İmar İlanları

09 Temmuz 2019 Salı

8 Ocak 2021

Alacaatlı Mahallesi Tp. 736 Parselde (44633, 44637, 44641, 44642, 44655, 44656, 44666 Adalar İle 62251/3, 63303/2,3,4,5, 63304/2, 63305/1, 63306/2, 63307/1 Parsellerde) “Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesi Çalışması”na İlişkin İlanı

15 Ocak 2021

Alacaatlı Mahallesi 60984 Ada 1 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İlanı

Maltepe Mahallesi 6097 Ada 3 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İlanı

Mutlukent Mahallesi 17885 Adanın Kuzeyindeki Park Alanında Doğalgaz Reglaj İstasyonu Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İlanı

20 Ocak 2021

Alacaatlı Mahallesi 44418 Ada 7 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İlanı

26 Ocak 2021

Akpınar Mahallesi Heyelan Bölgesinde İmarın 25893, 25896, 25897, 25898, 25900, 26027, 26028, 26030, 26031, 26032, 26033, 26038, 28032, 28033, 28034, Ve 28035 Sayılı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İlanı

12 Şubat 2021

Alacaatlı 3. Bölge 5. Etap Uygulama İmar Planı’, ‘Alacaatlı 4. Bölge Uygulama İmar Planı’, ‘Alacaatlı Tp.485 Parsel Mevzii İmar Planı’ ve ‘Alacaatlı Tp.467-468-476 Parseller (Eski 210…223, 228…237 Adalar) ’Planlama Alanlarında ‘Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesi’ne İlişkin İmar Plan Değişikliği İlanı

19 Şubat 2021

Karakusunlar 36, 37 (Uygulama Öncesi İfraz Olmuş), 39 (Uygulama Öncesi İfraz Olmuş) Sayılı Parsellerin Düzenlemeye Alındığı 68570/1 (Kısmen) Ve 81129 (Kalan Kısmı) Nolu Parselasyon Planları İlanı

5 Mart 2021

50. Yıl Parkı ve Çevresi KDGPA Uygulama İmar Planında Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin İmar Planı” Değişikliği İlanı

11 Mart 2021

Aziziye Mahallesi, 4945 Ada 26 Nolu Parselin Yapı Yüksekliğinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İlanı

15 Mart 2021

Mimar Sinan Mahallesi 26619 Ada İçerisindeki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Beytepe Mahallesi 28127 Ada 2 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Ümit Mahallesi 13134 Ada 2 Parselin Kuzeyindeki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Koru Mahallesi 17039 Adanın Doğusundaki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Ümit Mahallesi 13880 Adanın Batısındaki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

17 Mart 2021

Alacaatlı Mahallesi 60868 Ada 1 Ve 60867 Ada 2,3 Ve 4 Sayılı Parsellere İlişkin Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklikleri İlanı

Güneybatı Ankara Çevre Otoyolu İçi Kentsel Gelişme Bölgesi 3. Bölge 9. Etap Uygulama İmar Planında Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin İmar Planı Değişikliği İlanı

22 Mart 2021

Oran Mahallesi 7863 Ada 3 Nolu Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

23 Mart 2021

Beytepe Mahallesi 28091 Ada 3 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Beytepe Mahallesi Kd.5594 Nolu Parsel İçerisinde Trafo Merkezi Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

29 Mart 2021

Ahlatlıbel Mahallesi Hava Radar Mevzi Komutanlığı Alanına Ait Bina Yükseklerinin Belirlenmesine İlişkin 1/2500 Ölçekli Karar İlanı

30 Mart 2021

Ahmet Taner Kışlalı, Yaşamkent, Alacaatlı ve Dodurga Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Güneybatı Ankara Çevre Otoyolu İçi Kentsel Gelişim Bölgesi 2. Bölge I, II, III Etaplar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlanı

Maltepe Mahallesi 5871 Ada 10 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Alacaatlı Mahallesi 279 Ada 1,2,3,4,5,6,7 Sayılı Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

31 Mart 2021

Çayyolu Mahallesi 44048 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Söğütözü Mahallesi 7577 Ada 15 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Dodurga Mahallesi Türkkonut (Dodurga) Uygulama İmar Plan Sınırında Kalan Alanda Kat Yüksekliğinin Belirlenmesine Yönelik 1/2000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Dikmen Mahallesi Tp.610 Parselin ‘BHA’ Kullanım Alanının ‘Park’ Olarak Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

2 Nisan 2021

Mustafa Kemal Mahallesi 28167 Ada 2 Sayılı Parselin Kuzeyinde Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Alacaatlı Mahallesi, Alacaatlı 1. Bölge 2. Etap Sınırlarında Kalan Alanlar İle 63949/1, 63950/1, 63951/1, 44834/2, 44843/4,5,6, 44848/2, 63863/1 Sayılı Ada/Parsellerde "Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesi’’ ne İlişkin İmar Plan Değişikliği İlanı

Yukarı Bahçelievler Mahallesi 1575 Ada 14 Parselin Kuzeyinde Yer Alan Alanda Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Beytepe Mahallesi 28531Ada 5 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Konya Yolu Doğusu Balgat Mahallesi 29188 (4 Parsel Hariç), 25984, 26005 (17,18 Parseller Hariç), 29218, 9895, 9896, 9897, 29370, 29200 Sayılı İmar Adalarında Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesi"ne Yönelik 1/2000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

12 Nisan 2021

Zafertepe Mahallesi 26612 Ada 7 Nolu Parselin Bina Yüksekliğinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

14 Nisan 2021

Çayyolu Mahallesi 40454 Ada 2 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Tavsiye Olarak Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İlanı

27 Nisan 2021

Çayyolu Mahallesi 42113 Ada 1 Sayılı Parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

5 Mayıs 2021

Çavuşlu Mahallesi İmarın 3 Ada 1 Parsel İle Kadastro 106 Ada 200 Ve 201 Sayılı Parsellerin Düzenlemeye Alındığı, Çankaya Belediye Encümeninin 02/03/2021 Tarih Ve 554.13 Sayılı Kararının, 5216 Sayılı Kanunun 7/B Maddesi Gereğince Ankara Büyükşehir Belediye Encümenin 08.04.2021tarihli ve 421sayılı Kararı İle Onaylanan 81293 Nolu Parselasyon Planı İlanı

7 Mayıs 2021

Dikmen Mahallesi İmarın 16128 Ada 12 Sayılı Parsele Yönelik Olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Hazırlanan Ve 12/11/2019 Tarihli Ve 1806 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Onaylanan 1/25.000 Ölçekli Nazın İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Askı Sürecinde Yapılan İtirazlara Göre Tadil Edilen Ve 09/04/2021 Tarihli Ve 3805 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Karar İle Onaylanan , 16128 Ada 12 Sayılı Parsele Yönelik Olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Hazırlanan 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 18058 Ada 1 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Ve Tavsiye Niteliğindeki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İlanı

20 Mayıs 2021

Alacaatlı Mahallesi ‘İlko, Zümrütköy, Gama, Erdemkent Yapı Kooperatifleri ile Alacaatlı 1. Bölge 3. Etap Uygulama İmar Planı ve Çevresindeki Mevzii Planları Kapsayan Alanda’ Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine Yönelik 63859 Ada 3 Nolu Parselde Kat Sayısının 35 Kat Olarak Düzenleyen 1/2500 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Hilal Mahallesi 26955 Ada 1 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Tavsiye Nazım İmar Planı Teklifinin E:0,15 Olarak Tadilen Onayı İlanı

Mutlukent Mahallesi 'Beytepe Tp. 36,39,51 Kd. 187,5511 Parseller İlave İmar Planının Plan Notlarında Değişiklik Yapılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

7 Haziran 2021

Beytepe Mahallesi 28351 Ada 5 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

11 Haziran 2021

Ümit Mahallesi 42114 Ada 2 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Sağlık Mahallesi 1034 Ada 41-55 Parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Malazgirt (Osman Temiz- İlker) Mahallesi 27225-27226 Adalar Arasındaki Park Alanında Bulunan Trafo Yerine İlişkin Hazırlanan, Çankaya Belediye Encümenimizin 01.04.2021 Tarih Ve 996.13 Sayılı Kararının 5216 Sayılı Kanunun 7/B Maddesi Gereğince Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 20.05.2021 Tarihli Ve 515 Sayılı Kararı İle Onaylanan 81288 Nolu Parselasyon Planı İlanı

29 Haziran 2021

Alacaatlı 7. Bölge ve 61035, 60246, 60248, 60249, 60250 Ve 61066 Nolu Adalara İlişkin “Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesi”ne Yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Lodumlu Mahallesi 28960 Ada 2 ve 28975 Ada 4 Parsellerde “Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine Yönelik” Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Çayyolu Mahallesi 63609 Ada 11 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

1 Temmuz 2021

Alacaatlı 2. Bölge (Eskişehir Yolu Alacaatlı Köyü Batısı) Uygulama İmar Planı, S.S.Danıştay Meslek Mensupları Yapı Kooperatifi Mevzi İmar Planı, Çayyolu Mesa 2 Koru Sitesi Mevzi İmar Planı ve Çayyolu Tp. 823 Parsel Mevzi İmar Planı (16820 Ada 2 Parsel) Planlama Alanlarında Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesi Çalışması İlanı

2 Temmuz 2021

Lodumlu (Beytepe) Mahallesi 407 Ada 1 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

7 Temmuz 2021

Çayyolu Mahallesi 16816 Ada 1 Nolu Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

9 Temmuz 2021

Eskişehir Yolu Güneyi Konya Yolunun Batısında Karakusunlar Bölgesinde Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin İmar Planı Değişikliği İlanı

13 Temmuz 2021

Eskişehir Yolu Kamu Kuruluşları Alanı 2. Etap Uygulama İmar Planı Olan Alanda “Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesi” Çalışması Hakkındaki İlanı

Alacaatlı Mahallesi 44843 Ada 6 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Eskişehir Yolu Kuzeyi 1. Kısım (ÇŞB İle ODTÜ Kavşağı Arası) Olarak Belirlenen Alanda “Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesi” Çalışması Hakkındaki İlanı

26 Temmuz 2021

Dikmen Mahallesi Sınırları İçinde Bulunan Tapulama 610 Nolu Parsele İlişkin 81142/1 Nolu Parselasyon Planı İlanı

27 Temmuz 2021

Metin Akkuş Mahallesi 7447 Ada 13 Sayılı "Park" Alanı Parselinin, Bir Önceki "Konut" Alanı Kullanım Kararına Yeniden Dönüştürülmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

4 Ağustos 2021

Alacaatlı Mahallesi 60868 Ada 1 ve 60867 Ada 2,3 ve 4 Sayılı Parsellere İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İadresi Bakanlığınca Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliklerine Yönelik Askı Sürecinde Yapılan İtirazların Reddedilmesi ve Söz Konusu Plan Kapsamında "Anaokulu Alanı, Ortaokul Alanı ve Kapalı Spor Tesis Alanı ve Park" Kullanım Kararını İçeren Kısmının İse Yeniden Düzenlenerek Hazırlanan İmar Plan Değişiklikleri İlanı

5 Ağustos 2021

Ümit (Çayyolu-1) Mahallesi 42106 Ada 1 Sayılı Parsele İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İadresi Bakanlığınca Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

6 Ağustos 2021

Kazım Özalp Mahallesi ile 100. Yıl Mahallesinde Bulunan Reşit Galip Caddesinin Ticaret Yolu Olarak Düzenlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Tavsiye Niteliğindeki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlanı

12 Ağustos 2021

Alacaatlı, Yaşamkent, Dodurga ve Ahmet Taner Kışlalı Mahalleleri Güney Batı Ankara Çevre Otoyoluİçi Kentsel Gelişim Bölgesi 2. Bölge 1-2-3Etaba Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

13 Ağustos 2021

Çukurambar Mahallesi 27506 Ada 2 Sayılı Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

18 Ağustos 2021

Kızılay Mahallesi 1173 Ada 32 Nolu Parselin Güneybatısındaki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Güvenevler Mahallesi 2862 Ada 38 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Çayyolu Köyü ve Güneyi Kat Yüksekliklerinin Belirlenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

23 Ağustos 2021

Beytepe Mahallesi 28817 Ada 1 Ve 28818 Ada 2 Nolu Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

1 Eylül 2021

Koru Mahallesi “Çayyolu Toplu Konut Alanının Bir Kısmı, Çayyolu Tp.536, 537, 538 Parseller, Mesa Plaza ve Mesa 1 Koru Sitesi ve Çevresindeki Ada Parselleri Kapsayan Alanda” Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin İmar Planı Değişikliği İlanı

Çiğdem Mahallesi 27429 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

8 Eylül 2021

Oğuzlar Mahallesi 7235 Ada 1-15 Sayılı Parsellerde (Yeni 16 Parsel) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Yaşamkent Mahallesi 43665 Ada 1 Parsele İlişkin Kat Yüksekliğinin Değiştirilmesine İlişkin Karar İlanı

22 Eylül 2021

Mustafa Kemal Mahallesi 28297 Adanın Doğusundaki Park Alanında Bir Adet Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İlanı

Koru Mahallesi 18135 Ada 3 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Mutlukent Mahallesi 17885 Adanın Kuzeyindeki Cumhuriyet Parkında Doğalgaz Reglaj İstasyonu Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Çlçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Askı İtirazlarının Kabulü İle İlgili İlan

1 Ekim 2021

Bahçelievler Mahallesi 2654 Ada 4 Sayılı Parsele İlişkin 8445/4 Nolu Parselasyon Planı İlanı

4 Ekim 2021

Alacaatlı Mahallesi 60868 Ada 1, 60867 Ada 2, 3, 4 Parsel Nolu Taşınmazlara İlişkin Yapılan ve 09.03.2021 Tarihli, 3597 Sayılı ve 09.07.2021 Tarihli 4260 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları İle Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Göre Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Parselasyon Planı İlanı

8 Ekim 2021

Yaşamkent Mahallesi 42901 Ada 2 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

12 Ekim 2021

Alacaatlı Mahallesi 63919 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

13 Ekim 2021

Üniversiteler Mahallesi 29173 Ada 3 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

18 Ekim 2021

Mutlukent (Angora) Mahallesi 18774 Ada 2 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

1 Kasım 2021

İlko, Zümrütköy, Gama, Erdemkent Yapı Kooperatifleri ile Alacaatlı 1. Bölge 3. Etap Uygulama İmar Planı ile Çevresindeki Mevzii Planları Kapsayan Alanda “Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesi Çalışması”na  Askı Süresinde Yapılan İtirazlar

Söğütözü Mahallesi 28383 Ada 2 Parsele İlişkin 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Birlik Mahallesi 28452 Ada 6-7 Parsel, 26682 Ada 2 Parsel, 28451 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

2 Kasım 2021

Topraklık Mahallesi 8162 Ada 39 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Söğütözü Mahallesi, İmarın 28381 Ada 8 Sayılı Paselin Geldisi Olan Park Alanına Dönüştürülmesine İlişkin Parselasyon Planı İlanı

3 Kasım 2021

Aziziye Mahallesi 6104 Ada 2 Parselin Kuzeyindeki Park Alanında 1 Adet Trafo Yerinin Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Huzur Mahallesi 25446 Ada 1 Parselde Yüksekliklerin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Yukarı Dikmen Mahallesi 26267 Adanın Doğusundaki Otopark Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

8 Kasım 2021

Yukarı Dikmen Mahallesi Dikmen Meskun Konut Alanı (Köy İçi), 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

22 Kasım 2021

Boztepe ve Bademlidere Mahallelerinin Yaklaşık 3,5 Hektarlık Alana (kadastro parselleri) İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlanı

24 Kasım 2021

Yeni Beytepe Mahallesi 80044/1, 80045/1, 80046/1 No.lu Ada/Parselleri Kapsayan İlan

2 Aralık 2021

Bahçelievler, Yukarı Bahçelievler, Anıttepe, Maltepe, Yücetepe, Mebusevler Mahalleleri Sınırlarında Tespiti Yapılan Muhtelif Sokak ve Caddelerin “Ticaret Yolu” Olarak Belirlenmesine Yönelik Teklifin Plan Notu İptalen Yalnızca Ticaret Teşekkülünün Tespitinin “Onayı”na İlişkin 1/3000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlanı

Alacaatlı Mahallesi 44593 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

6 Aralık 2021

Yaşamkent Çayyolu Mahallesi 42026 Ada 2-3 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

7 Aralık 2021

2. Etap; Emek Mahallesi Sınırlarında Ankara Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin 19.f.1 Maddesine Göre Ticaret Kullanımı Yapabilecek Konut Parsellerinin Cephe Aldığı Yolların Belirlenmesine İlişkin İmar Planı

3. Etap; Öncebeci, İncesu, İleri,Arka Topraklık, Seyrantepe, Tınaztepe, Esatoğlu Mahalleleri Sınırlarında Ankara Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin 19.f.1 Maddesine Göre Ticaret Kullanımı Yapabilecek Konut Parsellerinin Cephe Aldığı Yolların Belirlenmesine İlişkin İmar Planı

Öveçler, Aşağı Öveçler, Şehit Cevdet Özdemir, Ata, Şehit Cengiz Karaca Mahalleleri Sınırları İçinde Bulunan; Çankaya İlçesi Kabil Caddesi Ticaret Yoluna İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Tavsiye Niteliğinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

13 Aralık 2021

Çukurambar Mahallesi 27565 Ada 1 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

20 Aralık 2021

Ümit Mahallesi 13880 Ada 3 Parseli Kapasayan 72600/6 Nolu Parselasyon Planına İlişkin İlan

22 Aralık 2021

Ehlibeyt (Balgat) Mahallesi 260220 Ada 5 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

27 Aralık 2021

Çukurambar Mahallesi 27508 Adanın Doğusundaki Park Alanında Bir Adet Trafo Yerinin Ayrılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

4 Ocak 2022

Yaşamkent Çayyolu Mahallesi 42923 Ada 3 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

21 Ocak 2022

Ankara Kadastro Müdürlüğü Kadastro Güncelleme İlanı

24 Ocak 2022

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 42394 Ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Mutlukent Mahallesi 13026 Adanın Güneybatısındaki Park Alanında Bir Adet Dağıtım Merkezi Alanı Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Mutlukent Mahallesi 28456 Ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

25 Ocak 2022

Beytepe Mahallesi 355 Ada 10 Parselin Güneyindeki Park Alanında "Trafo Yeri" Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Ahlatlıbel Mahallesi 528 Ada 2 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Beytepe Mahallesi 28830 Adanın Batısındaki Park Alanında "Doğalgaz Regülatör Alanı" Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

28 Ocak 2022

Remzi Oğuz Arık Mahallesi 2515 Ada 114 Parseli Kapsayan 6600/9 Nolu İmar Uygulaması İlanı

7 Şubat 2022

İşçi Blokları Mahallesi 15251 Ada 3 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

8 Şubat 2022

Keklikpınarı Mahallesi 13840 Ada 2 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

11 Şubat 2022

Yıldızevler Mahallesi 28376 Ada 1 Parselde Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

14 Şubat 2022

Bademlidere Mahallesi 26438 Ada 2 Parselde 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

21 Şubat 2022

Dilekler Mahallesi 29317 Ada 13 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

25 Şubat 2022

Aşağı Öveçler Mahallesi 7523 Ada 28 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

1 Mart 2022

Ahlatlıbel Mahallesi 529 Ada 1 Parselde Bina Yüksekliğinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

7 Mart 2022

Devlet Mahallesi Kara Harp Okulu Komutanlığı, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Alanında 29189 Ada (11,19,20 Parseller Hariç), 29246 Ada (1 Parsel Hariç), 13300 Adada Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine Yönelik İmar Planı Değişikliği İlanı

Ahlatlıbel (Lodumlu) Mahallesi 98 Ada 1 Parselde 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Lodumlu Mahallesi 26075 Ada 1,15 Ve 16 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Alacaatlı Mahallesi 60714 Ada 1 Ve 2 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

14 Mart 2022

Çukurambar Mahallesi 16122 Ada 1 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Koru Mahallesi 18135 Ada 3 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

17 Mart 2022

Boztepe ve Bademlidere Mahalleleri Sınırında Bulunan 21 Hektarlık Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

28 Mart 2022

Balgat Mahallesi 7235 Ada 1 ile 15 Nolu Parseller İle 6938 Ada 1 Nolu Parseli Kapsayan 59800/2 Nolu İmar Uygulaması

29 Mart 2022

Çiğdem Mahallesi 27429 Ada 1 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

5 Nisan 2022

Ümit Mahallesi 13134 Ada 2 Sayılı Parselin Kuzeyinde Bulunan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Çlçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

7 Nisan 2022

Ümit Mahallesi 64473 Ada 2 Parsel Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

13 Nisan 2022

Fidanlık Mahallesi 1052 Ada 2 Parselin Batısındaki Park Alanında “Trafo Yeri” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Alacaatlı Mahallesi 60717 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Alacaatlı Mahallesi 60877 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Alacaatlı Mahallesi 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 Sayılı Adalar, 49 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Parseller Ve 97 Ada 1 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Beytepe 3. Etap Toplu Konut Alanı Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

5. Etap: Gaziosmanpaşa, Yüzyıl, Kazım Özalp İle Büyükesat Mahallesinde 1/3000 Ölçekli, Yönetmeliğin 19.F.1. Maddesine Göre Ticaret Kullanımı Yapılabilecek Konut Parsellerinin Cephe Aldığı Yolların Belirlenmesi Çalışması İlanı

14 Nisan 2022

4. Etap: Kavaklıdere, Barbaros, Remzi Oğuz Arık, Küçükesat, Doğuş Ve Muhsin Ertuğrul Mahallesinde 1/3000 Ölçekli, Yönetmeliğin 19.F.1. Maddesine Göre Ticaret Kullanımı Yapılabilecek Konut Parsellerinin Cephe Aldığı Yolların Belirlenmesi Çalışması İlanı

18 Nisan 2022

Çayyolu-1 Mahallesi 42394 Ada 1 Parsele İlişkin 84115/1 Nolu İmar Uygulaması

20 Nisan 2022

Beytepe Mahallesi 28105 Ada 1 Parsel, 28122 Ada 7 Parsel ve 28429 Ada 1 Parselde 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

22 Nisan 2022

Kırkkonaklar Mahallesi 26295 Ada 8,10,11,12 Sayılı, 26296 Ada 1,2,5,6,7 Sayılı ve 3497 Ada 12 Sayılı Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

27 Nisan 2022

Çayyolu Köyü Ve Güneyi İmar Planında Kalan Ada/Parsellerde Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

10 Mayıs 2022

Sağlık Mahallesi 1039 Ada 14 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Alacaatlı Mahallesi 44499 Ada 2 Nolu Parseli Kapsayan 84178/15 Nolu Parselasyon Planı Uygulaması

11 Mayıs 2022

Aşağı Öveçler Mahallesi 25686 Ada 8 Parselde Bina Yüksekliğinin Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

18 Mayıs 2022

7. Etap: Aydınlar, Naci Çakır, Osman Temiz, Şehit Cevdet Özdemir, Şehit Cengiz Karaca, İlkadım ve Metin Akkuş Mahallesinde 1/2000 ölçekli, Yönetmeliğin 19.f.1. Maddesine göre Ticaret Kullanımı Yapılabilecek Konut Parsellerinin Cephe Aldığı Yolların Belirlenmesi Çalışması” İlanı

20 Mayıs 2022

Üniversiteler Mahallesi ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

23 Mayıs 2022

Mürsel Uluç Mahallesi 26811 Adanın Güneyindeki OtoparkAalanında “Trafo Yeri” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Alacaatlı Mahallesi 44845 Adanın Doğusundak Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasınaİilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

25 Mayıs 2022

Maltepe Mahallesi 6097 Ada 3 Parsel Kat Yüksekliğinin Belirlenmesine İlişkin Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

2 Haziran 2022

Koru Mahallesi 17036 Adanın Güneybatısında Bulunan Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Öveçler Mahallesi 27751 Ada 1 Sayılı Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

13 Haziran 2022

Beytepe Mahallesi 28105 Ada 1 Nolu Parseli Kapsayan 81162/11 Nolu Parselasyon Planı

Beytepe Mahallesi 218 Adanın Kuzeyinde Bulunan Park Alanında Bir Adet “Trafo Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

20 Haziran 2022

Emek Mahallesi 13621 Ada 27 Ve 28 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Anıttepe Mahallesi 4248 Ada 20 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

28 Haziran 2022

6.Etap (Güven Mahallesi ile Ayrancı Mahallesinin bir kısmı) - 1/2000 ölçekli Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 19.f.1.Maddesinde Açıklandığı Şekilde Ticaret Kullanımı Yapılabilecek Konut Parsellerinin Cephe Aldığı Yolların Belirlenmesi Çalışması

29 Haziran 2022

Alacaatlı Mahallesi 60912 Ada 1 Parsel Ve Batısında Kalan Park Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

4 Temmuz 2022

8.Etap Erzurum, Cebeci, Ertuğrulgazi, Fakülteler, Çamlıtepe, Ellinci Yıl, Dilekler Ve Topraklık Mahalleleri Sınırlarındaki Caddelerin) - 1/2000 Ölçekli Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 19.F.1.Maddesinde Açıklandığı Şekilde Ticaret Kullanımı Yapılabilecek Konut Parsellerinin Cephe Aldığı Yolların Belirlenmesi Çalışması İlanı

6 Temmuz 2022

Beytepe Mahallesi 232 – 233 – 234 – 235 – 236 Sayılı Adalara Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

8 Ağustos 2022

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Dumlupınar Mahallesinde Bulunan 16128 Ada 12 Sayılı Parsele Yapmış Olduğu 1/25000 Ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

9 Ağustos 2022

Çayyolu Mahallesi 43576, 43579, 43581, 43585, 43586, 43587, 43588, 43589, 43590, 43591 Ve 43592 Adalarda Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine İlişkin 1/2000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

11 Ağustos 2022

Öveçler Mahallesi 27801 Ada 1,2,3,4 Sayılı Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

12 Ağustos 2022

Ayrancı Mahallesi 2811 Ada 29 Parsel İle Mesnevi Caddesi Arasında Kalan Park Alanında “Otopark Alanı” Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Mutlukent Mahallesi 28435 Ada 1 Sayılı Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

16 Ağustos 2022

Üniversiteler Mahallesi Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

17 Ağustos 2022

Mustafa Kemal Mahallesi 27186 Ada 3 Sayılı Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Bu haber 72364 kere okundu.