ZABITA HİZMETLERİ

Görev Tanımı

Belediye Zabıtası belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetleri yürüten kolluk gücüdür.

Müdürlüğün görevi, Çankaya’nın kimliğini ön planda tutarak, beldenin düzeni, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan yetkili organların bu amaçla alacakları kararları kamu yararı, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri göz önüne alarak sunmaktır.

Zabıta örgütümüz, kurumsal değerlerimizi sahiplenen toplum ve çevre bilinci gelişmiş öğretici ve özgüveni ile Çankaya Halkına hizmet veren bir yapıyı sürdürmek hedefindedir.

Başarı ve hizmet kalitesini sürdürmek, zabıta mevzuatı ve uygulamalarında öncü, örnek ve çağdaş teknoloji kullanan, her kurumun tecrübe ve bilgisinden faydalanmak istediği, görüşleri ile uygulama sahasına yön veren ve düşüncelerine başvurulan bir yapıyı en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.       

Yetki ve Sorumluluklar

Belde halkının huzur ve refahını sağlamak bakımından vardiyalar halinde günün yirmi dört saatinde geceli gündüzlü faaliyetini sürdürmekte, hizmetlerini en geniş şekilde halka ulaştırmaya çalışmaktadır.

 • Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevler
 • İmar ile ilgili görevler
 • Sağlık ile ilgili görevler
 • Trafikle ilgili görevler
 • Yardım görevleri

Denetimler

 • Esnaf ve çevre denetimleri,
 • Pazar yerleri denetimleri,
 • Talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi,
 • Seyyar satıcıların men’i şeklinde yürütülmektedir.
Esnaf Denetimlerinde İşyerlerinde İstenen Belgeler
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
 • Esnaf teftiş defteri
 • Yangın söndürme cihazı
 • Ecza dolabı
 • Çevre temizlik vergi makbuzu
 • İlan reklam vergi levhası
 • Canlı müzik var ise canlı müzik izin belgesi
 • İşgali var ise işgal ödendi belgesi
 • Sağlık bilgisi belgesi alması gereken işyeri ise çalışanlara ait hijyen sertifikası

Faaliyet Alanlarımız

Çankaya Zabıtası Yaklaşık 1.157 kilometre karelik alanı, 944.000 nüfusu ve 123 mahalle muhtarlığına sahip olan Çankaya ilçemizde Belediyenin sokaktaki gözü, kulağı ve rehberidir, vatandaşı dinler ve sorunları çözmeye çalışır.
Zabıtamız Belde halkının huzur ve refahını sağlamak bakımından vardiyalar halinde günün yirmi dört saatinde geceli gündüzlü faaliyetini sürdürmekte, hizmetlerini en geniş şekilde halka ulaştırmaya çalışmaktadır.
Çankaya zabıtası çalışmalarını;

 • Esnaf denetimleri,
 • Pazar yerleri denetimleri
 • Seyyar Ekip çalışmaları
 • Şikâyet takipleri
 • Evrak ve yazışmalar
 • Kolluk görevinin yerine getirilmesi şeklinde yürütmektedir.

• Müdürlüğümüze bağlı 5 merkez amirliğimiz mevcut olup, bu amirliklerimiz bölgelerinde bulunan her türlü belediye suçuna müdahale etmektedir.
• Bölgelerinde kurulan semt pazarlarının genel denetimlerinden sorumlu olup, çalışmalarını bu yönde yapmaktadırlar.
• Bölgeleri dâhilinde genel denetimlerde kurallara uymayan işyerlerinin önlerine koydukları yaya geçişlerini engelleyen işyerlerine cezai işlemler uygulanarak, düzenli takibi yapılmaktadır.

Pandemi Dönemi

Müdürlüğümüz normal faaliyetini sürdürürken dünyayı etkisi altına alan COVİT-19 salgın hastalığın yayılması sonucu PANDEMİ ilan edilmesi ile birlikte tüm birimlerimizde hızla yeniden idari ve fiziki düzenleme yapılmış, ekiplerimizin tamamı salgın sebebi ile alınan tedbirleri kapsayan genelgelere uygun çalışma sistemine geçmiştir.

Pandemi ile birlikte kurumların esnek çalışma modeline geçmesi ve kronik ve rahatsızlığı olanlar ile 60 yaş üstü personelin idari izinli sayılması üzerine müdürlüğümüzde 118 personel üç ay süre ile idari izinli sayılmış, daha sonra görevin yürütülmesinde sıkıntıların oluşması nedeni ile genelge gereği kanser tedavisi gören ve organ nakli yaptıran 6 personel dışındaki tüm personel göreve çağrılmıştır.

Zabıta Müdürlüğü çalışanlarımız bu dönemde tam zamanlı çalışmıştır.

Müdürlüğümüz bu dönemde birçok kurum ve müdürlükle iletişim halinde olmuş ve diğer müdürlüklerin esnek çalışması ile daha fazla iş yükü aldığı görülmüştür.

Pandemi döneminin başlaması ile müdürlüğümüz ve merkez amirliklerimizde Pandemi ile ilgili olarak;

Gerekli afiş ve broşürlerle personel bilgilendirmiş, girişlerde hijyen malzeme kullanımı, çalışma esnasında sosyal mesafenin korunması ve maske kullanılması sağlanmaktadır.

Yemekhane ve diğer bölümlerde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Müdürlüğümüz girişinde HES KODU sorgulaması yapılarak vatandaşın girişine kontrollü olarak izin verilmeye başlanmıştır.

Bu dönemde Başkanlığımızın aldığı karar gereği 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için ekipler oluşturularak gerekli talepler karşılanmıştır. Bu konudaki çalışmalarımız halen devam etmektedir.

Pandemi süreci ile birlikte 1897 kişinin market alışveriş talebi karşılanmıştır.

Belediyemizin organize ettiği ihtiyaç sahiplerine gıda yardım kolilerinin dağıtımına personel ve araç desteği verilmiştir.

Bu dönemde evde kalmak zorunda olan çocuklarımızın eğitimi için yapılan organizasyon ile 8054 çocuğumuza kitap dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Pandemi nedeni ile sokağa çıkma yasağına tabi tutulan vatandaşlarımız için belediyemizin organize ettiği çiçek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Fırınlar ile işbirliği yaparak ihtiyacı olanlara ücretsiz ekmek dağıtımı yapılmıştır.

Çalışmalarında belediyemiz hizmetleri içerisinde olan ve halkımızın yoğun kalabalık oluşturacağı alanlara öncelik veren müdürlüğümüz bu alanlardaki çalışmalarında da büyük takdir toplamıştır.

Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte Pazar esnaflarının tezgah araları ve sayıları seyrekleştirilmiştir.

Pazarlara giriş çıkışın iki noktadan yapılması için gerekli bariyer ve kapı önlemleri alınmıştır.

Pazar girişlerine hijyen malzemeleri konulmuş, zaman zaman maske dağıtımı yapılmaktadır.

Pazar içerisinde bulunması gereken kişi sayısı kadar vatandaşın bulunmasına özen gösterilmekte, pazar girişinde ateş ölçümü yapılarak pazara alınmaktadır.

Bu dönemde pazarlarımızı denetime gelen üst düzey yöneticileri (Bakan, Vali ve Kaymakam) pazarlarımızın kurulum ve düzenini beğendiklerini basına da açıklamışlardır.

Pazarlarda Covit 19 salgın hakkında bilinçlendirme amacı ile anonslar ve afiş çalışmaları yapılmaktadır.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte hafta sonu kurulması gereken pazarlar hafta içi açılarak vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiştir.

Bu çalışmalarda Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğü ekipleri ile koordine sağlanmaktadır.

Kurban Alanı

Pandemi nedeni ile kurban alanında geçmiş yıllara göre daha az sayıda çadır yerinin dağıtımı yapılmıştır.

Kurban alanının etrafı tel örgü ile çevrilmiş, girişlere hijyen malzemeleri konularak gelen vatandaşların ateş ölçümleri yapılmıştır.

Kurban alanında gerekli Pandemi bilgilendirmesi ve afiş çalışmaları yapılmıştır.

Kurban kesim alanı dışında kurban kesimine izin verilmemiştir.

Kurban kesimi randevulu sistem ile sağlanmış, kesim işlemleri ikinci güne de yayılmıştır.

Bu çalışmalar İlçe Tarım Md.lüğü ve belediyemizin diğer birimleri ile koordineli olarak yürütülmüştür.

Pandemi Sürecinde Genelgelere İstinaden Yapılan Denetimler

Pandemi süreci içinde Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda; Kaymakamlık bünyesinde ortak denetim komisyonları oluşturularak denetim yapılmaya başlanmıştır.

Valilik tarafından meslek gruplarına göre işyeri denetim programı düzenlenmekte, ekiplerimizce her gün farklı bir iş yeri türü denetimi yapılmış, bu denetim sonuçları Kaymakamlığın istek ve talep programına (İSDEM) girilmiştir.

Ayrıca parklarda ve mesire alanlarında da düzenli olarak çalışmalar yapılmış, dinlenmeye gelen vatandaşlarımız Pandemi sebebi ile alınan tedbirler konusunda bilgilendirilmiştir.

İlgili genelgeler doğrultusunda işyerlerinin kapanış saati ve çalışma koşullarının denetimi için saat 23.00’a kadar görev yapan ekipler oluşturulmuştur.

Meslek odaları ile birlikte her hafta işyerlerinde, hijyen, maske ve sosyal mesafe denetimleri yapılmaya başlanmıştır.

Personel Alımı

Zabıta Müdürlüğümüz 2020 yılında 80 zabıta personel alımı gerçekleştirmiştir.

Pandemi dönemine denk gelen personel alımı sürecinde müdürlüğümüz yerleşkesinde Pandemi tedbirlerine uygun düzenleme yapılmış, hijyen, sosyal mesafe ve maske konusunda hassas davranılmış, yaklaşık 4800 kişinin başvurusu itina ile değerlendirilmiş, süreç içerisinde başvuran vatandaşlarımız için gerekli koruma tedbirleri alınarak hastalık bulaşması ve benzeri olumsuzlukların oluşmasına izin verilmemiştir.

Ayrıca yine bu dönem zabıta olarak göreve başlayan personelimiz için yine Pandemi kurallarına uygun olarak hazırlanan eğitim süreci de tamamlanmıştır.

2021 Yılı Faaliyet Bilgileri

Müdürlüğümüz 2021 yılında çeşitli işyerlerine yönelik 241.761 denetim gerçekleştirmiştir. Pandemi süreci içerisinde yapılan bu denetimlerin 43.983 adeti Pandemi tedbirlerine yönelik olup işyerlerine hijyen ve diğer tedbirler yönünden uyarı yapılmıştır.

Bu işyerlerinden 111.240 işyeri uygun bulunmuş, 76.207 işyerine noksanlıklarından dolayı ihtar, 41.258 işyerine Kabahatler Kanununa göre tutanak tanzim edilmiş ve 23.188.602 TL para cezası kesilmiş, 13.056 işyerine de Durum Tespit Tutanağı düzenlenmiş ve Encümene sevk edilmiştir.

Belediye Encümeni tarafından karara bağlanan 1.602.463 TL ceza kararı tahsil edilmiştir.

Müdürlüğümüz 2021 yılında 18.860 şikayeti değerlendirmiştir.

Telsiz ve haber merkezimiz 2021 yılında 4.764 talep ve şikayeti ilgili birimlere ileterek gereğinin yapılmasını sağlamıştır.

Seyyar Çalışmalarımız

•Zabıtalarımız can güvenliği olmadan seyyar satıcılık yapanlarla mücadele etmek durumundadır. Buna rağmen seyyar satıcılara karşı yaya ve araçlı ekiplerle müdahale edilerek satış yapmaları engellenmektedir.

• Seyyar satıcılara yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 2021 yılında 55 adet işporta tezgahına el konularak depomuzda emanete alınmıştır.

• Çankaya genelinde Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile gece yaptığımız kokoreç, köfte vs. satıcılara yönelik ortak çalışmamız oldukça başarılı olmuştur.

• Ekiplerimizce 2021 yılında 33 adet seyyar satıcılara ait tezgah tablasına el konularak emanete alınmıştır.

• Ayrıca Ekiplerimiz tarafından el konulan 2.554 Kg. meyve-sebze ve yeşillik ile çok sayıda muhtelif gıda maddesi, ihtiyacı olan yardım kuruluşlarına teslim edilmiştir.

Dilencilere yönelik görev yapan ekibimiz 2.259 dilenciye müdahalede bulunmuştur

• Görsel kirlilik oluşturan tabela ve bez afiş ile yayaların geliş-geçişini engelleyen portatif tabelalara yönelik oluşturulan ekibimiz, ağırlıklı olarak merkezi yerlerde belirlenen program dahilinde çalışmalar yapmaktadır.

• Bu çalışmalar neticesinde 2021 yılında 18.430 adet tabela, bez ve kırlangıç afiş toplanarak, depomuzda emanete alınmıştır.

• Bölgemiz dahilinde seyyar olarak faaliyet göstermeye çalışan megafonlu araçlara yönelik çalışmalar sonucunda 19 araç otoparka çekilerek gerekli cezai işlemler yapılmıştır.

• Parka çekilen araçlar dışında 18 aracın da ruhsatları alınarak, gerekli cezai işlem yapılmıştır.

Denetim ve Kapama Amirliği

• Amirliğimiz program dahilinde denetim yapmakla beraber belirli günlerde iş türlerine göre denetim yapmaktadır.

Denetim ve Kapama Amirliğimizce; Belediyemizce alınan encümen kararlarının uygulanmasında istikrarlı ve tutarlı bir çalışma yürütülmüş, işyerlerinin, ruhsatlandırılması sağlanmış, sorunu çözemeyen işyerleri Y.D.K. almış, Y.D.K. alamayan ve faaliyetine devam etmeye çalışan işyerleri sorumluları, mührü fek ettiklerinden dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu dönemde 500 iş yeri mühürlenmiş, 264 işyerine mühür fek işlemi uygulanmıştır.

Çevre Denetim Amirliği

İlçe sınırları içerisinde bulunan;

• inşaat çalışmaları,

• yıkım çalışmaları,

• iskeleli dış cephe tadilatları,

• bina içi tadilatlar

• kazı çalışmalarının denetimini yapmaktadır.

Ayrıca; inşaat ve yıkım ruhsatı öncesinde, Çevresel Güvenlik Önlemlerinin kontrolünü yaparak Uygunluk Yazısı vermektedir.

Yapmış olduğu denetimlerde;

• izin/ruhsat kontrolü,

• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen çalışma saatlerinin denetimi,

• çevre kirliliğini önleyici denetimler,

• kaldırım/yol üzerinde oluşan işgal denetimleri yapılmaktadır.

2021 yılında inşaat ve tadilat konusunda toplamda 7.183 şikayet konusu değerlendirilerek şikayetçi vatandaşlara bilgi verilmiş, tespit edilen eksik hususlar için, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ilgili maddeleri gereği İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek idari para cezası uygulamıştır.

Temizlik Kontrol Ekibi

• Bu ekibimiz program dahilinde Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile koordineli çalışmalar yaparak, erken çöp çıkaran işyeri ve konutlara gerekli tebligatları yapmakta olup, çöp çıkartma saatlerine uymayan işyeri ve konutlara gerekli cezai işlemleri uygulamaktadır.

• Bu ekibimiz 2021 yılında erken çöp çıkarılmaması ve konteyner konulması yönünde, işyerlerine ve konutlara 3.598 adet tebligat yapılmıştır.

Pazar Yerleri

İlçe sınırlarımız içerisinde 21 pazar yeri olup 23 pazar kurulmaktadır. Ayrıca bu pazarlar dışında Ayrancı , Ümitköy Pazar Yerinde Pazar günleri organik ve antika, Yenişehir Pazar Yerinde Çarşamba ve Cumartesi günleri dışında İmar A.Ş. Tarafından Sosyete Pazarı, Küçükesat Pazar Yerinde Cuma ve Cumartesi günleri el emeği pazarları kurulmaktadır.

• Kurallara uymayan pazarcı esnafına toplam peşin para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 15 adet tezgah ise faaliyetten men edilmiştir.

-Satıcı ve üretici satış yerleri tespitleri yapılarak, Pazar krokileri ve yer numaralandırılması tamamlanarak tüm Pazar yerleri esnaf listeleri U.K.B.S. Kayıt Sistemine alınmış, Pazar Tahsisi işlemlerine ait Belediye Encümen Kararı alınarak işlemleri devam etmektedir.

Bölgemizdeki pazarlarda faaliyet gösteren esnaflarımızın Pazar tartıları düzenli olarak Ölçü ve Ayarlar Şefliğimizce kontrol edilmektedir. 2021 yılında 2.671 tartı kontrolü yapılmıştır.

Pazar Yerleri

Tüm Şikayet, Talep ve Önerileriniz İçin 444 06 01

Zabıta Müdürlüğü İletişim

Çankaya Belediyesi Yerleşkesi

Şehit Gönenç Cd. ile Süleyman Bey Sk. Köşesi Maltepe

 

Zabıta Merkez Amirlikleri

Muhsin Çelik (Balgat)Zabıta Merkez Amirliği

Oğuzlar Mh. Barış Manço Cd.-1397 Sk. Köşesi,
Pazar İçi

Hüseyin Bozkurt (K.Eat) Zabıta Merkez Amirliği

Muhsin Ertuğrul Mh. Belligün Sokak Esat Pazarı İçi

Müslüm Ballıktaş (Yıldız) Zabıta Merkez Amirliği

Yıldızevler Mh. Simon Bolivar Cd. Arıtım Sk.Pazar İçi

Ümitköy Zabıta Merkez Amirliği

Ahmet Taner Kışlalı Mh. 2899 Sk. Pazar İçi

Ali Sami Ersever (Kızılay) Zabıta Merkez Amirliği

Sakarya Caddesi

Ferhat Turp (Dikmen) Zabıta Merkez Amirliği

Naci Çakır Mh. 752 Cd. R. Börekçi Camii Yanı, Pazar İçi

Zabıta Müdürlüğü Yönetim Şeması

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Zabıta Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

Fotoğraf Galerisi

Bu sayfa 771765 kere görüntülendi.
<< Geri Dön