "Doğalgaz Regülatöre Alanı" Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

24 Şubat 2023

Çiğdem Mahallesi 26984 Adanın Kuzeyindeki Park Alanında Doğalgaz Regülatör Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Kültür Mahallesi İdari Sınırları İçerisinde Yer Alan Tapu Kütüğünde Kültür Mahallesinde Kayıtlı İmarın 1078 Ada 1, 2, 3, 4, 4/A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22 Ve 23 Sayılı, Yenişehir Kütüğünde Kayıtlı İmarın 1078 Ada 8/A, 9/A Ve 10/A Sayılı Parsellerindeki Pafta Ve Zemin Uyumsuzluğunun Giderilmesi Ve Beyan Notu Tesisine İlişkin Hazırlanan 3362/6 Nolu Parselasyon Planı İlanı

27 Şubat 2023

Alacaatlı Mahallesi 60655 Adanın Güneyinde Bulunan Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

1 Mart 2023

Beytepe (Lodumlu) Mahallesi 232 Ada 1 İla 29 Parseller, 233 Ada 1 İla 22 Parseller, 234 Ada 1 İla 6 Parseller, 235 Ada 1 İla 15 Parseller Ve 236 Ada 1 İla 3 Parsellere İlişkin 81297 Nolu Parselasyon Planı İlanı

7 Mart 2023

Kırkkonaklar Mahallesi 26320 Ada 7 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

13 Mart 2023

Alacaatlı Mahallesi 282 Ada 2 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

20 Mart 2023

Alacaatlı Mahallesi 44843 Ada 4 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

23 Mart 2023

Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden Kamulaştırma İlanı

7 Nisan 2023

Yukarı Dikmen Mahallesi 29268 Ada 18 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

13 Nisan 2023

Beytepe Mahallesi 28793 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Beytepe Mahallesi 538 Parsel Mevzi İmar Planı 5 Numaralı Plan Notunun Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Alacaatlı Mahallesi 61038 Ada 14 Sayılı Parselde Bina Yüksekliğinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

17 Nisan 2023

Beytepe (Lodumlu) Mahallesi 424 İla 437 Adalar Plan Notu Değişikliğine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

25 Nisan 2023

Kırkkonaklar Mahallesi 27394 Ada 1 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

26 Nisan 2023

Kızılırmak Mahallesi 29103 Ada 2 Parseldeki Park Alanında “Trafo Yeri” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

2 Mayıs 2023

Ankara Kadastro Müdürlüğü İmrahor (Boztepe,Bademlidere, Orta İmrahor, Aşağı İmrahor) Mahallesi Kadastro Güncelleme İlanı

8 Mayıs 2023

Mustafa Kemal Mahallesi İmarın 29393 Ada 1,2 ve 3 Sayılı Parselleri İle Mükerrer İmarın 29365 Ada 1 ve 2 Sayılı Parsellere İlişkin 81301 Nolu Parselasyon Planı İlanı

22 Mayıs 2023

Cevizlidere Caddesi ve Çevresinde 1/5000 Ölçekli Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 19.f.1. Maddesinde Açıklandığı Şekilde Ticaret Kullanımı Yapılabilecek Konut Parsellerinin Cephe Aldığı Yolların Belirlenmesi Çalışması

30 Mayıs 2023

Alacaatlı Mahallesi 60983 Ada 1 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

31 Mayıs 2023

Beytepe Mahallesi 28665 Ada 1, 28666 Ada 1, 28667 Ada 1, 28668 Ada 1, 28669 Ada 1, 28670 Ada 1, 28671 Ada 1, 28672 Ada 1, 28694 Ada 1 Sayılı Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Bu haber 258503 kere okundu.