AMBALAJ ATIKLARI GERİ KAZANIMI PROJESİ

Çankaya Geri Kazanım Projesi Nedir?

2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluşturduğu, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Formatı doğrultusunda Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlanarak Bakanlığa gönderilmiş ve plan Bakanlıkça onaylanmıştır. Bu proje kapsamında; 124 mahalleyi içeren Çankaya Geri Kazanım Projesi 5 aşamada tamamlanmıştır.

Ambalaj Atıklarını Belediyemize Nasıl Verebilirsiniz?

  • Kullandığınız cam, plastik, metal, kâğıt/karton ve kompozit ambalajlı ürünlerin atıklarını çöpe atmayıp, evde, ıslak çöpten ayrı bir torba içerisinde biriktirebilirsiniz.
  • Ambalaj atıkları biriktirildikten sonra aşağıdaki iletişim bilgilerinden atıklarınızın alınmasını sağlayabilirsiniz.
  • Yakınınızdaki geri kazanım kumbara/konteynerlere ambalaj atıklarınızı atabilirsiniz.

Ambalaj atıkları gündüz saatlerinde belediyemiz araçları tarafından toplanmakta olup, bölgemizde halen geri kazanım kumbara/konteyner yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. 
Kamu kurumları, okullar ve özel iş yerlerine geri dönüşüm kutuları verilmekte olup, az sayıda geri dönüşüm kutu talebinde bulunan özel iş yerleri dilekçeleri ile birlikte belediyemize gelerek kutularını temin edebilirler.

Toplama sisteminin verimli hale gelebilmesi için, ambalaj atıklarının apartmanda/sitede belirlenen zemin katta yer alan bir noktaya bırakılması gerekmektedir. Atıklar ortak kullanım alanı içerisinde bulunan bu ambalaj atığı biriktirme noktasından alınmakta olup, üst katlardan toplama yapılmamaktadır.

Belediyemizce Yapılan Çalışmalar Nelerdir?

Çankaya Belediyesi, yetkilendirilmiş kuruluş ve lisanslı firma arasında üçlü protokol yapılarak Nisan 2006’dan itibaren Ambalaj Atıkları Geri Kazanımı Projesi yürütülmektedir.

Ambalaj Atıklarını Nasıl Topluyoruz?

Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Projesi ile ambalaj atıkları (kâğıt-karton, cam, metal, plastik, kompozit vb.) kaynağında yani konutlarda, kamu iş yeri, özel iş yerleri ve okullarda ayrı biriktirilmesi, lisanslı firma tarafından çöpten ayrı toplanması, karışık olarak toplanan bu atıkların cinslerine göre ayrılıp geri dönüştürülmek ve yeni ürünler elde etmek  üzere ilgili sanayi kuruluşlarına sevk edilmesi sağlanmaktadır.

Belediyemiz ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanabilmesi için iki yöntem uygulamaktadır;
1. Kapıdan kapıya poşetli toplama (Adrese Dayalı Toplama)

Vatandaşlar konut ve işyerinde ortaya çıkan cam, metal, plastik, kâğıt-karton gibi ambalaj atıklarını, diğer atıklardan ayrı bir şekilde poşette biriktirmektedir. Biriktirdikleri ambalaj atıkları üç poşet olduğunda belediyemizce atıklar konut ve iş yerlerinden kaynağında ayrı bir şekilde toplanmaktadır.

2. Geri kazanım noktaları (Atık kumbara sistemi)

Bu uygulamada amaç vatandaşlara evlerinde ve işyerlerinde ambalaj atıklarını kaynağında diğer atıklardan ayrı biriktirmeleri, biriktirdikleri bu malzemeleri merkezi noktalarda uygun kumbaralar ile oluşturulacak geri kazanım noktalarına getirmelerinin sağlanmasıdır. Bunun için bu amaca uygun kumbara ve konteynerler dış mekânlara yerleştirilmektedir..

Cam Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması 

Diğer atıklarla birlikte toplandığında camın kırılması, kirlenmesi, ekonomik değerinin düşmesi ve geri dönüştürme maliyetlerinin artması nedeniyle cam atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması için başlatılan “Cam Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi” kapsamında Serdal Çelik Ltd. Şti. (0312 815 25 44) tarafından cam kumbaraları yerleştirilerek cam atıklar evsel atıklardan ve diğer ambalaj atıklarından (metal, plastik, kâğıt-karton ve kompozit) ayrı toplanmaktadır.

Ambalaj Atığı Nedir?

Gündelik hayatımızda kullandığımız ürünlerin boş ambalajlarının oluşturduğu cam, plastik, metal, kâğıt/karton ve kompozit atıklara “ambalaj atığı” denir.

Hangi Atıkları Ayırmalıyız?

Cam olanlar

Su ve meşrubat şişeleri, kavanozlar

Plastik olanlar

Su ve meşrubat ambalajları, sıvıyağ şişesi, şampuan ve deterjan kutuları, yoğurt ve margarin kapları.

Metal olanlar

Metal içecek kutuları, yağ tenekeleri ve diğer tenekeler, konserve ve salça kutuları.

Kâğıt/Karton/Kompozit olanlar

Kâğıt paketler ve torbalar, karton koliler, mukavva kutular, içecek kartonları, cips çerez ambalajları.

Ambalajların Üzerinde Kullanılan Sembol Nedir?

Neden Geri Kazanım?

  • Kentimizin katı atık depolama alanına giden çöp miktarı azaltır, çevremizin korunmasını sağlarız.
  • Çöpün taşınması ve depolanmasının kolaylaştırırız
  • Hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynaklarımızı koruruz.
  • %95’lere varan oranlarda enerji tasarrufu sağlarız.
  • Küresel ısınmayı yavaşlatırız
  • Yeni iş olanağı yaratılmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlarız.
  • Geleceğe yatırım yaparız.

Enerji Tasarrufu Sağlanır

Geri dönüşüm, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Örneğin; metal içecek kutularının geri dönüşümü işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüştürüldüğünden, bu metallerin üretimi için kullanılan maden cevheri ve bu cevherin saflaştırılma işlemlerine gerek olmadan üretim gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde bir alüminyum kutunun geri dönüşüm ünden, ham maddeden ürün elde etmeye göre, % 95 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir. Benzer şekilde katı atıklarda ayrılan kâğıdın yeniden işleme sokulması için gerekli olan enerji normal işlemler için gerekli olanın % 50’si kadardır. Ayrıca %45 oranında su tasarrufu sağlanır. Aynı şekilde cam ve plastik atıkların da geri dönüşümünden önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilir.

Ekonomiye Katkı Sağlanır

Geri dönüşüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilmektedir. Geri dönüşümün bu noktada ekonomi üzerinde olumlu etkileri olabilmektedir. Enerji ve Doğal Kaynakların tüketiminin azaltılması ülke ekonomisi için de büyük önem arz etmektedir. Ayrıca dışarıya bağımlı olduğumuz petrol gibi hammaddelerin tüketiminin azalması sonucu paramız yurtiçinde kalmakta ve ekonomimiz daha iyiye gitmektedir. Geri dönüşüm sonucu oluşan sentetik elyaf gibi ürünlerimizi de yurtdışına satarak ülkemize döviz girişi sağlanmaktadır.

Atık Miktarı Azalır

Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak. Bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve enerji kullanılmış olur. Evsel atıkların yaklaşık yoğunluğu 0,6 kg/m3 iken, ambalaj atıklarının yoğunluğunun yaklaşık 0,3 kg/m3 olduğu görülmektedir. Evsel atıklar için bu azalma ağırlık olarak fazla olmamakla birlikte, hacimsel olarak bakıldığında oldukça önemli bir oran teşkil etmektedir. Yapılan toplama operasyonlarında evsel atıklar yaklaşık %75-80 oranında sıkıştırılabilirken, ambalaj atıklarında bu oranın yaklaşık %25 olduğu tespit edilmiştir. Ambalaj atıklarını geri kazanılması ile daha fazla evsel atık toplama araçlarında toplanabilmekte, bu durumda toplama ve taşıma maliyetlerini düşürmektedir. Depolama sahalarına daha az gideceğinden, çok yüksek maliyetlerle inşa edilen depolama alanları daha uzun sürelerle kullanılabilmektedir.

Gelecek İçin Yatırımdır

Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak; bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim, yeni tesislerin kurulmasını ve yeni iş imkânlarının oluşmasını sağlayacaktır.

 

Bu sayfa 645931 kere görüntülendi.
<< Geri Dön