Çankaya Belediye Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başvuru Çizelgeleri

15 Şubat 2021 Pazartesi

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ÇİZELGELERİ

02/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 05.01.2021 tarih ve E.26073187-900-7579 sayılı "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı" konulu Genelgesi yayımlanmıştır.

Mezkûr Yönetmeliğin; "Duyuru ve Başvuru" başlıklı 11'’inci Maddesi gereğince, Yerel Yönetimlerin personel İşlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek , aranan şartları taşıyanlar kurumlarınca 15 şubat tarihine kadar resmi internet sitelerinde ilan edilir” Maddesine istinaden

Başvuru şartlarını taşıyan personele ilişkin çizelgeler 15.02.2021 tarihinde (http://www.cankaya.bel.tr/) internet adresinde ilan edilmiştir.

İlan Olunur.

Ünvan Değişikliği Sınavı Başvuru Çizelgesi İçin Tıklayınız

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Çizelgesi İçin Tıklayınız

Bu haber 796 kere okundu.