ÇEVRE DENETİM ve GÖZLEM FAALİYETİ

Farklı meslek gruplarından teknik eleman ve zabıta memurlarından oluşan ekiplerce ilçe  sınırlarımız  içerisinde çevre denetim faaliyeti yürütülmektedir. Ayrıca vatandaşlardan gelen yazılı ve sözlü şikayetleri de yerinde denetimler yapılarak sorunların giderilmesine yönelik çalışma faaliyetleri yürütülmektedir.

Bina yıkımı ve yapımı öncesi çevre güvenlik yazısı başvuruları değerlendirilmektedir.

Çevre yazısı için

 • Başvuru dilekçesi
 • Yapımcı veya arsa sahibi kimlik fotokopisi

BELGELERİ GEREKLİDİR.  

Çevre Denetim Ekipleri

 • Her türlü kaçak hafriyat toprağı, inşaat atığı vb. kirletici öğe denetimi,
 • İnşaatların çevre güvenlik önlemi ve işgaliye denetimi,
 • İnşaat çalışma saatleri denetimi,
 • Bina yıkım denetimi işlemlerini yapmaktadırlar.

Çevre Güvenlik Yazısı için İstenen Belgeler

"Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında İlçemiz sınırları içerisinde hafriyat ve inşaat faaliyeti öncesinde parsel bazında yapacakları çalışmalara yönelik almaları gereken çevre güvenlik önlemlerine ilişkin gerçek kişi ve şirketlerin "Çevre Güvenlik Yazısı Onayı" alması zorunludur. Bu doğrultuda bu kişilerin (gerçek/tüzel) faaliyet öncesi Müdürlüğümüze gelerek;

 • 1 adet başvuru dilekçesi (Müdürlüğümüzden alınacak),
 • 2 adet inşaat denetim izin formu (Müdürlüğümüzden alınacak),
 • 3 adet Taahhütname (Müdürlüğümüzden alınacak),
 • Şirket ise İmza Sirkülerini, Ticaret Sicil Gazetesi, Vekâletname
 • Şahıs ise Kimlik fotokopisi

Yukarıda belirtilen belgeleri getirerek Çevre Güvenlik Yazısı  Onayı başvurusunda bulunması gerekmektedir. Söz konusu başvuruda bulunmayan firma ve/veya şahısların faaliyetlerinin tespiti durumunda ilgili yönetmelik hükümleri ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.

Çevre Yazısı ve Gerekli Evraklar

İnşaat ruhsatı alma öncesi "çevre yazısı uygundur" belgesi alabilmek için inşaat firmalarının doldurması gereken zorunlu belge;

Çevre Denetim Formu

 

Doldurulacaktır. Islak imzalı olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne müracaat edilecektir.

Bu sayfa 318091 kere görüntülendi.
<< Geri Dön