MİSYON, VİZYON ve İLKELERİMİZ

MİSYONUMUZ

Belediye hizmetlerini,

  • Kamu yararını ve çıkarını temel alarak,
  • Kamu kaynaklarını etkin ve etkili kullanarak,
  • Çağdaş teknolojiden faydalanarak,
  • Şeffaf, hesap veren, katılımcılığı ve vatandaş memnuniyetini esas alan, çalışanını koruyan, güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sunarak yerine getirmek ve Çankayalıların refah seviyesini ve yaşam kalitesini yükseltmek.

VİZYONUMUZ

Yeni Nesil Belediyecilik anlayışı ile Çankaya’yı 21. yüzyılın çağdaş kent yapılanmasının en güzel ve seçkin örneklerinden biri yaparak model bir kent yaratmak.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Kamu Yararı

Belediyemiz tüm iş, hizmet ve işlemlerinde kamu yararını temel alır. Bu kapsamda, kamu çıkarı ve yurttaş memnuniyeti önceliklidir.

Şeffaflık

Belediye hizmetleri, alınan kararlar, plan ve projelere ilişkin bilgilere halkın erişimi ve belediye gelirlerinin nasıl kullanıldığı konusunda halkın bilgilendirilmesi sağlanarak şeffaf bir belediye yaratılacaktır.

Eşit Hizmet

Belediyemiz, ayrım gözetmeksizin tüm halkımıza eşit hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

Katılımcılık

Gereksinimlerin saptanmasından uygulamaya kadar her aşamada katılımın sağlanması esastır. Çankayalılar ile birlikte her konuda ortak akla dayalı projeler geliştirilerek, halkın sadece beklenti iletme aşamasında değil, izleme ve değerlendirme aşamasında da yer alması sağlanmaktadır.

Pozitif Ayrımcılık

Kadın, çocuk, yaşlı ve engelli hemşerilerin belediyenin desteğinde ve güvencesinde yaşaması sağlanacak, hizmet eksiği olan yerlere yeterli nitelikte kentsel hizmet ve olanaklar sunularak, zayıfı kollayan, yoksula destek olan bir belediye anlayışı hâkimdir.

Hesap Verilebilirlik

Karar alıcıların ve uygulayıcıların yetkilerini kullanmalarından ve yapmış olduğu faaliyetlerden sorumlu olduğu, hesap verir ve şeffaf bir belediye olmak temel amacımızdır.

Etkin ve Etkili Hizmet

Kamunun kaynakları bir kuruşuna kadar boşuna harcamayacak şekilde, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda kullanılacaktır.

Etik Değerlere Bağlılık

Belediye hizmetleri vatandaş odaklı, dürüst, güvenilir ve adil olarak sunulacaktır.

Güler Yüzlü ve Çözüm Odaklı Olmak

Vatandaşa güler yüzlü hizmet verilecek, vatandaş ile yakından ilgilenilecek, sorunları dinlenerek talepler hızlı bir şekilde yerine getirilecektir.

İnsan ve Çevre Odaklılık

Çevreyi korumayı ve güzelleştirmeyi ön planda tutan insan odaklı bir yaklaşımla hizmetlerimizi sunacağız.

Bu sayfa 520799 kere görüntülendi.
<< Geri Dön