Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak Görevde Yükselme Eğitimi Duyurusu

18 Eylül 2018 Salı

11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre Belediyemiz bünyesinde Görevde Yükselme Eğitimi verilmesi ve eğitimin sonucunda Görevde Yükselme Sınavının yapılması, Başkanlık Makamının 20.07.2018 tarih ve E.9390 sayılı Olur'ları ile uygun görülmüştür.

Görevde Yükselme Eğitimi, 25 Eylül-22 Ekim 2018 tarihleri arasında iki grup halinde; 1'inci grubun eğitimi; 25 Eylül-08 Ekim 2018 tarihleri arasında, 2'nci grubun eğitimi; 09 Ekim-22 Ekim 2018 tarihleri arasında Mali Hizmetler Müdürlüğü katında bulunan Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu eğitim programı ile eğitime katılacak ve katılamayacak personel listeleri ekte yer almaktadır. Eğitim dokümanları PDF formatında http://www.cankaya.bel.tr adresinden ayrıca yayımlanacaktır.

Ek:

1-Görevde Yükselme Eğitim Programı

2-Eğitime Katılacak Personel Çizelgesi

3-Eğitime Katılamayacak Personel Çizelgesi

Görevde Yükselme Eğitim Programı için tıklayınız

Eğitime Katılacak Personel Çizelgesi için tıklayınız

Eğitime Katılamayacak Personel Çizelgesi için tıklayınız

Eğitim Konuları

a) T.C Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Milli Güvenlik

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

ç) Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları

d) Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

e) Mesleki Temel Eğitim

1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu

2) 5216 Sayılı Büyüşehir Belediyesi Kanunu

3) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

4) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

5) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun

6) 3194 Sayılı İmar Kanunu

7) 775 Sayılı Gecekondu Kanunu

8) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu

9) 2872 Sayılı Çevre Kanunu

10) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

11) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

12) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

13) Belediye Zabıta Yönetmeliği

Sınav Soruları Değerlendirme Çizelgesi için tıklayınız

Bu haber 1254 kere okundu.