Ana Sayfa
Başkan
Yönetim
Birimler
Hizmetlerimiz
Projeler
Basında Çankaya
İletişim
Duyuruları almak istiyorum
 
İmar Planlama Çalışmaları

5216 sayılı Kanun gereği ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2004 gün ve 531 sayılı kararı ile mücavir alanda kalan Yakupabdal, Karataş ve Beytepe köyleri mahalle olarak Belediyemize bağlanmıştır. 2008 yılı nisan ayına kadar Belediyemiz toplam alanı 23571 ha. İken 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki Kanunla Bala İlçesinden alınarak Belediyemize bağlanan 7 mahalle (Tohumlar, Karahasanlı, Kömürcü, Evciler, Çavuşlu, Yayla,Akarlar) ile yaklaşık 40000 ha. büyüklüğe ulaşmıştır. Yaklaşık 40000 ha. büyüklüğünde olan Belediyemiz 116 mahalleden oluşmaktadır. 40.000 ha büyüklüğündeki yetki alanımızın;

a) 10549 ha lık kısmında 1/1000 ölçekli imar planı mevcut olup yapılaşmış ve yapılaşmaya müsait alanlardır.
b) 4168 ha lık kısmında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı mevcut olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmayan alanlardır (ODTÜ, Beytepe köyiçi, Dikmen köyiçi, Askeri alanların bir bölümü,AOÇ arazileri, kamu alanları v.b).
c) 25283 ha lık kısmında ise 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı bulunmakta olup alt ölçek planlar henüz gerçekleşmemiştir. (Yakupabdal, Karataş, İmrahor

sınırlarımıza katılan 7 mahalle, v.b)

Aşağıdaki tabloda (+) ilgili ölçekte planı var, (-)ise planı yok anlamında kullanılmıştır.
 

 

HA

%

1/25000

1/5000

1/1000

DİKMEN KÖYİÇİ

10

0.03

+

+

-

ŞİRİNDERE

14

0.04

+

+

-

ODTÜ

3414

8.54

+

+

-

BEYTEPE KÖY İÇİ

114

0.29

+

+

-

BEYTEPE KAMU ALANLARI

290

0.73

+

+

-

BEYTEPE- ASKERİ ALAN REAL ARKASI

79

0.20

+

-

-

ÇAYYOLU 953

6

0.02

+

-

-

ÇAYYOLU ORMAN ALANI

243

0.61

+

-

-

BEYTEPE 5441 PARSEL

17

0.04

+

+

-

BEYTEPE TOBB SAHASI VE ÇEVRESİ

19

0.05

+

+

-

MUSTAFA KEMAL MAH. AOÇ ARAZİSİ

70

0.18

+

+

-

MUSTAFA KEMAL AOÇ (DSİ YANI)

16

0.04

+

+

-

SÖĞÜTÖZÜ AOÇ

50

0.13

+

+

-

BALGAT YOL KENARI

6

0.02

+

+

-

DEVLET MAH. ASKERİ SAHA

26

0.07

+

+

-

MALAZGİRT - VERİCİ İSTASYONLARI

5

0.01

+

+

-

CUMHURBAŞKANLIĞI SAHASI

40

0.10

+

+

-

ÇALDAĞI

73

0.18

+

+

-

SANCAK 1664-1665 PARSELLER

4

0.01

+

+

-

BADEMLİDERE

82

0.21

+

-

-

BOZTEPE

13

0.03

+

-

-

A.İMRAHOR

36

0.09

+

-

-

O.İMRAHOR

70

0.18

+

-

-

İMRAHOR

450

1.13

+

-

-

KIRKKONAKLAR-MÜHYE TARAFI

75

0.19

+

-

-

BİRLİK- MÜHYE TARAFI

91

0.23

+

-

-

MÜHYE YEŞİLKENT

1421

3.55

+

-

-

YAKUPABDAL

3867

9.67

+

-

-

KARATAŞ

2421

6.05

+

-

-

İLAVE 7 MAHALLE

16429

41.07

+

-

-

YAPILAŞMIŞ/YAPILAŞMAYA HAZIR ALN

10549

26.37

+

+

+

T0PLAM SAHA

40000

100.00

 

 

 

 

2011-2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

1)ZAFERTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI

Zafertepe Mahallesinde bulunan ve halihazırda imarlı bulunan ve yapılaşma biçimi Terasevler olarak belirlenmiş bölgenin 1995 yıllarından itibaren arazinin olumsuz koşulları nedeniyle yapılaşamaması ve müdürlüğümüze sunulan dilekçeler göz önünde bulundurularak Belediyemizce Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesince de 16.05.2007 gün ve 1324 sayılı kararı ile tadilen onaylanarak kesinleşmiştir. 2007 yılında yapılan mülkiyet, arazi ve diğer tespit çalışmaları yenilenmiştir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yön verecek olan alternatif projeler üzerinden çalışmalar devam etmektedir.

2)BEYTEPE KÖYİÇİ VE ÇEVRESİ (145 HA)

Beytepe köyiçi ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına başlanılmıştır. Diğer Kurumlardan gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması yönünde yazışmalar yapılmış, arazi çalışmaları tamamlanmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları devam etmektedir. Onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarında yer alan ‘’Planlama alanında Jeolojik etüd yapılmadan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onayı yapılamaz’’ plan notu gereği jeolojik-jeoteknik etüd yapım işine ilişkin işlemler sürdürülmektedir.

3)BEYTEPE III. ETAP TOPLU KONUT ALANI (750 HA)

Planlama alanı yaklaşık 750 ha’dır. 1/1000 ölçekli onanlı imar planına istinaden hazırlanan parselasyon planı Belediyemiz Encümeninin 21.08.2008 gün ve 1685 sayılı kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Encümeninin 25.09.2008 gün ve 2472 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Parselasyon planına yapılan itirazlar ise 08.01.2009 ve gün ve 55 sayılı Belediyemiz Encümeni Kararı ile reddedilmiştir. Parselasyon planı kesinleşmiştir. 750 ha’lık alanın yapılaşmasına yönelik imar uygulama işlemlerine (çap, yol kotu, mimari proje onayı, ruhsat, v.s) devam edilmektedir.

4)DİKMEN KÖYİÇİ

Belediyemiz Meclisinin 08.07.2010 gün ve 519 sayılı kararı ile uygun görülen ‘’Dikmen Köy içi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’’ Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.11.2010 gün ve 3330 sayılı kararıyla iade edilmiştir. İade gerekçeleri doğrultusunda Dikmen Köy içi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları sürdürülmektedir.

5)YAKUPABDAL MAHALLESİ (480 HA)

Yakupabdal Mahallesinde üst ölçekli plan olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 gün ve 525 sayılı kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli ‘’2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’’ bulunmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre 1/5000 ölçekli nazım imar planını hazırlayarak onaylamak Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri kapsamında olmasına rağmen Yakupabdal Mahallesine ilişkin bugüne kadar 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylanmamıştır. Kaçak yapılaşmanın artarak devam ettiği Yakupabdal Mahallesinde yapılaşmayı bir an önce kontrol altına alabilmek için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle mevcut yapılaşma alanını ve gelişme eğilimi gösteren alanları kapsayacak şekilde, Müdürlüğümüzce tavsiye niteliğinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.

Yakupabdal Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediyemiz Meclisinin 04.05.2011 gün ve 382 sayılı kararı ile uygun görülerek 17.05.2011 tarih ve 627-2626 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında, Ankara Valiliği, İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün görüşünün oluşması ve onay işlemlerinin tamamlanmasını takiben parselasyon planı çalışmalarına başlanacaktır.

6)İMRAHOR VADİSİ (3500 ha)

İmrahor Vadisi KDGPA sınır değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2008 gün ve 228 sayılı kararı ile onaylanmıştır, söz konusu kararın iptali için başkanlığımızca 2.İdare Mahkemesinde 2008/357E ile açılan davada 12.02.2009 tarihinde 2009/153K ile söz konusu meclis kararı iptal edilmiştir. Söz konusu alanda Büyükşehir Belediyesince, Mahkeme kararları doğrultusunda ve 1992 yılı onaylı İmrahor Vadisi Rekreasyon Alanı nazım imar planı ile 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı arasındaki çelişkileri giderecek 1/5000 ölçekli nazım imar planının hazırlanarak onaylanmasının ardından Başkanlığımızca 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına başlanılabilecektir.


yazdır arkadaşına gönder abone ol facebook'da paylaş twitter'da paylaş