20.11.2017 Tarihli ve 696 Sayılı KHK'ya Göre Belediyemiz Şirketlerine Geçiş İçin Yapılan Başvurulara İlişkin Çankaya Belediyesi Tespit Komisyonu Duyurusu

07 Mart 2018 Çarşamba

Belediyemizde 4734 sayılı Kanun kapsamında görev yapmakta iken 696 sayılı KHK ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Esasların Belirlendiği Tebliğ’de belirtilen kriterler kapsamında Belediyemize başvuru yapan personelin durumları incelenmiş olup; başvuruları kabul edilip sınava girmeye hak kazananlara (14/02/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmakta olan arşiv araştırması sonuçlarının Komisyonumuza iletilmesi akabinde işbu ilanla sınava girmeye hak kazandığı belirtilen kişilerin durumu hakkında yapılacak değerlendirme neticesinde yeni karar alınması koşuluyla) ve başvuruları reddedilip sınava girmeye hak kazanamayanlara ait listeler ekte yer almaktadır. Başvurusu kabul edilenler için sınav tarihi, sınav yeri ve diğer bilgiler daha sonra Belediyemizin İnternet Sitesinden tekrar duyurulacaktır.

Tespit komisyonu kararına göre Başvurusu Reddedilenler, 02 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtirazlar Ankara Valiliği İtiraz Komisyonuna iletilmek üzere Belediyemiz Hoş Geldiniz Masasına yapılacaktır. 27/02/2018

UYARI 1 : Kamu Kurum Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Esasların Belirlendiği Tebliğ’in 35. Maddesinin 1. Fıkrası gereği bu ilan tebliğ yerine geçmekte olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

UYARI 2 : Ret gerekçeleri, ilgililerin Belediyemiz Hoş Geldiniz Masasına başvuruları üzerine Tespit Komisyonumuzca kendilerine yazılı olarak bildirilecektir.

UYARI 3 : Belediyemizce alınacak itiraz başvuruları topluca Ankara Valiliği’ne iletileceğinden itiraz başvurularının doğrudan Çankaya Kaymakamlığı’na veya Ankara Valiliği’ne yapılmaması hususu önemle hatırlatılır.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERE İLİŞKİN LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURUSU REDDEDİLENLERE İLİŞKİN LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

 

Bu haber 1096 kere okundu.