Ana Sayfa
Başkan
Yönetim
Birimler
Hizmetlerimiz
Projeler
Basında Çankaya
İletişim
Duyuruları almak istiyorum
 
Veteriner İşleri Müdürlüğü

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası gereğince sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların rehabilitasyonu, tedavileri, acil müdahaleleri,gerekli operatif girişimleri ile üremelerinin önüne geçmek için kısırlaştırma operasyonlarının yapılması, barınmaları ve beslenmeleri hizmetlerini sağlamak.

b) Hayvan Haklarını korumak; hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili çalışmaları yapmak ve sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları toplamak, kısırlaştırılan, aşılanan ve bakımı yapılan uygun sokak hayvanlarını alındıkları ortama bırakılmalarını sağlamak.

c) Yerel hayvan koruma gönüllülerinin çalışmalarını koordine ederek sokağa bırakılan hayvanların beslenmelerini ve korunmalarını sağlamak.

d) Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak, sahiplendirilen hayvanların takibini sağlamak,

e) Hayvanlarla insanlar arasında ortak olan hastalıkların yayılmasını önlemek, hayvan bakım ve gözetim merkezleri kurmak, karantina hizmetlerini yönlendirmek /yerine getirmek

f) Belde sınırları içerisinde evlerde beslenen hayvanların kayıt altına alınmasını sağlamak

g) Hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması ve diğer veteriner hekimlik hizmetleri konusunda belde halkının bilinçlendirilmesi için toplantı, panel, seminer vb. aktivitelerde bulunmak ve ilgili sivil ve resmi toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak

h) Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini teşvik etmek ve isteklilere yardımcı olmak,

ı) Veteriner sağlık tesisleri kurmak ve işletmek; hayvanlarla ilgili olarak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri vermek,

i) Hayvan barınaklarını ve hayvan alımı ve satımı yapılan yerleri denetlemek,

j) Hayvan ve hayvansal ürünlere menşe şahadetnamesi vermek

k) Gıda maddelerinin üretildiği, satıldığı, taşındığı ve depolandığı yerleri gıda mevzuatına uygun çalışmalarını sağlamak ve denetlemek,

l) Hayvansal gıdalardan insanlara bulaşabilen hastalıklarla ilgili tedbir alarak tüketicileri bilinçlendirmek,

m) Gıdalar nedeniyle oluşabilecek her türlü riske karşı tüketicileri koruyucu önlemleri almak, gıda ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

n) Her türlü haşere ile mücadele işini düzenlemek, üreme ve yayılmayı önleyici tedbirleri almak,


Sahipsiz Hayvan Şikayetleri İçin İrtibat Nosu: 444 06 01
Veteriner İşleri Müdürlüğü İrtibat Nosu: 458 89 00/1201


yazdır arkadaşına gönder abone ol facebook'da paylaş twitter'da paylaş