Ana Sayfa
Başkan
Yönetim
Birimler
Hizmetlerimiz
Projeler
Basında Çankaya
İletişim
Duyuruları almak istiyorum
 
Çevre Hizmetleri

ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, diğer ilgili yasa ve yönetmelikler ile; Çevre ve Orman Bakanlığınca  Belediyemize  verilen yetki çerçevesinde katı atık yönetimi, ısınmadan kaynaklı hava kirliliği kontrolü, bitkisel atık yağların geri kazanımı, gürültü kontrolü vb. konularla ilgili gerekli yasal iş ve işlemleri yapmaktadır. Ayrıca Müdürlüğümüz bünyesinde yeni proje çalışmalarımız devam etmektedir.

ÇEVRE DENETİM VE GÖZLEM FAALİYETİ

Farklı meslek gruplarından teknik eleman ve zabıta memurlarından oluşan ekipler her gün  ilçe sınırları içinde mobil olarak çevre denetim işlemini yürütmektedir. Ayrıca vatandaşlardan gelen yazılı veya sözlü şikâyetleri de yerinde denetimler yaparak sorunların giderilmesine yönelik  çalışma faaliyetlerini yürütmektedirler. 

Çevre Denetim Ekipleri:

- Her türlü kaçak hafriyat toprağı, inşaat atığı vb. kirletici öğe denetimi,
- İnşaatların çevre güvenlik önlemi ve işgaliye denetimi,
- İnşaat çalışma saatleri denetimi,
- Bina yıkım denetimi işlemlerini yapmaktadırlar.
*Yukarıdaki konularla ilgili şikayetler 458 89 99-458 89 40 nolu telefonlara bildirilebilmektedir. Kaçak döküm şikayetlerinde araç plakalarının bildirilmesi sorunun çözümünde kolaylık sağlamaktadır.

AMBALAJ ATIKLARI GERİ KAZANIM PROJESİ

Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 30 Temmuz 2004 tarihinde yayımlanan “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında sürdürülebilir bir şekilde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması sisteminin oluşturulması amacıyla Çankaya Belediyesi – ÇEVKO Vakfı – SİMAT Ltd. Şti arasında üçlü protokol yapılmış ve Nisan 2006’dan itibaren Ambalaj Atıkları Geri Kazanımı Projesi başlatılmıştır.
        
Bu projeyle geri kazanılabilir ambalaj atıklarının(kağıt-karton, cam, metal, plasti k, kompozit vb.) kaynağında yani evlerden, iş yerlerinden ve okullardan ayrı biriktirilmesi, Lisanslı firma tarafından çöpten ayrı toplanması, karışık olarak toplanan bu atıkların cinslerine göre ayrılıp geri dönüştürülmek ve yeni ürünler elde etmek  üzere ilgili sanayi kuruluşlarına sevk edilmesi sağlanmaktadır.
 
2872 Sayı l ı Çevre Kanunu’nun ilgili maddesine göre Çevre ve Orman Bakanlığı’nın oluşturduğu, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Formatı doğrultusunda Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlanarak Bakanlığa gönderilmiş ve plan Bakanlıkça onaylanmıştır. Bu proje kapsamında; toplam 10 etapta Çankaya Geri Kazanım Projesinin tamamlanması planlanmıştır.
Bölgemiz dahilinde toplama yapılan 5 etap bölgede bulunan  mahalleler, toplama gün ve saatleri aşağıda yer almaktadır.

1.ETAP TOPLAMA BÖLGELERİ

TOPLAMA YAPILAN MAHALLE

TOPLAMA YAPILAN GÜNLER

ÇIKARMA ZAMANI

MUTLUKENT MAHALLESİ

 

 

PAZARTESİ-ÇARŞAMBA-CUMA

 

 

              SABAH 09:00

MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ

SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİ

ÇUKURAMBAR MAHALLESİ

KIZILIRMAK MAHALLESİ

İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ

ÇİĞDEM MAHALLESİ

ÜNiVERSİTELER MAHALLESİ

2.ETAP TOPLAMA BÖLGELERİ

TOPLAMA YAPILAN MAHALLE

TOPLAMA YAPILAN GÜNLER

ÇIKARMA ZAMANI

ORAN MAHALLESİ

 

SALI-PERŞEMBE-CUMARTESİ

 

SABAH 09:00

AŞAĞI DİKMEN MAHALLESİ

AHLATLIBEL MAHALLESİ

BEYTEPE MAHALLESİ

 3.ETAP TOPLAMA BÖLGELERİ

TOPLAMA YAPILAN MAHALLE

TOPLAMA YAPILAN GÜNLER

ÇIKARMA ZAMANI

EMEK  MAHALLESİ

PAZARTESİ-ÇARŞAMBA-CUMA

 

SABAH 09:00

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ

 

SALI-PERŞEMBE-CUMARTESİ

YUKARI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ

DEVLET  MAHALLESİ

MEBUSVELERİ MAHALLESİ

4.ETAP TOPLAMA BÖLGELERİ

TOPLAMA YAPILAN MAHALLE

TOPLAMA YAPILAN GÜNLER

ÇIKARMA ZAMANI

BALGAT MAHALLESİ

 

SALI-PERŞEMBE-CUMARTESİ

 

SABAH 09:00

NASUH AKAR MAHALLESİ

OĞUZLAR MAHALLESİ

EHLİBEYT MAHALLESİ

CEVİZLİDERE MAHALLESİ

 5.ETAP TOPLAMA BÖLGELERİ

TOPLAMA YAPILAN MAHALLE

TOPLAMA YAPILAN GÜNLER

ÇIKARMA ZAMANI

ÇANKAYA MAHALLESİ

SALI-PERŞEMBE-CUMARTESİ

SABAH 09:00

BİRLİK MAHALLESİ

YILDIZEVLER MAHALLESİ

SANCAK MAHALLESİ

HİLAL MAHALLESİ

İLKBAHAR MAHLLESİ

KIRKKONAKLAR MAHALLESİ

BADEMLİDERE  MAHALLESİ

AŞAĞI İMRAHOR  MAHALLESİ

ORTA İMRAHOR  MAHALLESİ

YEŞİLKENT   MAHALLESİ

KARATAŞ  MAHALLESİ

YAKUPABDAL  MAHALLESİ

2008 Yılında 8.182.590 kg/yıl ambalaj atığı toplanmış olup, 2009 Yılı ilk altı aylık döneminde ise 5.650.020kg ambalaj atığı ilçe sınırları içerisinde toplanarak ekonomiye geri kazandırılmıştır.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği için aşağıdaki linki tıklayınız.
http://www.cevreorman.gov.tr/yasa/yonetmelik.asp

ÇED (ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ) VE PTD(PROJE TANITIM DOSYASI) İLE İLGİLİ YAPILAN FAALİYETLER

İlçemiz sınırları içerisinde yapılmakta olan bazı projelerin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeye tabi tutulma zorunluluğu kapsamında Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü (ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğü) ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nca gönderilen Proje Tanıtım Dosyalarının 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yürürlüğe giren ilgili yönetmeliklere uyulması,  Mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izin alınması ÇED Yönetmeliği’nin 18. maddesi gereğince alınan izin ve ruhsat ile yatırımın başlangıç, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerine ilişkin raporların hazırlanması müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği için aşağıdaki linki tıklayınız.
http://www.cevreorman.gov.tr/yasa/yonetmelik.asp 

ISINMADAN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ FAALİYETİ

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Ankara Valiliği’ne 13.07.2006 tarih ve 8204-34159 sayılı yazıları ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne iletmiş olan genelge doğrultusunda Belediye Başkanlığımıza yetki devri yapılmıştır. Bu bağlamda; İlçe sınırlarımızda bulunan kömür satış depoları, kömür yakıtı kullanan konutlar veya kirli duman çıkartan her türlü işletmeler yasa ve yönetmelikler çerçevesinde denetlenerek tarafımızca çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır.

Hava kirliliğinin engellenmesi amacıyla;

 • Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15oC’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmaması; hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde soba ve kaloriferlerin mümkünse sabah saat 10.00’dan sonra ve akşam en geç saat 16.00’dan önce yakılmasına,
 • Kömür kullanılması halinde; kalorifer ve sobaların ilk yakış saatinin; Maltepe, Sıhhiye, Kızılay, Kocatepe, Yenişehir, Cebeci, Bakanlıklar, Ulus, Çankaya, Kavaklıdere, G.O.P., Ayrancı ve Kurtuluş semtlerinde saat 07.00 – 07.30, diğer semtlerde 06.00 – 06.30 arasında olmasına,
 • 27.08.2009 Tarih ve 2009/30 sayılı Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulunca Karar verildiğinden İlçe halkının sıcaklık şartları ve yakma saatleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri beklenmektedir.

  27.08.2009 Tarih ve 2009/30 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararları için aşağıdaki linki tıklayınız.
  http://www.ankaracevreorman.gov.tr/duyuru_detay.asp?id=31

  Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği için aşağıdaki linki tıklayınız.
  http://www.cevreorman.gov.tr/yasa/yonetmelik.asp 

  BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN GERİ KAZANIMI PROJESİ

  Çankaya Belediyesi olarak, yetki ve sorumluluk alanı dâhilindeki işyerlerinin mutfaklarından çıkan bitkisel atık yağların Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından toplama lisansı verilmiş firmalara teslim edilmesi ve bu firmalarla sözleşme yapmaları konusunda gerekli çalışma ve işlemlere 19.03.2008 tarihinde başlanmıştır.

  Bu tarihten itibaren toplam 1160 adet işletme Atık Bitkisel Yağ ekibimiz tarafından denetlenmiş olup, Ağustos ayı itibarı ile İlçemizden  230 ton atık bitkisel yağ toplandığı lisanslı firmalar tarafından beyan edilmiştir.

  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği için aşağıdaki linki tıklayınız.
  http://www.cevreorman.gov.tr/yasa/yonetmelik.asp 

  GÜRÜLTÜ KONTROL VE DENETİM FAALİYETİ
             
  1 Temmuz 2005 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği’ne(2008,Revize) göre faaliyet gösteren Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğümüz “Gürültü Denetim Elemanlarınca” vatandaşların vermiş olduğu şikayet dilekçeleri ve diğer başvuruları değerlendirerek 24 saat ilgili işletmelerin  (bar, pavyon, gazino, restourant, düğün salonu vb.) ve konutların müştemilatlarından (jeneratör, hidrofor, havalandırma vb.) kaynaklanan gürültülerin ölçüm ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.

  2008 Yılında 624 adet gürültüyle ilgili iş ve işlemler ile gerekli ölçümler yapılmıştır.

  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği için aşağıdaki linki tıklayınız.
  http://www.cevreorman.gov.tr/yasa/yonetmelik.asp


  yazdır arkadaşına gönder abone ol facebook'da paylaş twitter'da paylaş