ÇANKAYA BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI SEEP (2015-2020)

ÇANKAYA BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI SEEP (2015-2020)

21. Yüzyıl’da bilim insanlarının üzerinde uzlaştıkları küresel ölçekli sorunların en önemlisi insan kaynaklı küresel iklim değişikli olarak öne çıkmaktadır. Bölgesel savaşlar, açlık ve göç gibi diğer siyasal, sosyal ve iktisadi sorunların birçoğunun temelinde iklimin değişikliği olgusunun yattığı yapılan araştırmalarla ortaya çıkmaktadır. Bu durum tüm insanlığı saran bir küresel bir krizle karşı karşıya olduğumuzu artık tüm çıplaklığıyla bize göstermektedir. Zaten bu yüzdendir ki 2016 yılının Nisan ayında imzalanan “Paris İklim Anlaşması” küresel düzeyde en büyük katılımla imzalanan anlaşma olarak tarihe geçmiştir.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmenin birden fazla boyutu vardır. Devletlerin dâhil olduğu Kyoto, Paris gibi uluslararası çevre anlaşmaları bu mücadelenin bir ayağını oluşturmaktadır ve kendi mecrasında güçlü ve zayıf yanlarıyla akmaya devam etmektedir. Bu mücadelenin bir diğer ayağı ise yerel mücadeledir. İklim değişikliği her ne kadar adında küresel kelimesini taşısa da aslında yerel bir sorundur da... Çünkü etkileri doğrudan yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarında görülmektedir. Küresel iklim değişikliğiyle bozulan doğanın dengesi ağır sonuçlar ortaya çıkaran doğa olaylarına sebebiyet vermektedir. Ortaya çıkan sorunlar, yerel yönetimleri etkileyen ve kentlinin yerel yönetimlerden çözümlerini bekledikleri sorunlardır. Musluktan akmayan ya da eve dolan sel suyun sebebi küresel iklim değişikliği olsa dahi, bu durumun kentlerimizde yaşayan yurttaşlara açıklanabilir ya da izah edilebilir bir yönü yoktur. 

İşte bu sebeple yerel yönetimlerin de küresel iklim değişikliği ile mücadelede inisiyatif alması ve iklim değişikliği ile uyum konusunda politikalar, stratejiler geliştirmesi gereği açıktır. Biz de bu gereklilikten hareketle, Çankaya Belediyesi olarak Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Dünya’da 6 Bin’den fazla yerel yönetimin taraf olduğu “Covenant of Mayors” Belediye Başkanları Sözleşmesine taraf olduk ve yerel yönetimlerden beklenen 2020 taahhütümüzü kayıt altına aldık. Buna göre Çankaya Belediyesi olarak karbon salımlarımızı 2020 yılına kadar %25 oranında azaltacağız. İşte elinizde bulunan Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEEP) bu hedefe nasıl ulaşacağımızı anlatan bir belge olarak, Belediyemizce yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıktı.

Çankaya Belediyesi olarak, son bilimsel raporlar eşliğinde, %25 hedefinin yeterli bir son değil; bir durak olduğunu biliyoruz ve yaptığımız tüm çalışmalar ile bu durağı aşıp Dünyamızda sürdürülebilir bir yaşamı oluşturma hedefine katkı koymayı hedefliyoruz.


Alper TAŞDELEN
Çankaya Belediye Başkanı

ÇANKAYA BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI SEEP (2015-2020)

ÇANKAYA MUNICIPALITY SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN SEAP (2015-2020)

Bu sayfa 51315 kere görüntülendi.
<< Geri Dön