Tespit İtiraz Komisyonu Kararı Duyurusu

10 Aralık 2018 Pazartesi

1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı resmi gazetede yayınlanan kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idari şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı KHK’ nın geçici 23. ve geçici 24 . Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar ile ilgili tebliğin;

“itiraz komisyonu ve itiraz süresi” başlıklı 36. Maddesinin 1. Fıkrasının “Valilikler bünyesinde, bir Vali Yardımcısın Başkanlığında, Valilinin uygun göreceği biri ilgili idarenin veya idarenin şirketinin temsilcisi olmak üzere diğer kamu idarelerinin temsilcilerinden seçilen en az üç kişiden oluşan itiraz komisyonu teşkil edilir. Ayrıca aynı usulle iki yedek belirlenir” hükmü gereğince, Tespit Komisyonunca reddedilenlerin yapmış oldukları itiraz başvuruları sonucunda, Valilik Makamının 02.02.2018 tarihli oluru ile oluşturulan tespit itiraz komisyonun Karar Tarihi 04.12.2018, Karar No:45 sayılı karar neticesi için tıklayınız

Bu haber 1282 kere okundu.