BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kurumumuz, belediye hizmetlerini, kamu yararını ve çıkarını temel alarak, kamu kaynaklarını etkin ve etkili kullanarak, çağdaş teknolojiden faydalanarak, şeffaf, hesap veren, katılımcılığı ve vatandaş memnuniyetini esas alan, çalışanını koruyan, güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sunarak yerine getirmek ve Çankayalıların refah seviyesini ve yaşam kalitesini yükseltmek ve yeni nesil belediyecilik anlayışı ile Çankaya’yı 21. yüzyılın çağdaş kent yapılanmasının en güzel ve seçkin örneklerinden biri yaparak model bir kent yaratmak amacıyla yürütülen çalışmaların ilgili tüm taraflarla işbirliği içerisinde programlanmasını, uygulanmasını ve izlenmesini etkin bir şekilde koordine etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda hizmet ve işlemlerinde kamu yararını temel alır. Bu kapsamda, kamu çıkarı ve yurttaş memnuniyeti öncelikli olduğu için gerekli politika ve stratejileri geliştiren, reformlara öncülük eden ve koordinasyonu sağlayarak diğer belediyelere örnek olan temel kurum olmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda kuruluşumuzda yasal uyumluluklar çerçevesinde gerektiği kadar bilme prensibine uygun erişim kontrolleri, gelişen teknolojiye uygun güvenlik önlemleri alınır. Bilgi güvenliği tehditleri göz önünde bulundurularak kuruluş bilgi varlıkları ve hizmetleri açısından riskler ve önlemler arasında uygun bir denge sağlayan bilgi güvenliği risk yönetimi sistemi uygulanır. Bu çerçevede bilgi güvenliği amaçlarımız;

1. Kurum bilgi varlıklarına sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesi, erişilen verilerin doğruluğunun sağlanması ve beklenen süreler içinde erişilebilir olması,

2. Bilişim sistemlerinin yönetilmesinde bilgi güvenliği ve iş standardizasyonunun sağlanması,

3. Yasal gereksinimlere, sözleşmelere ve standartlara uyumun sağlanmasıdır.

Belirlenen bilgi güvenliği amaçlarını gerçekleştirmek ve TS ISO/IEC 27001 standardına uygun bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakların tahsis edileceğini, etkinliğini değerlendireceğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm ilgili taraflarca anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt ederiz.

 

Bu sayfa 59591 kere görüntülendi.
<< Geri Dön